Ametnikud ja töötajad

Maksu- ja Tolliameti ametnike ja töötajate kontaktid leiate siit lehelt.

Maksu- ja Tolliamet

Seoses kodulehe uuendamisega ei ole Maksu- ja Tolliameti ametnike ning töötajate ametijuhendid ajutiselt kättesaadavad.

Maksu- ja Tolliamet

Ameti tegevusvaldkond on riigitulude haldamine, riikliku maksu- ja tollipoliitika rakendamine ning ühiskonna ja seadusliku majandustegevuse kaitsmine.
Maksu- ja Tolliameti põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Raigo Uukkivi peadirektor 6762102 raigo.uukkivi@emta.ee
Triin Raaper peadirektori asetäitja 6762102 triin.raaper@emta.ee
Kairi Mitt juhiabi 6762102 kairi.mitt@emta.ee

Haldusosakond

Korraldab ameti valduses oleva riigivara haldamist, teenistuslähetustega seotud reisi- ja majutusteenust, ametisisest logistikateenust ning eelarve koostamist ja aruandlust. Samuti korraldab ning koordineerib dokumendi- ja arhiivihaldust.
Põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tauno Krull osakonnajuhataja 6761200 tauno.krull@emta.ee
Jaak Veerme tehnikajuht 5082302 jaak.veerme@emta.ee
Anneli Kurvet riigivarajuht 5091961 anneli.kurvet@emta.ee
Ülle Kodanipork dokumendihaldur 6761263 ylle.kodanipork@emta.ee
Evelin Malleus finantsspetsialist 56676922 evelin.malleus@emta.ee
Toomas Noormaa autojuht 5012072 toomas.noormaa@emta.ee
Anne Aaremaa dokumendihaldur 6762059 anne.aaremaa@emta.ee
Olga Kulli dokumendihaldur 6764100 olga.kulli@emta.ee
Galina Põlma haldusspetsialist 6763160 galina.polma@emta.ee
Annika Allmere finantsspetsialist 58277780 annika.allmere@emta.ee
Klevia Perlin administraator 6762992 klevia.perlin@emta.ee
Sirje Ilus dokumendihaldur 6761415 sirje.ilus@emta.ee
Einar Kullasaar haldusspetsialist 6764107 einar.kullasaar@emta.ee
Ülle Parts logistik 6762222 ylle.parts@emta.ee
Reet Ehiloo dokumendihaldur 6761933 reet.ehiloo@emta.ee
Aivar Vaino haldusspetsialist 6763844 aivar.vaino@emta.ee
Kati Treude büroojuht 5275007 kati.treude@emta.ee
Ilme Haavalo administraator 6761271 ilme.haavalo@emta.ee
Kaire Kiviväli dokumendihaldur 6764004 kaire.kivivali@emta.ee
Marge Ojaveer peaarhivaar 6762225 marge.ojaveer@emta.ee
Ly Aas dokumendihaldur 6763238 ly.aas@emta.ee
Karit Rebane haldusspetsialist 6764431 karit.rebane@emta.ee
Maie Hütt haldusspetsialist 53007699 maie.hytt@emta.ee
Tauri Žmenja riigivarahaldur 56716331 tauri.zmenja@emta.ee
Nele Roosi arhivaar 6761890 nele.roosi@emta.ee
Eneli Jarlõkov haldusspetsialist 5033507 eneli.jarlokov@emta.ee
Marika Lume finantsanalüütik 53433207 marika.lume@emta.ee
Katrin Kallasmaa dokumendihalduse konsultant 6762969 katrin.kallasmaa@emta.ee
Kristel Karussaar isikuvarustuse juht 53099636 kristel.karussaar@emta.ee
Kristiina Normet dokumendihalduse juht 6762241 kristiina.normet@emta.ee
Enn Kunglamäe side- ja eritehnika juht 53092076 enn.kunglamae@emta.ee
Eevi Võrklaev finantsspetsialist 6762233 eevi.vorklaev@emta.ee
Tiina Laanemets dokumendihaldur 6761251 tiina.laanemets@emta.ee
Marina Liivaste dokumendihaldur 6763500 marina.liivaste@emta.ee
Anastassija Sokolova riigivarahaldur 6763831 anastassija.sokolova@emta.ee
Aleksei Dubov teenusehaldur 5142530 aleksei.dubov@emta.ee

Juriidiline osakond

Menetleb vaideid ja lahendab kaebusi; esindab ametit likvideerimis-, pankroti- ja kohtumenetluses; annab arvamust ameti tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta; osaleb lepingute koostamisel; koordineerib ametis väärteomenetlust ning korraldab võlgade sissenõudmisega seotud tegevusi. Lisaks nõustab osakond juriidiliselt ameti teisi struktuuriüksusi ja koolitab neid.
Põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Marilin Mihkelson osakonnajuhataja 6761428 marilin.mihkelson@emta.ee
Admintiim
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tiiu Mändla jurist-asjaajaja 6763303 tiiu.mandla@emta.ee
Carmen Kuus jurist-asjaajaja 6761039 carmen.kuus@emta.ee
Erimenetluse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Revo Krause valdkonnajuht 6764136 revo.krause@emta.ee
Erimenetluse tiim I
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Marju Vahing-Mõttus peajurist 6764032 marju.vahing-mottus@emta.ee
Sigrid Tirman jurist 6762073 sigrid.tirman@emta.ee
Andre Paju jurist 6761831 Andre.Paju@emta.ee
Ülle Ilves jurist 6763281 ylle.ilves@emta.ee
Carmen Linnumäe jurist 6762001 Carmen.Linnumae@emta.ee
Kai Simpson jurist 6762890 kai.simpson@emta.ee
Pirjo Toomsoo jurist 6761057 pirjo.toomsoo@emta.ee
Hannele Hummel jurist 6764442 hannele.hummel@emta.ee
Maris Toomessalu jurist-asjaajaja 6764405 Maris.Toomessalu@emta.ee
Erimenetluse tiim II
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Terje Kriiseman peajurist 6764048 terje.kriiseman@emta.ee
Mikk Kangro jurist 6762040 mikk.kangro@emta.ee
Inna Golovina jurist 6763747 inna.golovina@emta.ee
Ulrika Kõiv jurist 6764049 Ulrika.Koiv@emta.ee
Dmitri Koroljov jurist 6761108 dmitri.koroljov@emta.ee
Egle Nigulist jurist 6763706 egle.nigulist@emta.ee
Kaire Jurjev jurist 6763713 kaire.jurjev@emta.ee
Kadri Kööp jurist 6761590 kadri.koop@emta.ee
Merlin Aavik jurist 6762975 merlin.aavik@emta.ee
Erimenetluse tiim III
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Maarja Konsand-Nisu peajurist 6764058 maarja.konsand-nisu@emta.ee
Ester Kuivas jurist 6763285 ester.kuivas@emta.ee
Karel Miisna jurist 6761084 karel.miisna@emta.ee
Rauno Õismaa jurist 6761083 rauno.oismaa@emta.ee
Kaie Kaju jurist 6763244 kaie.kaju@emta.ee
Margit Kikas jurist 6761605 margit.kikas@emta.ee
Darja Kostenko jurist 6762617 Darja.Kostenko@emta.ee
Tuuliki Lorvi jurist 6761317 Tuuliki.Lorvi@emta.ee
Kohtumenetluse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Meelis Rohtlaan valdkonnajuht 6761326 meelis.rohtlaan@emta.ee
Halduskohtuvaidlused I
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Mari-Liis Tüür peajurist 6761476 mari-liis.tyyr@emta.ee
Tiia Pukk jurist 6763746 tiia.pukk@emta.ee
Aiki Meister jurist 6763312 aiki.meister@emta.ee
Andreas Aas jurist 6761120 andreas.aas@emta.ee
Halduskohtuvaidlused II
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kristel Uibo peajurist 6762074 kristel.uibo@emta.ee
Jaanek Lips jurist 6764298 jaanek.lips@emta.ee
Indrek Lind jurist 6764066 indrek.lind@emta.ee
Jane Perv jurist 6764449 jane.perv@emta.ee
Margo Karu jurist 6763261 margo.karu@emta.ee
Källi Vallner jurist 6761136 kalli.vallner@emta.ee
Rivo Koemets jurist väärteomenetluse valdkonnajuhi ülesannetes 6761450 rivo.koemets@emta.ee
Karin Kask jurist 6764013 karin.kask@emta.ee
Vaidemenetluse tiim
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Lembit Sullakatko jurist 6761325 lembit.sullakatko@emta.ee
Janar Kivirand jurist 6761437 janar.kivirand@emta.ee
Irmeli Kuusemäe jurist 6761414 irmeli.kuusemae@emta.ee
Ene Lainemäe jurist 6761447 ene.lainemae@emta.ee
Aivar Haava jurist 6763843 aivar.haava@emta.ee
Õigusloome valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kaspar Ojasalu jurist 6761662 kaspar.ojasalu@emta.ee
Kersti Rahlin jurist 6761449 kersti.rahlin@emta.ee
Tanel Ermel jurist 6762146 tanel.ermel@emta.ee
Pille Kullamaa jurist 6761015 pille.kullamaa@emta.ee
Eero Kosk jurist 6761400 eero.kosk@emta.ee
Maarja Silber jurist 6764103 maarja.silber@emta.ee

Kommunikatsiooniosakond

Töötab välja, arendab ja korraldab ameti meediasuhtlust, sisekommunikatsiooni ning maksu- ja tollialase teabe levitamise põhimõtteid. 
Põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Katrin Lunt osakonnajuhataja 5276806 katrin.lunt@emta.ee
Kristel Veerus kommunikatsioonispetsialist kristel.veerus@emta.ee
Kertu Laadoga meediasuhete spetsialist 55561692 kertu.laadoga@emta.ee
Albina Saar meediasuhete spetsialist 56676072 albina.saar@emta.ee

