Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

11. Tööandja haigushüvitis 130%

Tööandja haigushüvitis 130% keskmisest töötasust

Kairi on töölepinguga täistööajaga töötaja, kes oli 01-31.03 haiguslehel. Tööandja maksis Kairile 7. aprillil 2-5 haiguspäeva eest haigushüvitist 700 eurot (130% töötaja keskmise töötasu ulatuses). Töötaja on esitanud avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks 500 eurot.

Tööandja haigushüvitist maksustatakse ainult tulumaksuga kuni 100% töötaja keskmisest töötasust. Kui tööandja maksab haigushüvitist 130% töötaja keskmisest töötasust, siis hüvitist 100% tuleb deklareerida väljamakse liigiga 24 ja kinni pidada ainult tulumaks ning piirmäära ületav osa (30%) maksutatakse väljamakseliigiga 10 (töötasu) ja maksustatakse kõigi tööjõumaksudega.

Tööandja haigushüvitise maksuarvestus kuni 100% töötaja keskmisest töötasust (538,46):

 • Tulumaks haigushüvitiselt (538,46–500) x 20% = 7,69 eurot.

Tööandja haigushüvitise maksuarvestus piirmäära ületavalt summalt (161,54 eurot):

 • Sotsiaalmaks: 161,54 x 33% = 53,31 eurot
 • Kohustusliku kogumispensioni makse: 161,54 x 3,23 eurot
 • Töötaja töötuskindlustusmakse: 161,54 x 1,6% = 2,58 eurot
 • Tööandja töötuskindlustusmakse: 161,54 x 0,8% = 1,29 eurot
 • Kinnipeetud tulumaks: (161,54–3,23–2,58) x 20% = 31,15 eurot

Kairi pangakontole kantakse tööandja haigustasu väljamakse netosummas, mis on 655,35 eurot (538,46–7,69)+ (161,54–3,23– 2,58–31,15).

Deklareerimine vormi TSD lisal 1

Väljamakse saaja

Väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksus-tatav väljamakse
1060

Sotsiaalmaks
1100

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse
1110

ees- ja perekonnanimi
1010

liik
1020

summa
1030

10

161,54

161,54

53,31

3,23 

24

538,46

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse
1120

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse
1130

Tööandja töötuskindlustusmakse
1140

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud
tulumaks

liik
1150

summa
1160

summa
1170

161,54

2,58

1,29

31,15

610 500 7,69

Viimati uuendatud 23.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?