Maksuauditi osakond

Ennetab ja tõkestab maksukorralduse seaduse, maksuseaduste, vedelkütuse seaduse ja tollialaste õigusaktide rikkumisi ning viib läbi kontrolle ja väärteomenetlusi. Samuti hindab ja määrab kindlaks isikute maksuriske. Lisaks teeb muudatus- ja täiendusettepanekuid kontrollivaldkonda puudutavate õigusaktide kohta ning planeerib, juhendab ja arendab kontrollivaldkonna tööd.
Põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Jaanus Värk osakonnajuhataja 6762192 jaanus.vark@emta.ee
Evelin Muttik osakonnajuhataja asetäitja 56482505 evelin.muttik@emta.ee
Raili Roosimaa osakonnajuhataja asetäitja 56975064 raili.roosimaa@emta.ee
Kristi Veskus valdkonnajuht 6761336 kristi.veskus@emta.ee
Marc Mälter valdkonnajuht 56975811 marc.malter@emta.ee
Kätriin Luht ärikontroller 56677260 katriin.luht@emta.ee
Maksuauditi osakonna arendustiim
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Maksim Baranov juhtivspetsialist maksim.baranov@emta.ee
Pille Muni arendusspetsialist pille.muni@emta.ee
Epp Põldsalute juhtiv maksuaudiitor epp.poldsalu@emta.ee
Marek Põllu arendusspetsialist marek.pollu@emta.ee
Anne Vana arendusspetsialist anne.vana@emta.ee
Laura Uustal maksuaudiitor 56919957 laura.uustal@emta.ee
Kati Siilbek areevndusspetsialist kati.siilbek@emta.ee
Kristi Opikova arendusspetsialist kristi.opikova@emta.ee
Siim Tamm arendusspetsialist siim.tamm@emta.ee
Jaanus Timusk arendusspetsialist jaanus.timusk@emta.ee
Dirgis Kaarlõp  arendusspetsialist Dirgis.Kaarlop@emta.ee
Hanna Kalavus peakasutaja hanna.kalavus@emta.ee
I maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Erkki Paulus maksuauditi üksuse juht 6761514 Erkki.Paulus@emta.ee
I Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Ursula Podmošenski juhtiv maksuaudiitor 6761522 ursula.podmosenski@emta.ee
Krista Randvere maksuaudiitor 6761525 krista.randvere@emta.ee
Helju Tuulsalu maksuaudiitor 6761171 helju.tuulsalu@emta.ee
Sirje Aareleid maksuaudiitor 6761541 sirje.aareleid@emta.ee
Eliise Schmuul maksuaudiitor 6761377 eliise.schmuul@emta.ee
Liis Grauberg  maksuaudiitor 6762414 liis.grauberg@emta.ee
II Tallinn
Nimili Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Laine Leht maksuaudiitor 6761059 laine.leht@emta.ee
Heidi Lavin maksuaudiitor 6761265 heidi.lavin@emta.ee
Sirli Sinisoo maksuaudiitor 6761139 Sirli.Sinisoo@emta.ee
Svetlana Aas maksuaudiitor 6761543 svetlana.aas@emta.ee
III Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Janelle Urres juhtiv maksuaudiitor 6761675 Janelle.Urres@emta.ee
Merilin Roosipuu maksuaudiitor 6761146 Merilin.Roosipuu@emta.ee
Juta Kukkur maksuaudiitor 6764035 juta.kukkur@emta.ee
Elizabeth Vainov maksuaudiitor 53498005 elizabeth.vainov@emta.ee
II maksuauditi üksus
I Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Jekaterina Nikitina juhtiv maksuaudiitor 6761936 jekaterina.nikitina@emta.ee
Martin Vippul maksuaudiitor 6761096 martin.vippul@emta.ee
Svetlana Rannaste maksuaudiitor 6761417 svetlana.rannaste@emta.ee
Laura Tšernova maksuaudiitor 6761094 laura.tsernova@emta.ee
Mart Haugas maksuaudiitor 56297866 mart.haugas@emta.ee
Heli Rästas maksuaudiitor 56829295 heli.rastas@emta.ee
II Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Karin Selmet maksuaudiitor 6761560 karin.selmet@emta.ee
Maret Kapper maksuaudiitor 6761435 maret.kapper@emta.ee
Margreta Joosep maksuaudiitor 6761928 margreta.joosep@emta.ee
Riina Saar-Markson maksuaudiitor 6761097 riina.saar-markson@emta.ee
Irina Kopõlova juhtiv maksuaudiitor 6761425 irina.kopolova@emta.ee
Natalja Miljan maksuaudiitor 6762777 natalja.miljan@emta.ee
Kaire Teras maksuaudiitor 6761473 kaire.teras@emta.ee
Viive Müür maksuaudiitor 6761481 viive.myyr@emta.ee
Richard Kirves maksuaudiitor 6762505 richard.kirves@emta.ee
III maksuauditi üksus
Merle Siibak III maksuauditi üksuse juht 6761445 merle.siibak@emta.ee
I Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Annela Sinisalu juhtiv maksuaudiitor 56807360 annela.sinisalu@emta.ee
Inna Johanson maksuaudiitor 6761044, 56994146 inna.johanson@emta.ee
Helen Jaanipere maksuaudiitor 6764072 helen.jaanipere@emta.ee
Maike Boisen maksuaudiitor 6761686,
58818426
maike.boisen@emta.ee
Liisa Treiman maksuaudiitor 6762202 liisa.treiman@emta.ee
Eneli Poom maksuaudiitor 6762809 Eneli.Poom@emta.ee
Marko Kõiver maksuaudiitor 56470511 marko.koiver@emta.ee
Anna Maior maksuaudiitor 6761663, 56623101 anna.maior@emta.ee
II Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Külli Niin juhtiv maksuaudiitor 53030714 kylli.niin@emta.ee
Sirje Roojärv maksuaudiitor 56638071 sirje.roojarv@emta.ee
Ita Froš maksuaudiitor 6761173 ita.fros@emta.ee
Signe Käo maksuaudiitor 6761355 signe.kao@emta.ee
Eret Maasing maksuaudiitor 6761940 eret.maasing@emta.ee
Laura Väikemaa maksuaudiitor 6761143 laura.vaikemaa@emta.ee
Ene Kitsemets maksuaudiitor 6761388 ene.kitsemets@emta.ee
Rahel Lepiko maksuaudiitor 53359941 rahel.lepiko@emta.ee 
III Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Sven Enok juhtiv maksuaudiitor 6761011 sven.enok@emta.ee
Jana Brujeva maksuaudiitor 6761375 jana.brujeva@emta.ee
Julija Dunajeva maksuaudiitor 6761441 julija.dunajeva@emta.ee
Hele Metsla maksuaudiitor 56965134 hele.metsla@emta.ee
Kristi Ait maksuaudiitor 6761464 kristi.ait@emta.ee
Karina Makarova maksuaudiitor 6762320 Karina.Makarova@emta.ee
Külli Reile maksuaudiitor 56504375 kylli.reile@emta.ee
Liis Pipar maksuaudiitor 6762138 Liis.Pipar@emta.ee
Joanna Kajak maksuaudiitor 6763470 joanna.kajak@emta.ee
IV Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Endrik Jäger maksuaudiitor juhtiv maksuaudiitori ülesannetes  58268383 endrik.jager@emta.ee
Katrin Uutsalu maksuaudiitor 6761242 katrin.uutsalu@emta.ee
Aire Karu maksuaudiitor 56901013 aire.karu@emta.ee
Anette Haidak maksuaudiitor  6761033 anette.haidak@emta.ee
Sirli Lehtsalu maksuaudiitor 6761199 sirli.lehtsalu@emta.ee
Veronika Tasso maksuaudiitor 6762515 veronika.tasso@emta.ee
Irma Urbanik maksuaudiitor 56922390 irma.urbanik@emta.ee
V Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Renee Hunt juhtiv maksuaudiitor 58539573 renee.hunt@emta.ee
Innari Haak maksuaudiitor 58539826 innari.haak@emta.ee
Natalia Meiris maksuaudiitor 58958228 natalia.meiris@emta.ee
Jelena Verjovkina maksuaudiitor 58538731 jelena.verjovkina@emta.ee
Karin Gross maksuaudiitor 56990420 karin.gross@emta.ee
Ide Pihlak maksuaudiitor 6761246 ide.pihlak@emta.ee
Raigo Pärn maksuaudiitor 56817754 raigo.parn@emta.ee
V maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Elen Maimre maksuauditi üksuse juht 56688073 elen.maimre@emta.ee
I Tartu
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Katre Roosilill maksuaudiitor juhtiv maksuaudiitori ülesannetes 6763981 katre.roosilill@emta.ee
Margit Kivisaar maksuaudiitor 6764020 margit.kivisaar@emta.ee
Tiina Koit maksuaudiitor 6764123 tiina.koit@emta.ee
Reet Raudvere maksuaudiitor 6764641 reet.raudvere@emta.ee
Ketlin Reisbich maksuaudiitor 6762048 Ketlin.Reisbich@emta.ee
II TartU
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Maarika Orusaar juhtiv maksuaudiitor 6764129 maarika.orusaar@emta.ee
Johanna-Elisabeth Aljaste maksuaudiitor 6761236 Johanna-Elisabeth.Aljaste@emta.ee
Sigrid Allekõrs maksuaudiitor 6764077 sigrid.allekors@emta.ee
Heli Eli-Kurvits maksuaudiitor 6764044 heli.eli-kurvits@emta.ee
Külli Vainola maksuaudiitor 6764124 kylli.vainola@emta.ee
Cätli Märtin  maksuaudiitor 6762742 Catli.Martin@emta.ee
III Tartu
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Annika Lumi juhtiv maksuaudiitor 6764151 annika.lumi@emta.ee
Maret Paas maksuaudiitor 6764062 maret.paas@emta.ee
Maie Kallam maksuaudiitor 6764122 maie.kallam@emta.ee
Mai-Liis Allas maksuaudiitor 6764128 mai-liis.allas@emta.ee
Jaana Põder  maksuaudiitor 6762739 Jaana.Poder@emta.eev
Merle Saar  maksuaudiitor  6761133 merle.saar@emta.ee
Viljandi
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Katrina Kauber juhtiv maksuaudiitor 6762098 katrina.kauber@emta.ee
Kairit Olev maksuaudiitor 6764220 kairit.olev@emta.ee
Õie Kangro maksuaudiitor 6764232 oie.kangro@emta.ee
Jaana Roosimaa maksuaudiitor 6764261 jaana.roosimaa@emta.ee
Kaja Kampus maksuaudiitor 6764211 kaja.kampus@emta.ee
Võru
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tiia Põder juhtiv maksuaudiitor 6764230 tiia.poder@emta.ee
Piret Valner maksuaudiitor 6764433 piret.valner@emta.ee
Merike Kõrvel maksuaudiitor 6763415 merike.korvel@emta.ee
Marget Urb maksuaudiitor 6763408 marget.urb@emta.ee
Lilia Püvi maksuaudiitor 6764420 lilia.pyvi@emta.ee
Esta Urb maksuaudiitor 6764648 esta.urb@emta.ee
Terje Dere maksuaudiitor 6764397 terje.dere@emta.ee
Aino Kitsik maksuaudiitor 6764660 aino.kitsik@emta.ee
VI maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Külli Koidumäe maksuauditi üksuse juht 6763523 kylli.koidumae@emta.ee
I Rakvere
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Ruth Marton juhtiv maksuaudiitor 6763517 ruth.marton@emta.ee
Urve Sepp maksuaudiitor 6763515 urve.sepp@emta.ee
Maire Martin maksuaudiitor 6763586 maire.martin@emta.ee
Ülle Teppe maksuaudiitor 6763526 ylle.teppe@emta.ee
Merle Kunnus maksuaudiitor 6763525 merle.kunnus@emta.ee
Tiina Piirimäe maksuaudiitor 6763534 tiina.piirimae@emta.ee
Aili Allese maksuaudiitor 6763529 aili.allese@emta.ee
Janelle Laukse  maksuaudiitor 6762268 janelle.laukse@emta.ee
Heli Kriisa maksuaudiitor 6763749 heli.kriisa@emta.ee
Ülle Markus maksuaudiitor 6763718 ylle.markus@emta.ee
Indrek Paadik  maksuaudiitor 6761124 indrek.paadik@emta.ee
II Rakvere
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Reimo Moor juhtiv maksuaudiitor 6763501 reimo.moor@emta.ee
Tamara Rummi maksuaudiitor 58818424 tamara.rummi@emta.ee
Mare Raud maksuaudiitor 58818423 mare.raud@emta.ee
Tiina Eimpalu maksuaudiitor 56947178 tiina.eimpalu@emta.ee
Helle Pukki maksuaudiitor 6763550 helle.pukki@emta.ee
Anneli Uueni maksuaudiitor 58818422 anneli.uueni@emta.ee
Annely Yarviste maksuaudiitor 5143530 annely.yarviste@emta.ee
Annely Laanemets maksuaudiitor 6763703 annely.laanemets@emta.ee
VII maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Airi Lepassar maksuauditi üksuse juht 6763236 airi.lepassar@emta.ee
Kuressaare
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Anneli Sannik juhtiv maksuaudiitor 6763015 anneli.sannik@emta.ee
Tiia Kiviselg maksuaudiitor 6763023 tiia.kiviselg@emta.ee
Piia Pulk maksuaudiitor 6763006 piia.pulk@emta.ee
Hellen Schmidt maksuaudiitor 6763031 hellen.schmidt@emta.ee
Tiia Sepp maksuaudiitor 6763028 tiia.sepp@emta.ee
Ruth Kärner maksuaudiitor 6763000 ruth.karner@emta.ee
Paide
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kaja Lattik juhtiv maksuaudiitor 6763467 kaja.lattik@emta.ee
Milvi Satsi maksuaudiitor 6763365 milvi.satsi@emta.ee
Tiina Aadla maksuaudiitor 6763475 tiina.aadla@emta.ee
Helen Torm maksuaudiitor 6763372 helen.torm@emta.ee
Anne Pelt maksuaudiitor 6763462 anne.pelt@emta.ee
I Pärnu
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Riina Masing maksuaudiitor juhtiv maksuaudiitori ülesannetes 6763419 riina.masing@emta.ee
Eva-Maria Vincjunaite maksuaudiitor 6763292 eva-maria.vincjunaite@emta.ee
Meelis Danziger maksuaudiitor 6763141 meelis.danziger@emta.ee
Ülle Kaits maksuaudiitor 6763268 ylle.kaits@emta.ee
Epp Niinemets maksuaudiitor 6763239 epp.niinemets@emta.ee
Reine Drobet maksuaudiitor 6763498 reine.drobet@emta.ee
II Pärnu
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tuuli Toomsoo juhtiv maksuaudiitor 6763270 tuuli.toomsoo@emta.ee
Juta Ott maksuaudiitor 6763188 juta.ott@emta.ee
Karin Rennit maksuaudiitor 6763275 karin.rennit@emta.ee
Svetlana Kostrova maksuaudiitor 6763264 svetlana.kostrova@emta.ee
Dagmar Lorents maksuaudiitor 6763258 dagmar.lorents@emta.ee
Piret Mihkelstein maksuaudiitor 6762573 piret.mihkelstein@emta.ee
Aive Mäelt maksuaudiitor 6763122 aive.maelt@emta.ee
Kaidi Üpraus maksuaudiitor 6763183 kaidi.ypraus@emta.ee
Urve Roos maksuaudiitor 6763332 urve.roos@emta.ee
Ruth Raudsepp maksuaudiitor 6763327 ruth.raudsepp@emta.ee
VIII maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Herje Vahemäe maksuauditi üksuse juht 6763142 herje.vahemae@emta.ee
III Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Ulvi Leidtorp juhtiv maksuaudiitor 6761981 ulvi.leidtorp@emta.ee
Eike Lillemets maksuaudiitor 56959930 eike.lillemets@emta.ee
Annika Arro maksuaudiitor 6761671 annika.arro@emta.ee
Irina Mihhailova maksuaudiitor 6761941 irina.mihhailova@emta.ee
Raimond Reinap maksuaudiitor 6762047 raimond.reinap@emta.ee
Egne Lamp maksuaudiitor 6761198 egne.lamp@emta.ee
Janina Škljar maksuaudiitor 6761405 janina.skljar@emta.ee
Marina Mitrofanskaja maksuaudiitor 56961962 marina.mitrofanskaja@emta.ee
I Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Anastassia Saar juhtiv maksuaudiitor 6762985 anastassia.saar@emta.ee
Alina Ponomarjova maksuaudiitor 6762955 Alina.Ponomarjova@emta.ee
Lilian Johanson maksuaudiitor 6761227 lilian.johanson@emta.ee
Heda Siiner maksuaudiitor 6761151 heda.siiner@emta.ee
Annemari Aun maksuaudiitor 6763386 annemari.aun@emta.ee
Angela Lõhmus maksuaudiitor 6761942 angela.lohmus@emta.ee
Airi Arukask maksuaudiitor 6761396 airi.arukask@emta.ee
Jevgeni Shoron juhtiv maksuaudiitor

58538996

jevgeni.shoron@emta.ee
Kaili Sirk maksuaudiitor kaili.sirk@emta.ee
Eve Adamson maksuaudiitor 6762034 eve.adamson@emta.ee
Krista Avilo maksuaudiitor 6761985 krista.avilo@emta.ee
II Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Merike Porovarde juhtiv maksuaudiitor 6761598 merike.porovarde@emta.ee
Annely Tammik maksuaudiitor 6761649 annely.tammik@emta.ee
Tiiu Kull maksuaudiitor 6761060 tiiu.kull@emta.ee
Anu Kaste maksuaudiitor 6761643 anu.kaste@emta.ee
Helle Tamm maksuaudiitor 6761489 helle.tamm@emta.ee
Kairi Allmere maksuaudiitor 6761544 kairi.allmere@emta.ee
Elina Koplimets maksuaudiitor 6761157 elina.koplimets@emta.ee
Kaire Leoke maksuaudiitor 6761412 kaire.leoke@emta.ee
Piret Uutma maksuaudiitor 6762032 piret.uutma@emta.ee
Tartu
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Erika Janson maksuaudiitor 6764130 erika.janson@emta.ee
Jaan Kull maksuaudiitor juhtiv maksuaudiitori ülesannetes 6764036 jaan.kull@emta.ee
Triinu Kaarna maksuaudiitor 6764068 triinu.kaarna@emta.ee
Angela Kosk maksuaudiitor 6761329 angela.kosk@emta.ee
Laura Vips maksuaudiitor 6764101 laura.vips@emta.ee
Tuuli Hallisk maksuaudiitor 6764117 tuuli.hallisk@emta.ee
Kristina Eliisa Sulaoja maksuaudiitor 6764618 krstina.eliisa.sulaoja@emta.ee
IX maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Maarja Lemberg väärteomenetleja 6762035 maarja.lemberg@emta.ee
Kaja Arulepp väärteomenetleja 56990489 kaja.arulepp@emta.ee 
Triin Lainemaa väärteomenetleja triin.lainemaa@emta.ee
IV maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Lia Parve maksuauditi üksuse juht 6761037 lia.parve@emta.ee
I Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Aive Poom juhtiv maksuaudiitor 6761465 aive.poom@emta.ee
Evelin Vanaveski maksuaudiitor 6762036 evelin.vanaveski@emta.ee
Karina Runina maksuaudiitor 6762240 karina.runina@emta.ee
Maria Medvedeva maksuaudiitor 6761082 maria.medvedeva@emta.ee
Raul Männe maksuaudiitor 6762021 raul.manne@emta.ee
Nele Maikov maksuaudiitor 6761736 nele.maikov@emta.ee
Andres Uuetoa maksuaudiitor 6762022 andres.uuetoa@emta.ee
Ita Puusepp maksuaudiitor 6764629 ita.puusepp@emta.ee
Lea Kulla maksuaudiitor 6762177 lea.kulla@emta.ee
Anna Tubilis maksuaudiitor 6762026 anna.tubilis@emta.ee
II Tallinn
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Anne Nõmmik juhtiv maksuaudiitor 6761406 anne.nommik@emta.ee
Eveli Kajak maksuaudiitor 6761947 Eveli.Kajak@emta.ee
Aire Lumiste maksuaudiitor 6762003 aire.lumiste@emta.ee
Geidi Aun maksuaudiitor 6761074 geidi.aun@emta.ee
Kelly Ernits  maksuaudiitor 6761012 Kelly.Ernits@emta.ee
Kapitali töögrupp
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Madis Laas juhtiv maksuaudiitor 6761038 madis.laas@emta.ee
Margit Toom juhtiv maksuaudiitor 6761588 margit.toom@emta.ee
Kaire Pekkermann maksuaudiitor 6761587 kaire.pekkermann@emta.ee
Olga Kolesnik maksuaudiitor 6762010 olga.kolesnik@emta.ee
Maiu Püüa maksuaudiitor 6761079 maiu.pyya@emta.ee
Eneli Tomingas maksuaudiitor 6761287 Eneli.Tomingas@emta.ee
Chrislin Nestra maksuaudiitor 6761410 chrislin.nestra@emta.ee
Irina Tammeoja maksuaudiitor 6761303 irina.tammeoja@emta.ee
Küllike Hermet maksuaudiitor 6761576 Kyllike.Hermet@emta.ee
Geily Sinijärv maksuaudiitor 6761948 geily.sinijarv@emta.ee
Kati Rööpmann maksuaudiitor 6762333 kati.roopmann@emta.ee
Mari Hermann maksuaudiitor 6762046 mari.hermann@emta.ee

Maksude osakond

Nõustab maksustamisküsimustes. Samuti töötab välja maksuseaduste ja nende alusel antud õigusaktide rakendamise metoodikat ning annab arvamusi maksualaste õigusaktide eelnõude kohta. Lisaks menetleb aktsiisikaupade käitlemisega seotud lube ja haldab maksumärke, koordineerib aktsiisikaupade käitlejate järelevalvet ning viib läbi haldus- ja väärteomenetlusi.
Põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kai-Liis Nõlvak talitusejuhataja osakonnajuhataja ülesannetes 6762187 kai-liis.nolvak@emta.ee
Triin Safronova välissuhete koordinaator 6762727 triin.safronova@emta.ee
Aktsiiside talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Vesta Siivask vanemspetsialist 6764074 vesta.siivask@emta.ee
Anna-Maria Laanmets vanemspetsialist 6761168 anna-maria.laanmets@emta.ee
Malle Pahtma vanemspetsialist 6761677 malle.pahtma@emta.ee
Hille Reinhold peaspetsialist 6762219 hille.reinhold@emta.ee
Peeter-Tanel Orro peaspetsialist 6762261 peeter-tanel.orro@emta.ee
Virve Linholm vanemspetsialist 6761656 virve.linholm@emta.ee
Karin Liibert peaspetsialist 6761477 karin.liibert@emta.ee
Ingar Hallik vanemspetsialist 6764104 Ingar.Hallik@emta.ee
Ivika Aigro vanemspetsialist ivika.aigro@emta.ee
Epp Valter maksumärkide kliendihaldur 6762174 epp.valter@emta.ee
Otseste ja kaudsete maksude talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tiina Normak talitusejuhataja 6761290 tiina.normak@emta.ee
Kaia Tooming juhtivspetsialist 6764115 kaia.tooming@emta.ee
Aleftina Tripolskaja konsultant 6761006 aleftina.tripolskaja@emta.ee
Merje Roomet peaspetsialist 6762124 merje.roomet@emta.ee
Ain Ulmre peaspetsialist 6762343 ain.ulmre@emta.ee
Jelena Agijevitš konsultant 6763890 jelena.agijevits@emta.ee
Regina Varret peaspetsialist 6762186 regina.varret@emta.ee
Katrin Velvelt konsultant 6761967 katrin.velvelt@emta.ee
Katrin Kullamaa konsultant 6761256 katrin.kullamaa@emta.ee
Vesta Õunpuu konsultant 6762183 vesta.ounpuu@emta.ee
Kaia Maltsaar peaspetsialist 6762214 kaia.maltsaar@emta.ee
Merle Keltjärv peaspetsialist 6762130 merle.keltjarv@emta.ee
Xenia Rudakova peaspetsialist 6761142 Xenia.Rudakova@emta.ee
Aune Maria Marjapuu peaspetsialist 6761275 Aune-Maria.Marjapuu@emta.ee
Ester Pedosk peaspetsialist Ester.Pedosk@emta.ee

Personaliosakond

Töötab välja ja viib ellu ameti personalipoliitikat, haldab personaliandmeid ning korraldab teenistujate koolitust, täiendus- ja ümberõpet. Samuti kujundab, koordineerib ja viib ellu ameti tööohutuse- ja töötervishoiualast poliitikat.
Põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Karin Veski osakonnajuhataja 53491983 karin.veski@emta.ee
Terje Kürklü personaliteenuste juht 6761385 terje.kyrkly@emta.ee
Külli Meier personalikonsultant kylli.meier@emta.ee
Helme Ainsoo personalispetsialist 6762209 helme.ainsoo@emta.ee
Helin Kangur personalispetsialist 6762913 helin.kangur@emta.ee
Monika Maripuu koolitusspetsialist 6762162 monika.maripuu@emta.ee
Marve Pruul personalispetsialist 6762293 marve.pruul@emta.ee
Vivika Sepp personalispetsialist 6762107 vivika.sepp@emta.ee
Katre Helm koolitusspetsialist 6762314 katre.helm@emta.ee
Tiina Susi töökeskkonnaspetsialist 6762119 tiina.susi@emta.ee
Häli Keba personalispetsialist 6762163 hali.keba@emta.ee
Irina Perets personalianalüütik irina.perets@emta.ee
Aare Värk personalikonsultant 6762069 aare.vark@emta.ee
Kristel Paenurm värbamisspetsialist kristel.paenurm@emta.ee

Sisekontrolli osakond

Korraldab ametis andmekaitset ja infoturvet ning kontrollib andmekaitse ja infoturbe nõuete täitmist. Lisaks maandab osakond ameti spetsiifikast tulenevaid isikutega seotud riske ja korraldab korruptsiooni ennetavat tegevust. Samuti teeb osakond süstemaatilist järelevalvet ameti teenistujate tegevuse seaduslikkuse üle ning viib läbi distsiplinaarmenetlust.
Põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tõnis Kuuse osakonnajuhataja 6762757 tonis.kuuse@emta.ee
Thea Sogenbits infoturbejuht 6762964 thea.sogenbits@emta.ee
Kati Rääk peaspetsialist 6762963 kati.raak@emta.ee
Kalev Toomingas peaspetsialist 6762718 kalev.toomingas@emta.ee
Jaanus Helm peaspetsialist 6762702 jaanus.helm@emta.ee
Janne Kuklase-Hirsnik andmekaitsespetsialist 6763155 janne.kuklase-hirsnik@emta.ee
Eve Lilleorg peaspetsialist 6762760 eve.lilleorg@emta.ee
Rita Porosk peaspetsialist 6761177 rita.porosk@emta.ee

Teabeosakond

Töötab välja ja viib ellu järelevalve efektiivseks teostamiseks vajaliku riskihindamise süsteemi, korraldab siseriikliku ja rahvusvahelise informatsiooni vahetamist ning töötleb maksu- ja tollivaldkonda puudutavate infosüsteemide andmeid.
Põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Janek Leis osakonnajuhataja janek.leis@emta.ee
Analüüsi valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kerli Onno valdkonnajuht 6762600 kerli.onno@emta.ee
Kaido Lemendik riskijuht kaido.lemendik@emta.ee
Annika Vetka peaspetsialist 6764047 annika.vetka@emta.ee
Antonina Anohhina peaspetsialist 6761109 antonina.anohhina@emta.ee
Lea Saul peaspetsialist 6763219 lea.saul@emta.ee
Reet Jaaniste peaspetsialist 6763272 reet.jaaniste@emta.ee
Kaisa Eesmaa peaspetsialist 6764653 kaisa.eesmaa@emta.ee
Annika Lepp  peaspetsialist 6763267 annika.lepp@emta.ee
Dmitri Landing peaspetsialist 6762888 Dmitri.Landing@emta.ee
Ingeborg Virveste peaspetsialist 6764222 ingeborg.virveste@emta.ee
Andmehalduse ja arenduse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Alvar Pihlapuu  valdkonnajuht alvar.pihlapuu@emta.ee
Ülar Aasa peaspetsialist 6761020 ylar.aasa@emta.ee
Rain Rees peaspetsialist 6763157 rain.rees@emta.ee
Andres Veer peaspetsialist 6762112 andres.veer@emta.ee
Pille Allikmets peaspetsialist 6762758 pille.allikmets@emta.ee
Liina Kaasik peaspetsialist 6761771 liina.kaasik@emta.ee
Natalja Samsonova peaspetsialist 6762712 natalja.samsonova@emta.ee
Heidi Lillemägi peaspetsialist 6762703 heidi.lillemagi@emta.ee
Piret Saarsalu peaspetsialist 6762900 piret.saarsalu@emta.ee
Taavi Bekker peaspetsialist 6762438 Taavi.Bekker@emta.ee
Nikita Palgi peaspetsialist 6761130 nikita.palgi@emta.ee
Andrus Säde peaspetsialist andrus.sade@emta.ee
Profileerimise valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tomas Haavistu valdkonnajuht tomas.haavistu@emta.ee
Raivo Olt peaspetsialist raivo.olt@emta.ee
Angelika Ermel peaspetsialist 6762831 angelika.ermel@emta.ee
Innar Voorel peaspetsialist 6762744 innar.voorel@emta.ee
Juta Simm peaspetsialist 6764423 juta.simm@emta.ee
Ketlin Ravel peaspetsialist 6762728 ketlin.ravel@emta.ee
Gerli Haav peaspetsialist 6764434 gerli.haav@emta.ee
Vjatšeslav Pantazi peaspetsialist 6762789 vjatseslav.pantazi@emta.ee
Kairi Laur peaspetsialist 6761404 kairi.laur@emta.ee
Indrek Põld peaspetsialist indrek.pold@emta.ee
Rahvusvahelise infovahetuse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Triin Antso valdkonnajuht 6763294 triin.antso@emta.ee
Pille Lepik peaspetsialist 6762935 pille.lepik@emta.ee
Anu Lomp peaspetsialist 6764008 anu.lomp@emta.ee
Reelika Pärn peaspetsialist 6763288 reelika.parn@emta.ee
Eliis Raidma peaspetsialist 6762841 eliis.raidma@emta.ee
Maia Alasoo peaspetsialist 6762826 maia.alasoo@emta.ee
Anastassia Degteva peaspetsialist 6761430 Anastassia.Degteva@emta.ee
Triin Toomeste peaspetsialist 6761071 triin.toomeste@emta.ee
Astrid Arutamm peaspetsialist 6761169 astrid.arutamm@emta.ee
Viktoria Karlson peaspetsialist 6762896 viktoria.karlson@emta.ee
Strateegilise analüüsi valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Merilin Jürma valdkonnajuht 6761448 merilin.jyrma@emta.ee
Külli Peeduli peaspetsialist Kylli.Peeduli@emta.ee
Jekaterina Jakobson peaspetsialist 6762898 jekaterina.jakobson@emta.ee
Liisa Pedosk peaspetsialist 6761152 liisa.pedosk@emta.ee
Raul Jõgi peaspetsialist 6762947 raul.jogi@emta.ee
Katre Derrik-Belitšev peaspetsialist 6761487 katre.derrik-belitsev@emta.ee
Jagna Lilleste peaspetsialist 6763220 jagna.lilleste@emta.ee
Marina Šlõkova peaspetsialist 6761164 marina.slokova@emta.ee
Mirel Vaidlo peaspetsialist mirel.vaidlo@emta.ee
Kadi Ernest peaspetsialist 6764127 kadi.ernest@emta.ee
Teabejuhtimiskeskus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Karola Kuum teabejuhtimiskeskuse juht 6762888 karola.kuum@emta.ee
Marili Rihkrand peaspetsialist 6762888 Marili.Rihkrand@emta.ee
Andrus Keerberg peaspetsialist 6764157 andrus.keerberg@emta.ee
Rein Kikerpill peaspetsialist 6762888 Rein.Kikerpill@emta.ee
Kevin Maranik peaspetsialist 6762888 Kevin.Maranik@emta.ee
Taavi Tikker peaspetsialist 6762888 taavi.tikker@emta.ee
Ketter Reinesberg peaspetsialist ketter.reinesberg@emta.ee
Janne Mägi peaspetsialist 6762888 janne.magi@emta.ee

Teenuste osakond

Teenindab ja nõustab kliente ning parandab nende maksukuulekust. Arendab teenindusvaldkonda. Korraldab riiklike maksude, avalik-õiguslike rahaliste kohustuste ja muude rahaliste kohustuste täitmist ja peab nende üle arvestust. Teostab riigi kui võlausaldaja huve ja õigusi ning korraldab võlgade sissenõudmisega seotud tegevusi. Tegeleb hasartmänguseaduse rikkumiste ennetamise, tõkestamise ning kontrollide läbiviimisega. Esindab riiki õppelaenu riigitagatise rakendumisel tekkivates õigussuhetes ja korraldab riigi õppelaenutagatiste väljamaksmist.
Põhimäärus

Äritehnoloogia valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kristjan Raid valdkonnajuht kristjan.raid@emta.ee
Anni Uibu äriarhitekt anni.uibu@emta.ee
Kirsti Kirs testijuht kirsti.kirs@emta.ee
Vadim Kööp testijuht vadim.koop@emta.ee
Liina Liibert SF koordinaator 6761597 liina.liibert@emta.ee
Janar Süld  projektijuht-ärianalüütik janar.syld@emta.ee
Kalle Lasting teenusedisaini juht kalle.lasting@emta.ee
Riina Lillemaa projektijuht riina.lillemaa@emta.ee
Kesksete teenuste valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Liina Jõõts valdkonnajuht liina.joots@emta.ee
Kristel Ilumäe teenusejuht kristel.ilumae@emta.ee
Isikute halduse tiim
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Monika Madison teenusejuht 6762239 monika.madison@emta.ee
Lii Konts peakasutaja 6762552 lii.konts@emta.ee
Arvestuse talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Leelo Kokk talitusejuhataja 6762267 leelo.kokk@emta.ee
Triin Loops-Veste arvestusspetsialist 6761191 triin.loops-veste@emta.ee
Sirle Luist arvestusspetsialist 6761318r Sirle.Luist@emta.ee
Tiia Epro arendusanalüütik 6762118 tiia.epro@emta.ee
Aet Mammuspuu arvestusspetsialist 6761609 aet.mammuspuu@emta.ee
Elli Pozdnjakov teenusejuht 6761324 Elli.Pozdnjakov@emta.ee
Karin Ivask arvestusspetsialist 6762148 karin.ivask@emta.ee
Merle Reepalu arvestusspetsialist 6761155 merle.reepalu@emta.ee
Raili Rutens arvestusspetsialist 6761320 Raili.Rutens@emta.ee
Inga Kirpu arvestusspetsialist 6761279 inga.kirpu@emta.ee
Kaidy Saar arvestusspetsialist 6761017 kaidy.saar@emta.ee
Ene Sulamägi arvestusspetsialist 6762276 ene.sulamagi@emta.ee
Kaire Kuningas arvestusspetsialist 6761323 Kaire.Kuningas@emta.ee
Kristin Laidsalu arvestusspetsialist 6762126 kristin.laidsalu@emta.ee
Julia Laur arvestusspetsialist 6761674 julia.laur@emta.ee
Võlamenetluse talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Alina Bobõleva võlamenetleja 6762072 alina.boboleva@emta.ee
Jaana Pappel võlamenetleja 6762033 jaana.pappel@emta.ee
Maila Heile juhtivspetsialist 6762070 maila.heile@emta.ee
Signe Puusild võlamenetleja 6763388 signe.puusild@emta.ee
Mare Vaher võlamenetleja 6764260 mare.vaher@emta.ee
Karmen Rist juhtivspetsialist 6762071 karmen.rist@emta.ee
Jaanika Väits võlamenetleja 6763313 jaanika.vaits@emta.ee
Liivi Horg teenusejuht 6764159 liivi.horg@emta.ee
Kairi Ritson võlamenetleja 6764295 kairi.ritson@emta.ee
Külli Vanem võlamenetleja 6763014 kylli.vanem@emta.ee
Ene Lilleorg võlamenetleja 6763901 ene.lilleorg@emta.ee
Leida Samson võlamenetleja 6764029 leida.samson@emta.ee
Tiina Voogla võlamenetleja 6761322 Tiina.Voogla@emta.ee
Sirle Lindre võlamenetleja 6762068 sirle.lindre@emta.ee
Merle Sapas võlamenetleja 6762056 merle.sapas@emta.ee
Kristi Aalik võlamenetleja 6761530 kristi.aalik@emta.ee
Kaido Nahkur võlamenetleja 6762058 kaido.nahkur@emta.ee
Katrin Siimsalu võlamenetleja 6761321 Katrin.Siimsalu@emta.ee
Niina Nedaškovskaja võlamenetleja 6763711 niina.nedaskovskaja@emta.ee
Agnes Talimets võlamenetleja 6762011 agnes.talimets@emta.ee
Ülle Nõmm võlamenetleja 6762063 ylle.nomm@emta.ee
Eve Tambrikas teenusejuht 6762066 eve.tambrikas@emta.ee
Urve Orav võlamenetleja 6764120 urve.orav@emta.ee
Lea Tammiksaar võlamenetleja 6762055 lea.tammiksaar@emta.ee
Lyana Tillart võlamenetleja 6763276 lyana.tillart@emta.ee
Piret Riig võlamenetleja 6764200 piret.riig@emta.ee
Aune Pauts  võlamenetleja aune.pauts@emta.ee
Sabina Ausmaa võlamenetleja 6713782 sabina.ausmaa@emta.ee
Aruandlustiim
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kaido Kittus aruandlusspetsialist 6764023 kaido.kittus@emta.ee
Maila Laagus aruandlusspetsialist 6764108 maila.laagus@emta.ee
Helle Salu aruandlusspetsialist 6764415 helle.salu@emta.ee
Reet Laane aruandlusspetsialist 6763731 reet.laane@emta.ee
Riina Laaster aruandlusspetsialist 6763016 riina.laaster@emta.ee
Inga Vainumäe aruandlusspetsialist 6764028 inga.vainumae@emta.ee
Krista Laidmaa aruandlusspetsialist 6763017 krista.laidmaa@emta.ee
Lea Lepp aruandlusspetsialist 6764021 lea.lepp@emta.ee
Astrit Mändmets aruandlusspetsialist 6764110 astrit.mandmets@emta.ee
Katrin Martins aruandlusspetsialist 6764050 katrin.martins@emta.ee
Aire Riives aruandlusspetsialist 6764015 aire.riives@emta.ee
Katrin Kõrvemaa aruandlusspetsialist 6763756 katrin.korvemaa@emta.ee
Epp Safonova aruandlusspetsialist 6764024 epp.safonova@emta.ee
Avalike teenuste valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Nele Nõu valdkonnajuht nele.nou@emta.ee
Tatjana Klettenberg peakasutaja tatjana.klettenberg@emta.ee
Tiia Korindt peakasutaja 6762136 tiia.korindt@emta.ee
Merili Lellep peakasutaja 6761644 merili.lellep@emta.ee
Kairit Sirel peakasutaja kairit.sirel@emta.ee
Merilin Anijärv  peakasutaja  6762193 merilin.anijarv@emta.ee
Johannes Randi peakasutaja 6762532 johannes.randi@emta.ee
Monika Jõesaar teenusejuht 6762002 monika.joesaar@emta.ee
Riina Šamatauskas teenusejuht 56977024 riina.samatauskas@emta.ee
Annika Oja teenusejuht 6761003 annika.oja@emta.ee
Marge Paap peakasutaja 6761162 marge.paap@emta.ee
Merit Kaljuste peakasutaja 6761187 merit.kaljuste@emta.ee
Tiina Lindroos teenusejuht 6762308 tiina.lindroos@emta.ee
Riina Randver-Sõer teenusejuht riina.randver-soer@emta.ee
Külli Külm-Kivistik teenusejuht 6761156 kylli.kylm-kivistik@emta.ee
Marge Parv teenusejuht 6761009 marge.parv@emta.ee
Riita Parksepp teenusejuht riita.parksepp@emta.ee
Kerli Markus peaspetsialist kerli.markus@emta.ee
Hasartmängumaksu ja TMIN-teenuse tiim
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Ranno Aednurm juhtivkonsultant 6762023 ranno.aednurm@emta.ee
Eve Kivi konsultant 6762572 Eve.Kivi@emta.ee
Riina Rünt konsultant 6762024 riina.rynt@emta.ee
Roland Jaamu konsultant 6762007 roland.jaamu@emta.ee
Kaidi Kruusement konsultant Kaidi.Kruusement@emta.ee
Gerli Riibe konsultant 6762029 gerli.riibe@emta.ee
Maarja Sillamaa konsultant maarja.sillamaa@emta.ee
Klienditeeninduse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Heli Kullamaa valdkonnajuht Heli.Kullamaa@emta.ee
Elveli Randma peaspetsialist 6762315 elveli.randma@emta.ee
Diane Drenkhan kliendisuhete kvaliteedijuht diane.drenkhan@emta.ee
e-büroo
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Anne Leisner e-büroo juht 6762238 anne.leisner@emta.ee
Britta Kase e-büroo teenusejuht 6762067 britta.kase@emta.ee
Ingrid Tänav e-büroo teenusejuht 6762311 Ingrid.Tanav@emta.ee
Astrid Hergauk e-büroo teenusejuht 6762171 astrid.hergauk@emta.ee
e-kanalite sisuhalduse tiim
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Karin Aleksandrov e-kanalite sisuhalduse juht 6762277 karin.aleksandrov@emta.ee
Svetlana Godovnikova tõlk 6763733 svetlana.godovnikova@emta.ee
Merike Leesment tõlk 6762137 merike.leesment@emta.ee
Teele Laurend sisuhaldur 6761149 Teele.Laurend@emta.ee
Liina Hallik arendusspetsialist 6761172 liina.hallik@emta.ee
Inga Pikkat-Politsinskaya veebihaldur 6763767 inga.pikkat-politsinskaya@emta.ee
Irina Laanemets sisuhaldur irina.laanemets@emta.ee
Kaidi Toomsalu veebihaldur 6761971 kaidi.toomsalu@emta.ee
Klienditugi
Kristi-Jette Liblik klienditoe juht kristi-jette.liblik@emta.ee
e-MTA ja massteavitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Helena Karja infoliini juht 6764040 helena.karja@emta.ee
Marge Piirilaht konsultant 6763421 marge.piirilaht@emta.ee
Kersti Poolakese konsultant 6764005 kersti.poolakese@emta.ee
Maire Sandel konsultant 6764228 maire.sandel@emta.ee
Mait Tooming konsultant 6764075 mait.tooming@emta.ee
Svetlana Veresinina konsultant 6764112 svetlana.veresinina@emta.ee
Silja Haidak konsultant 6764398 silja.haidak@emta.ee
Tiina Jakovits konsultant 6764132 tiina.jakovits@emta.ee
Kersti Joosep konsultant 6764012 kersti.joosep@emta.ee
Eve Kikas konsultant 6764385 eve.kikas@emta.ee
Astra Meinert konsultant 6764374 astra.meinert@emta.ee
Nadežda Muhhina konsultant 6764054 nadezda.muhhina@emta.ee
Eraklient
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Jane Pillai infoliini juht 6763400 Jane.Pillai@emta.ee
Ly Mändla konsultant 6763191 ly.mandla@emta.ee
Eneli Mõtus konsultant 6763120 eneli.motus@emta.ee
Virve Aabjõe konsultant 6763113 virve.aabjoe@emta.ee
Kristina-Liisa Salus konsultant 6763186 kristina-liisa.salus@emta.ee
Tiina Heinsoo konsultant 6763182 tiina.heinsoo@emta.ee
Marge Sander konsultant 6763129 marge.sander@emta.ee
Pille Kitsing konsultant pille.kitsing@emta.ee
Mirje Vunukainen konsultant mirje.vunukainen@emta.ee
Tiina-Maria Kärt konsultant tiina-maria.kart@emta.ee
Natalja Vilkoit konsultant natalja.vilkoit@emta.ee
Annely Teppan konsultant annely.teppan@emta.ee
Anna-Liisa Juhtver konsultant anna-liisa.juhtver@emta.ee
Jekaterina Grinkin konsultant jekaterina.grinkin@emta.ee
Tolliinfo
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Meril Klaos infoliini juht 6762567 meril.klaos@emta.ee
Heli Vaino konsultant 6764162 heli.vaino@emta.ee
Evelin Kees konsultant 6762856 evelin.kees@emta.ee
Marit Kirikmäe konsultant 6764069 Marit.Kirikmae@emta.ee
Anne Lokk konsultant 6764652 anne.lokk@emta.ee
Anne Ristol konsultant 6764378 anne.ristol@emta.ee
Kristina Parts konsultant kristina.parts@emta.ee
Rita Poljakov konsultant rita.poljakov@emta.ee
Merike Järv  konsultant merike.jarv@emta.ee
Alla Homjakova konsultant alla.homjakova@emta.ee
Kristina Lanevski konsultant kristina.lanevski@emta.ee
Äriklient
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Katrin Truup infoliini juht 6764650 katrin.truup@emta.ee
Ulvi Staršinova konsultant 6761150 ulvi.starsinova@emta.ee
Varje Männiste konsultant 6761091 varje.manniste@emta.ee
Maret Nisu konsultant 6761504 maret.nisu@emta.ee
Silvia Schmidt konsultant 6763537 silvia.schmidt@emta.ee
Katrin Simul konsultant 6763406 katrin.simul@emta.ee
Tatjana Smirnova konsultant 6761208 tatjana.smirnova@emta.ee
Valentina Jurina konsultant 6761359 valentina.jurina@emta.ee
Liivi Kadai konsultant 6764027 liivi.kadai@emta.ee
Anne Vuks konsultant 6764125 anne.vuks@emta.ee
Kati-Kristina Kaurit konsultant 6761918 kati-kristina.kaurit@emta.ee
Maire Kõrbe konsultant 6764635 maire.korbe@emta.ee
Loora Leinberg konsultant 6761658 loora.leinberg@emta.ee
Kristi Kungla konsultant 6761945 kristi.kungla@emta.ee
Eve-Lyn Korka-Suur konsultant eve-lyn.korka-suur@emta.ee
Teenindusbürood
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Heikki Sepp teenindusbüroode juht heikki.sepp@emta.ee
Ida regioon
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Jelena Makartsova juhtivkonsultant 6763872 jelena.makartsova@emta.ee
Anne Salak konsultant 6763552 anne.salak@emta.ee
Veronika Kiseleva konsultant 6763606 veronika.kiseleva@emta.ee
Klaarika Klemm juhtivkonsultant 6761118 klaarika.klemm@emta.ee
Sirje Kukk konsultant 6763705 sirje.kukk@emta.ee
Tiina Lammer konsultant 6763479 tiina.lammer@emta.ee
Svetlana Aleksandrova konsultant 6763892 svetlana.aleksandrova@emta.ee
Katrin Jõesalu konsultant 6763471 katrin.joesalu@emta.ee
Marina Danilova konsultant 6763904 marina.danilova@emta.ee
Svetlana Kuzmina juhtivkonsultant 6763739 svetlana.kuzmina@emta.ee
Tatjana Belina konsultant 6763893 tatjana.belina@emta.ee
Anneli Viiburg juhtivkonsultant 6763450 Anneli.Viiburg@emta.ee
Agne Aaslav teenindusjuht 6763553 agne.aaslav@emta.ee
Jelena Mišina konsultant 6763891 jelena.misina@emta.ee
Jelena Silkina konsultant 6763722 jelena.silkina@emta.ee
Airi Kaasike konsultant 6763556 Airi.Kaasike@emta.ee
Lõuna regioon
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Ülla Käen teenindusjuht 6764118 ylla.kaen@emta.ee
Imbi Reismann konsultant 6761659 Imbi.Reismann@emta.ee
Veronika Samartsev konsultant 6764223 veronika.samartsev@emta.ee
Hille Kaasik juhtivkonsultant 6764119 hille.kaasik@emta.ee
Merike Valdner konsultant 6764031 merike.valdner@emta.ee
Ene Salur konsultant 6764221 ene.salur@emta.ee
Birgit Järv konsultant 6763404 birgit.jarv@emta.ee
Liina Silm konsultant 6764051 liina.silm@emta.ee
Margit Jaakson konsultant 6764655 margit.jaakson@emta.ee
Eike Haamer konsultant 6764017 eike.haamer@emta.ee
Heli Urmann juhtivkonsultant 6764643 heli.urmann@emta.ee
Kersti Kronberg juhtivkonsultant 6764402 kersti.kronberg@emta.ee
Margit Lill konsultant 6764406 margit.lill@emta.ee
Larisa Kobar konsultant 6764376 larisa.kobar@emta.ee
Riina Onoper konsultant 6764428 riina.onoper@emta.ee
Tiia Audova konsultant 6764116 tiia.audova@emta.ee
Virgi Kalda konsultant 6764631 virgi.kalda@emta.ee
Tiina Teder juhtivkonsultant 6764383 tiina.teder@emta.ee
Riina Sukk juhtivkonsultant 6764270 riina.sukk@emta.ee
Eha Toom konsultant 6764377 eha.toom@emta.ee
Ene Tooming konsultant 6764408 ene.tooming@emta.ee
Liivi Uibo konsultant 6764073 liivi.uibo@emta.ee
Anne Sõrmus konsultant 6763407 anne.sormus@emta.ee
Olga Liivaoja konsultant olga.liivaoja@emta.ee
Lääne regioon
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kristiina Ase teenindusjuht 6763328 kristiina.ase@emta.ee
Kaie Jaaniste konsultant 6763306 kaie.jaaniste@emta.ee
Hiie Kaelep konsultant 6763124 hiie.kaelep@emta.ee
Heli Randpere konsultant 6763330 heli.randpere@emta.ee
Annika Apri juhtivkonsultant 6763381 annika.apri@emta.ee
Olev Martinson juhtivkonsultant 6763007 olev.martinson@emta.ee
Marju Kulbas juhtivkonsultant 6763302 marju.kulbas@emta.ee
Tiina Vahessaar konsultant 6763389 tiina.vahessaar@emta.ee
Helle Peil konsultant 6763011 helle.peil@emta.ee
Eda Jansen konsultant 6763296 eda.jansen@emta.ee
Tiia Rääk juhtivkonsultant 6763280 tiia.raak@emta.ee
Liivi Metsmaa konsultant 6763022 liivi.metsmaa@emta.ee
Aive Notton konsultant 6763003 aive.notton@emta.ee
Terje Nõukas konsultant 6763321 terje.noukas@emta.ee
Piia Tõnismaa konsultant 6763273 piia.tonismaa@emta.ee
Alisa Mook konsultant 6763112 alisa.mook@emta.ee
Kaire Pedanik konsultant 6763001 kaire.pedanik@emta.ee
Kadri Raidna  konsultant kadri.raidna@emta.ee
Põhja regioon
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Anu Juurik teenindusjuht anu.juurik@emta.ee
Aare Lenk juhtivkonsultant 6763355 aare.lenk@emta.ee
Anne Selvet juhtivkonsultant 6761255 anne.selvet@emta.ee
Õie Ratassepp konsultant 6761225 oie.ratassepp@emta.ee
Kaja Telga konsultant 6761258 kaja.telga@emta.ee
Kaja-Piret Reiter konsultant 6761379 kaja-piret.reiter@emta.ee
Külli Alas konsultant 6761238 kylli.alas@emta.ee
Olga Saal konsultant 6763352 olga.saal@emta.ee
Kaie Mets konsultant 6761216 kaie.mets@emta.ee
Lilia Müller konsultant 6761178 lilia.myller@emta.ee
Heli Letner konsultant 6761113 heli.letner@emta.ee
Peeter Kaldver konsultant 6761135 peeter.kaldver@emta.ee
Tatjana Žukova konsultant 6761951 tatjana.zukova@emta.ee
Merle Heinmets konsultant 6761547 merle.heinmets@emta.ee
Eve Nõmmik konsultant 6761624 eve.nommik@emta.ee
Mare Pedosk konsultant 6763359 mare.pedosk@emta.ee
Anneli Erin konsultant 6761524 anneli.erin@emta.ee
Mare Renser konsultant 6761664 mare.renser@emta.ee
Inga Reispärk konsultant 6761937 inga.reispark@emta.ee
Heli Tarik konsultant 6761099 heli.tarik@emta.ee
Rita Kõrven konsultant 6761141 rita.korven@emta.ee
Marina Nikolajeva konsultant 6761132 marina.nikolajeva@emta.ee
Piret Priivits konsultant 6763370 piret.priivits@emta.ee
Ulvi Mägi konsultant 6761264 ulvi.magi@emta.ee
Kersti Sepp konsultant 6761128 kersti.sepp@emta.ee
Natalja Vjunova konsultant 6761631 natalja.vjunova@emta.ee
Liivi Puzanova konsultant 6761268 liivi.puzanova@emta.ee
Aili Lepp konsultant 6761197 aili.lepp@emta.ee
Aili Salm konsultant 6762787 aili.salm@emta.ee

Tolliosakond

Teenindab kliente ja juhendab neid tolliformaalsuste täitmisel; kaitseb ühiskonda ja seaduslikku majandustegevust; rakendab tollialaseid õigusakte ning ennetab, tõkestab, avastab ja menetleb tollialaseid rikkumisi. Lisaks annab osakond tollivaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta arvamusi ning teeb tollialast koostööd teiste ametiasutuste, välisriikide ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.
Põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Eerik Heldna osakonnajuhataja 6763999 eerik.heldna@emta.ee
Välispiiri valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Ants Kutti valdkonnajuht 6763815 ants.kutti@emta.ee
Sillamäe tollipunkt
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Margarita Šavrova tollipunktijuhataja 6763619 margarita.savrova@emta.ee
Mari Reiska juhtiv tolliinspektor 6762562 Mari.Reiska@emta.ee
Margarita Špalova tolliinspektor 6762562 margarita.spalova@emta.ee
Tatjana Vogtpe tolliinspektor 6762565 tatjana.vogt@emta.ee
Ernest Buivolov tolliinspektor 6762562 ernest.buivolov@emta.ee
Marina Gurnovitš-Petrova tolliinspektor 6762562 marina.gurnovits-petrova@emta.ee
Aleksandra Marchuk tolliinspektor 6762562 aleksandra.marchuk@emta.ee
Alevtina Õunapuu tolliinspektor 6762563 alevtina.ounapuu@emta.ee
Marina Rannula tolliinspektor 6763618 marina.rannula@emta.ee
Maiu Teedla tolliinspektor 6762563 maiu.teedla@emta.ee
Anžella Veskus tolliinspektor 6762562 anzella.veskus@emta.ee
Ida tollipunkt
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Virgo Treinbuk tollipunktijuhataja 6763830 virgo.treinbuk@emta.ee
Narva mnt piiripunkt
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kalle Roos tolliinspektor-vahetusevanem kalle.roos@emta.ee
Argo Abermann tolliinspektor 6763819 argo.abermann@emta.ee
Aivar Aalund tolliinspektor-vahetusevanem aivar.aalund@emta.ee
Tatjana Langinen tolliinspektor 6763857 tatjana.langinen@emta.ee
Tatjana Zabalujeva juhtiv tolliinspektor 6763600 tatjana.zabalujeva@emta.ee
Maksim Golõnski tolliinspetktor 6763835 maksim.golonski@emta.ee
Jelena Ševtsova tolliinspektor 6763691 jelena.sevtsova@emta.ee
Andrei Pletser tolliinspektor 6763835 andrei.pletser@emta.ee
Natalja Mihhailova tolliinspektor 6763653 natalja.mihhailova@emta.ee
Raivo Kukk tolliinspektor-vahetusevanem raivo.kukk@emta.ee
Andres Kurimu tolliinspektor-vahetusevanem andres.kurimu@emta.ee
Raivo Kerbe tolliinspektor 6763693 raivo.kerbe@emta.ee
Maria Karvelis tolliinspektor 6763859 maria.karvelis@emta.ee
Anna Sulojeva tolliinspektor anna.sulojeva@emta.ee
Tatjana Filovski tolliinspektor 6763832 tatjana.filovski@emta.ee
Jane Meldre tolliinspektor 6763835 jane.meldre@emta.ee
Ene Lättemaa tolliinspektor 6763835 ene.lattemaa@emta.ee
Edita Talpas tolliinspektor-koerajuht 6761004 edita.talpas@emta.ee
Jelena Zaitseva tolliinspektor jelena.zaitseva@emta.ee
Villu Tammerik tolliinspektor villu.tammerik@emta.ee
Deniss Gornov tolliinspektor deniss.gornov@emta.ee
Oleg Mitroškin tolliinspektor oleg.mitroskin@emta.ee
Mart Kingsepp tolliinspektor-koerajuht 6761004 mart.kingsepp@emta.ee
Erkki Rähni tolliinspektor 6763835 erkki.rahni@emta.ee
Irina Lilenko tolliinspektor 6763800 irina.lilenko@emta.ee
Irina Horsts tolliinspektor 6763833 irina.horsts@emta.ee
Mihhail Mjagkov tolliinspektor 6763850 mihhail.mjagkov@emta.ee
Katrin Kirillova tolliinspektor katrin.kirillova@emta.ee
Vladimir Lilenko tolliinspektor 6763835 vladimir.lilenko@emta.ee
Kaisa Toss tolliinspektor kaisa.toss@emta.ee
Lilija Iis tolliinspektor 6763833 lilija.iis@emta.ee
Allar Mölder tolliinspektor 6763800 Allar.Molder@emta.ee
Karli Kirs tolliinspektor karli.kirs@emta.ee
Cilla Roosimägi tolliinspektor 6763800 cilla.roosimagi@emta.ee
Urmas Aas tolliinspektor 6763835 urmas.aas@emta.ee
Tatjana Lind tolliinspektor 6763850 tatjana.lind@emta.ee
Merle Vaik tolliinspektor 6763835 merle.vaik@emta.ee
Silver Ilmenski tolliinspektor 6763800 Silver.Ilmenski@emta.ee
Eno Niinep tolliinspektor 6763691 eno.niinep@emta.ee
Andrei Rumjantsev tolliinspektor 6763800 andrei.rumjantsev@emta.ee
Jaanika Luik tolliinspektor 6763800 jaanika.luik@emta.ee
Auleid Välja tolliinspektor 6763832 auleid.valja@emta.ee
Marika Ojavere tolliinspektor 6763850 marika.ojavere@emta.ee
Barijat Saifudinova tolliinspektor 6763691 barijat.saifudinova@emta.ee
Margo Luik tolliinspektor 6763800 margo.luik@emta.ee
Jelena Jegorova tolliinspektor-koerajuht 6761004 jelena.jegorova@emta.ee
Ülle Onton tolliinspektor-koerajuht 6761004 ylle.onton@emta.ee
Svetlana Eher tolliinspektor 6763850 svetlana.eher@emta.ee
Julia Lulla-Alatsei tolliinspektor 6761121 julia.lulla-alatsei@emta.ee
Dajana Van tolliinspektor dajana.van@emta.ee
Svetlana Jegorova tolliinspektor 6763850 svetlana.jegorova@emta.ee
Anna Ööbik tolliinspektor 6763691 anna.oobik@emta.ee
Nikita Kuznetsov tolliinspektor 6763800 nikita.kuznetsov@emta.ee
Marika Sljuz tolliinspektor 6763835 marika.sljuz@emta.ee
Edvin Einstein tolliinspektor 6763691 edvin.einstein@emta.ee
Oleg Makarov tolliinspektor 6763838 oleg.makarov@emta.ee
Alina Vološtšuk tolliinspektor 6763800 alina.volostsuk@emta.ee
Margus Karu tolliinspektor-koerajuht 6761004 margus.karu@emta.ee
Aleksandr Paškov tolliinspektor 6763691 aleksandr.paskov2@emta.ee
Valeri Suharukov tolliinspektor 6763850 valeri.suharukov@emta.ee
Valentina Fedjajeva tolliinspektor Valentina.Fedjajeva@emta.ee
Jevgeni Vorobjov tolliinspektor 6763835 jevgeni.vorobjov@emta.ee
Katrin Smirnova  tolliinspektor katrin.smirnova@emta.ee
Vitali Grišin  tolliinspektor vitali.grisin@emta.ee
Derek Karu tolliinspektor derek.karu@emta.ee
Olga Kapustina tolliinspektor olga.kapustina@emta.ee
Lõuna tollipunkt
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Toomas Huik tollipunktijuhataja 6764461 toomas.huik@emta.ee
Erlend Aedmaa tolliinspektor-koerajuht erlend.aedmaa@emta.ee
Ivi Lepland tolliinspektor-koerajuht 6764462 Ivi.Lepland@emta.ee
Janar Männiste tolliinspektor-koerajuht janar.manniste@emta.ee
Andres Palm tolliinspektor-koerajuht 6764461 andres.palm@emta.ee
Taimi Plaado tolliinspektor-koerajuht 6764481 taimi.plaado@emta.ee
Ülle Rauk tolliinspektor-koerajuht ylle.rauk@emta.ee
Koidula mnt piiripunkt
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Uno Niilus juhtiv tolliinspektor 6764484 uno.niilus@emta.ee
Niina Logunova tolliinspektor-vahetusevanem 6764481 niina.logunova@emta.ee
Mati Visla tolliinspektor-vahetusevanem 6764481 mati.visla@emta.ee
Kaja Tiido tolliinspektor-vahetusevanem 6764481 kaja.tiido@emta.ee
Toomas Mastik tolliinspektor-vahetusevanem toomas.mastik@emta.ee
Gunnar Kaaleste tolliinspektor 6764481 gunnar.kaaleste@emta.ee
Sten Saarma tolliinspektor Sten.Saarma@emta.ee
Erlend Aalde tolliinspektor 6764481 erlend.aalde@emta.ee
Esti Taal tolliinspektor 6764481 esti.taal@emta.ee
Heilo Heil tolliinspektor 6764481 heilo.heil@emta.ee
Kristiina Lõhmus tolliinspektor 6764481 kristiina.lohmus@emta.ee
Keiti Uibopuu tolliinspektor 6764481 keiti.uibopuu@emta.ee
Kaia Kallin tolliinspektor 6764481 kaia.kallin@emta.ee
Talvi Käo tolliinspektor 6764481 Talvi.Kao@emta.ee
Timur Palo tolliinspektor 6764481 timur.palo@emta.ee
Feliks Karton tolliinspektor 6764481 Feliks.Karton@emta.ee
Lauri Pärnaste tolliinspektor 6764481 lauri.parnaste@emta.ee
Meelis Koger tolliinspektor meelis.koger@emta.ee
Merike Kostõgov tolliinspektor 6764481 merike.kostogov@emta.ee
Galina Kurg tolliinspektor 6764481 galina.kurg@emta.ee
Johannes Rauba tolliinspektor 6764481 johannes.rauba@emta.ee
Janica Ruzer tolliinspektor janica.ruzer@emta.ee
Rain Pööra tolliinspektor rain.poora@emta.ee
Katri Lang tolliinspektor katri.lang@emta.ee
Tõnis Org tolliinspektor Tonis.Org@emta.ee
Koidula rdt piiripunkt
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Vahur Printsmann tolliinspektor 6764486 vahur.printsmann@emta.ee
Jaan Taimre tolliinspektor 6764483 jaan.taimre@emta.ee
Riho Põld tolliinspektor 6764486 riho.pold@emta.ee
Hillar Karo tolliinspektor 6764486 hillar.karo@emta.ee
Luhamaa piiripunkt
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kairi Päike juhtiv tolliinspektor 6764472 kairi.paike@emta.ee
Veljo Rüga tolliinspektor-vahetusevanem 6764467 veljo.ryga@emta.ee
Kaia Nõlvik tolliinspektor 6764462 kaia.nolvik@emta.ee
Karel Viks tolliinspektor-vahetusevanem 6764462 karel.viks@emta.ee
Marika Karton juhtiv tolliinspektor 6764469 marika.karton@emta.ee
Tarvi Mändik tolliinspektor-vahetusevanem 6764462 tarvi.mandik@emta.ee
Heldur Org tolliinspektor 6764462 heldur.org@emta.ee
Valentina Hani tolliinspektor valentina.hani@emta.ee
Ergo Jaakson tolliinspektor 6764467 ergo.jaakson@emta.ee
Marge Vallimäe tolliinspektor marge.vallimae@emta.ee
Tiina Süvaorg tolliinspektor 6764462 tiina.syvaorg@emta.ee
Margus Vungi tolliinspektor 6764462 margus.vungi@emta.ee
Peeter Kiudmaa tolliinspektor peeter.kiudmaa@emta.ee
Kristjan Rebane tolliinspektor 6764462 kristjan.rebane@emta.ee
Rain Kuuseorg tolliinspektor-vahetusevanem 6764462 rain.kuuseorg@emta.ee
Genadi Orhidejev tolliinspektor genadi.orhidejev@emta.ee
Kristo Kõrran tolliinspektor 6764462 Kristo.Korran@emta.ee
Aire Valt tolliinspektor 6764462 aire.valt@emta.ee
Avo Kütt tolliinspektor 6764462 avo.kytt@emta.ee
Birgit Vana tolliinspektor 6764462 Birgit.Vana@emta.ee
Anita Kuus tolliinspektor 6764462 anita.kuus@emta.ee
Tiina Veber tolliinspektor 6764462 tiina.veber@emta.ee
Liidia Pindis tolliinspektor 6764462 liidia.pindis@emta.ee
Klaarika Laul tolliinspektor 6764462 Klaarika.Laul@emta.ee
Ülle Leheste tolliinspektor 6764462 ylle.leheste@emta.ee
Ilmar Jaaska tolliinspektor ilmar.jaaska@emta.ee
Vahur Zuppur tolliinspektor vahur.zuppur@emta.ee
Marko Lvov tolliinspektor 6764462 marko.lvov@emta.ee
Ojar Kalnapenkis tolliinspektor 6764467 ojar.kalnapenkis@emta.ee
Aksel Määrits tolliinspektor 6764462 aksel.maarits@emta.ee
Kelly Torop tolliinspektor 6764462 Kelly.Torop@emta.ee
Ahto Kingla tolliinspektor 6764462 ahto.kingla@emta.ee
Marek Mägimets  tolliinspektor marek.magimets@emta.ee
Sisepiiri valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Voldemar Linno valdkonnajuht voldemar.linno@emta.ee
Ly Runno tolliinspektor ly.runno@emta.ee
Carmen Tiinas tolliinspektor carmen.tiinas@emta.ee
Kristiina Sarv tolliinspektor kristiina.sarv@emta.ee
Helen-Kristi Kask  tolliinspektor helen-kristi.kask@emta.ee
Danii-Theresia Velba tolliinspektor danii-theresia.velba@emta.ee
Valerija Kovjatinets  tolliinspektor valerija.kovjatinets@emta.ee
Irmeli Jasson  tolliinspektor irmeli.jasson@emta.ee
Janelle Trel tolliinspektor Janelle.Trel@emta.ee
Julia Kruptšenkova tolliinspektor julia.kruptsenko@emta.ee
Darina Šilova tolliinspektor darina.silova@emta.ee
Lennujaama tollikontrolli talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Jaanus Kahn talitusejuhataja 6761823 jaanus.kahn@emta.ee
Maire Janter tolliinspektor 6761801 maire.janter@emta.ee
Andres Hinnobert tolliinspektor 6761801 andres.hinnobert@emta.ee
Toomas Järvemägi tolliinspektor 6761801 toomas.jarvemagi@emta.ee
Rainer Kaldoja tolliinspektor 6761801 rainer.kaldoja@emta.ee
Külli Kebina tolliinspektor 6761801 kylli.kebina@emta.ee
Alar Leitaru tolliinspektor-vahetusevanem 6761801 alar.leitaru@emta.ee
Karmen Tammiste tolliinspektor 6761801 karmen.tammiste@emta.ee
Meelis Koskaru tolliinspektor 6761801 meelis.koskaru@emta.ee
Asko Lumiste tolliinspektor 6761801 asko.lumiste@emta.ee
Posti tollipunkt
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Jaana Vavilov juhtiv tolliinspektor 6762743 jaana.vavilov@emta.ee
Hedvig Leidar tolliinspektor 6762557 hedvig.leidar@emta.ee
Marco Lints tolliinspektor 6762569 marco.lints@emta.ee
Andres Riisikamp tolliinspektor 6762570 andres.riisikamp@emta.ee
Sadamate tollikontrolli talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Raido Lehenurm talitusejuhataja 6762837 raido.lehenurm@emta.ee
Jüri Mäesalu juhtiv tolliinspektor 6764747 jyri.maesalu@emta.ee
Sulev Kurm juhtiv tolliinspektor 6762441 sulev.kurm@emta.ee
Margit Pent juhtiv tolliinspektor 6761822 margit.pent@emta.ee
Virgo Tamm tolliinspektor 6764765 virgo.tamm@emta.ee
Katrina Jõemaa tolliinspektor-koerajuht katrina.joemaa@emta.ee
Kaupo Andreson tolliinspektor 6764765 kaupo.andreson@emta.ee
Jane Tasa tolliinspektor-koerajuht jane.tasa@emta.ee
Aive Neemla tolliinspektor 6761416 aive.neemla@emta.ee
Kristjan Kaart tolliinspektor-vahetusevanem 6764719 kristjan.kaart@emta.ee
Raina Sesmin tolliinspektor 6761820 raina.sesmin@emta.ee
Marina Sims tolliinspektor 6764765 marina.sims@emta.ee
Tiia Malla tolliinspektor 6764765 tiia.malla@emta.ee
Keidi-Eleri Pere tolliinspektor 6764765 keidi-eleri.pere@emta.ee
Juri Kirn tolliinspektor 6764765 juri.kirn@emta.ee
Hannes Mälter tolliinspektor 6764765 hannes.malter@emta.ee
Andrus Kiudorv tolliinspektor-vahetusevanem 6764719 andrus.kiudorv@emta.ee
Leila Kurgjärv tolliinspektor 6764719 leila.kurgjarv@emta.ee
Harri Sillaots tolliinspektor-vahetusevanem 6764747 harri.sillaots@emta.ee
Jüri Gontšarov tolliinspektor 6764765 juri.gontsarov@emta.ee
Heiki Antonis tolliinspektor heiki.antonis@emta.ee
Eva Kaares tolliinspektor-koerajuht eva.kaares@emta.ee
Ivi-Reet Tull tolliinspektor 6761813 ivi-reet.tull@emta.ee
Triin Atla tolliinspektor-koerajuht triin.atla@emta.ee
Bärbel Parm tolliinspektor-koerajuht barbel.parm@emta.ee
Kardo Liitmäe tolliinspektor kardo.liitmae@emta.ee
Rene Liiva tolliinspektor 6764729 rene.liiva@emta.ee
Andrus Tammann tolliinspektor 6764758 andrus.tammann@emta.ee
Üllar Raag tolliinspektor 6764801 yllar.raag@emta.ee
Rein Viljak tolliinspektor Rein.Viljak@emta.ee
Sakari Sepp tolliinspektor 6764748 sakari.sepp@emta.ee
Marek Višnevski tolliinspektor 6764728 marek.visnevski@emta.ee
Igor Mihhailov tolliinspektor 6764728 igor.mihhailov@emta.ee
Viktor Andrijevski tolliinspektor 6764801 viktor.andrijevski@emta.ee
Jaan Niitsoo tolliinspektor 6764801 jaan.niitsoo@emta.ee
Lauri Asu tolliinspektor 6764801 lauri.asu@emta.ee
Tollideklaratsioonide kontrolli talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kairit Laur talitusejuhataja 6764720 kairit.laur@emta.ee
Katrin Helendi juhtiv tolliaudiitor katrin.helendi@emta.ee
Riina Ahven  tolliaudiitor 6762125 riina.ahven@emta.ee
Kulla Kaschan juhtiv tolliinspektor 6764735 kulla.kaschan@emta.ee
Madis Raat tolliinspektor 6764169 madis.raat@emta.ee
Marje Sander tolliinspektor 6763428 marje.sander@emta.ee
Pille Villemson tolliinspektor 6764165 pille.villemson@emta.ee
Sven Joasaar tolliinspektor 6764166 sven.joasaar@emta.ee
Svetlana Karkus tolliinspektor 6764739 svetlana.karkus@emta.ee
Jana Liiva tolliinspektor 6764738 jana.liiva@emta.ee
Katrin Mumme tolliinspektor 6763283 katrin.mumme@emta.ee
Julija Kaloidis  tolliinspektor 6764724 julija.kaloidis@emta.ee
Sille-Sileri Nõlvik tolliinspektor 6764736 sille-sileri.nolvik@emta.ee
Menetlustalitus
Rinat Šaidulin talitusejuhataja 6761446 rinat.saidulin@emta.ee
Katrin Polli juhtiv väärteomenetleja 6764754 katrin.polli@emta.ee
Eva Eres väärteomenetleja 6764760 eva.eres@emta.ee
Eda Oisalu väärteomenetleja 6764744 Eda.Oisalu@emta.ee
Ene-Urve Peris  väärteomenetleja ene-urve.peris@emta.ee
Ühiskonnakaitse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Katrin Õunpuu arendusspetsialist 58984787 katrin.ounpuu@emta.ee
Valeri Rauam valdkonnajuht 56934469 valeri.rauam@emta.ee
Roman Gordejev juhtiv arendusspetsialist 6763895 roman.gordejev@emta.ee
Keeldude ja piirangute talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Piret Tinkus talitusejuhataja 6763251 piret.tinkus@emta.ee
Priit Laatre arendusspetsialist 6762211 priit.laatre@emta.ee
Janno Rätsep arendusspetsialist 56995796 janno.ratsep@emta.ee
Maiu Rõbakov arendusspetsialist 6764435 maiu.robakov@emta.ee
Lauri Aasmann arendusspetsialist 6762203 lauri.aasmann@emta.ee
Elika Brosman arendusspetsialist 53452049 elika.brosman@emta.ee
Ülle Viisak arendusspetsialist 6762512 ylle.viisak@emta.ee
Raido Reimann  arendusspetsialist raido.reimann@emta.ee
Tolliformaalsuste valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Külli Kurvits valdkonnajuht 6762645 kylli.kurvits@emta.ee
Lennujaama tollipunkt
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Viive Engelbrecht tollipunktijuhataja 6761809 viive.engelbrecht@emta.ee
Eve Vallandi juhtiv tolliinspektor eve.vallandi@emta.ee
Nelli Baljasnaja tolliinspektor 6761815 nelli.baljasnaja@emta.ee
Jelena Hansing tolliinspektor 6761805 jelena.hansing@emta.ee
Tatjana Jevtuhh tolliinspektor 6761810 tatjana.jevtuhh@emta.ee
Vesta Kaldre tolliinspektor 6761808 vesta.kaldre@emta.ee
Kady Leppik tolliinspektor 6761802 kady.leppik@emta.ee
Viktoria Mõttus tolliinspektor viktoria.mottus@emta.ee
Sigrid Põldes tolliinspektor 6761804 sigrid.poldes@emta.ee
Jekaterina Smolnikova tolliinspektor 6761811 jekaterina.smolnikova@emta.ee
Irina Stepanova tolliinspektor 6761814 irina.stepanova@emta.ee
Julia Roosipuu tolliinspektor 6761808 julia.roosipuu@emta.ee
Muuga tollipunkt
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Piret Soidla tollipunktijuhataja 6764843 piret.soidla@emta.ee
Larissa Monahhova juhtiv tolliinspektor 6764816 larissa.monahhova@emta.ee
Arina Kondratenko tolliinspektor 6764816 Arina.Kondratenko@emta.ee
Alla Simon tolliinspektor 6764841 alla.simon@emta.ee
Erika Stepanova tolliinspektor 6764816 erika.stepanova@emta.ee
Luule Ležnjova tolliinspektor 6764816 luule.leznjova@emta.ee
Aide Tiitus tolliinspektor 6764816 aide.tiitus@emta.ee
Evi Lomonova tolliinspektor 6764841 evi.lomonova@emta.ee
Marje Valk tolliinspektor 6764837 marje.valk@emta.ee
Nadežda Mazur tolliinspektor 6764841 nadezda.mazur@emta.ee
Martin Jovlev tolliinspektor 6764837 martin.jovlev@emta.ee
Marika Jundas tolliinspektor 6764835 marika.jundas@emta.ee
Maarja Murel tolliinspektor 6764837 maarja.murel@emta.ee
Galina Karpova tolliinspektor 6764840 galina.karpova@emta.ee
Tatjana Rebase tolliinspektor 6764847 tatjana.rebase@emta.ee
Tiina Karu tolliinspektor 6764837 tiina.karu@emta.ee
Julia Rõhlitskaja tolliinspektor 6764837 julia.rohlitskaja@emta.ee
Aivi Sauga tolliinspektor aivi.sauga@emta.ee
Harry Pässa tolliinspektor harry.passa@emta.ee
Paldiski piiripunkt
Anneli Peterson tolliinspektor 6764858 anneli.peterson@emta.ee
Aile Siil tolliinspektor aile.siil@emta.ee
Tollitariifide talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Krista Rammo talitusejuhataja 6762428 krista.rammo@emta.ee
Inge Koemets tollispetsialist 6764164 inge.koemets@emta.ee
Tatiana Tenosaar tollispetsialist 56502632 tatiana.tenosaar@emta.ee
Viktoria Paškevitš tollispetsialist 6762607 viktoria.paskevits@emta.ee
Reinis Randla tollispetsialist 6764167 reinis.randla@emta.ee
Laine Johannes tollispetsialist 6763811 laine.johannes@emta.ee
Tulvi Terasmaa tollispetsialist 6762426 tulvi.terasmaa@emta.ee
Meeli Vent tollispetsialist 6761193 meeli.vent@emta.ee
Regina Laur tollispetsialist 6763824 regina.laur@emta.ee
Meeli Paas tollispetsialist 56941908 meeli.paas@emta.ee
Tauri Pung tollispetsialist 6763286 tauri.pung@emta.ee
Inna Radala tollispetsialist 6763816 inna.radala@emta.ee
Külli Tarro tollispetsialist 6764443 kylli.tarro@emta.ee
Tolliprotseduuride talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Liis Välimäe talitusejuhataja 6761055 liis.valimae@emta.ee
Ene Poom tollispetsialist

56870989

ene.poom@emta.ee
Ülle Aas tollispetsialist 6763257 ylle.aas@emta.ee
Monika Gridina tollispetsialist 6763255 monika.gridina@emta.ee
Heli Juurmaa tollispetsialist 6762630 heli.juurmaa@emta.ee
Anneli Kivimäe tollispetsialist 6764446 anneli.kivimae@emta.ee
Vitali Poskin tollispetsialist 6763825 vitali.poskin@emta.ee
Virve Aasmäe tollispetsialist 6762603 virve.aasmae@emta.ee
Silvi Veelmaa tollispetsialist 6763820 silvi.veelmaa@emta.ee
Valeria Pašina tollispetsialist 56870982 valeria.pasina@emta.ee
Margus Mendel tollispetsialist 56870632 margus.mendel@emta.ee
Annelii Reinvart tollispetsialist 6761066 annelii.reinvart@emta.ee
Svetlana Filatova tollispetsialist 6763818 svetlana.filatova@emta.ee
Ulvi-Kädi Pedriks tollispetsialist 6762348 ulvi-kadi.pedriks@emta.ee
Mare Laak tollispetsialist mare.laak@emta.ee
Transiiditalitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Janne Maripu talitusejuhataja 6762616 janne.maripu@emta.ee
Viktoria Generalova tollispetsialist 6762423 viktoria.generalova@emta.ee
Aivar Naaris tollispetsialist 6764161 aivar.naaris@emta.ee
Aili Kalbin tollispetsialist 6762651 aili.kalbin@emta.ee
Merike Kirs tollispetsialist 6763827 merike.kirs@emta.ee
Marina Nikitina tollispetsialist 6762602 marina.nikitina@emta.ee
Kristel Käära tollispetsialist 6763265 kristel.kaara@emta.ee
Rita Virma tollispetsialist 56846413 rita.virma@emta.ee
Tolliarenduse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Ursula Riimaa valdkonnajuht ursula.riimaa@emta.ee
Kaari Lainevool teenusejuht 676 2305 kaari.lainevool@emta.ee
Darja Ralkina teenusejuht 6761001 darja.ralkina@emta.ee
Külli Pällo-Ojala teenusejuht 53017358 kylli.pallo-ojala@emta.ee
e-tolli arendustalitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Inna Issajenko talitusejuhataja 6762252 inna.issajenko@emta.ee
Mario Peterson juhtiv arendusspetsialist mario.peterson@emta.ee
Anne-Lii Lillbok arendusspetsialist 6762629 anne-lii.lillbok@emta.ee
Katrin Punga teenusejuht 6761031 katrin.punga@emta.ee
Karin Kruusa arendusspetsialist 6762957 karin.kruusa@emta.ee
Tiiu Kaup arendusspetsialist 6762264 tiiu.kaup@emta.ee
Terje Kose arendusspetsialist 6763274 terje.kose@emta.ee
Stina Mängel arendusspetsialist stina.mangel@emta.ee
Irene Kurg arendusspetsialist 6762555 irene.kurg@emta.ee
Jane East arendusspetsialist 6761439 jane.east@emta.ee
Tolliõiguse talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Hannes Umborg talitusejuhataja 6762262 hannes.umborg@emta.ee
Sirja Patrick juhtiv arendusspetsialist 6761047 sirja.patrick@emta.ee
Marika Kroben arendusspetsialist 6762604 marika.kroben@emta.ee
Ene Talv arendusspetsialist 6762813 ene.talv@emta.ee
Evi Lavretsov arendusspetsialist 6762132 evi.lavretsov@emta.ee
Maret Mitt arendusspetsialist 6762404 maret.mitt@emta.ee
Marika Õispuu arendusspetsialist 6762249 marika.oispuu@emta.ee
Leili Kristovald arendusspetsialist 6761041 leili.kristovald@emta.ee
Tarmo Padrek arendusspetsialist 6761483 tarmo.padrek@emta.ee
Kaire Ivask arendusspetsialist 6761065 kaire.ivask@emta.ee
Jelena Paškevitš arendusspetsialist 6763782 jelena.paskevits@emta.ee
Anna-Liisa Piirimägi arendusspetsialist anna-liisa.piirimagi@emta.ee
Tiina Kõva teenusejuht tiina.kova@emta.ee
Välissuhtluse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Annika Mägipõld valdkonnajuht annika.magipold@emta.ee
Pille Jõgisoo välissuhete spetsialist 6762156 pille.jogisoo@emta.ee
Nikolai Voronin välissuhete spetsialist nikolai.voronin@emta.ee

Uurimisosakond

Teeb riiklikku järelevalvet maksuseaduste ja tollialaste õigusaktide täitmise üle. Samuti uurimisosakond ennetab, tõkestab ja avastab maksuseaduste ja tollialaste õigusaktide rikkumistega seotud kuritegusid ning uurib kohtueelselt maksuseaduste ja tollialaste õigusaktide rikkumistega seotud kuritegusid. 
Põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Rain Kuus osakonnajuhataja 6934101 rain.kuus@emta.ee
Marko Ratt osakonnajuhataja asetäitja 6934102 marko.ratt@emta.ee
Ida talitus
Peeter Tiislär talitusejuhataja 6934941 peeter.tiislar@emta.ee
Lõuna talitus
Raul Tiganik talitusejuhataja 6934901 raul.tiganik@emta.ee
Lääne talitus
Peeter Paisuots talitusejuhataja 6934921 peeter.paisuots@emta.ee
Põhja I talitus
Terje Lang talitusejuhataja 6934141 terje.lang@emta.ee
Põhja II talitus
Eduard Rõmmel talitusejuhataja 6934152 eduard.rommel@emta.ee
Koordinatsiooni ja arendustalitus
Andi Kingumets talitusejuhataja 6934132 andi.kingumets@emta.ee
Narkotalitus
Raul Koppelmaa talitusejuhataja 6934131 raul.koppelmaa@emta.ee

Viimati uuendatud 16.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?