Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

2. Töötaja töötasu vahemikus 1200-2100 eurot

Töölepinguline töötaja, töötasu vahemikus 1200–2100 eurot (väljamakse liik 10).

Joosep on töölepinguga töötaja, kelle töötasu (brutosummas) on 1300 eurot. Lisaks töötasule maksti märtsikuus Joosepile ka tulemustasu heade töötulemuste eest 500 eurot. Kokku tehti Joosepile töötamisega seotud väljamakseid 1800 eurot. Töötaja on liitunud kohustusliku kogumispensioni II sambaga, samuti on ta esitanud tööandjale avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks 500 eurot kuus. Töötaja ei ole vanaduspensionieas.

Maksuarvetus
 • Sotsiaalmaks 1800 x 33% = 594 eurot
 • Kinnipeetud kogumispensioni makse 1800 x 2% = 36 eurot
 • Kinnipeetud töötuskindlustusmakse 1800 x 1,6% = 28,80 eurot
 • Tööandja töötuskindlustusmakse 1800 x 0,8% = 14,40 eurot
 • Kinnipeetud tulumaks (1800–36–28,8–166,67) x 20% = 313,71 eurot

1200 eurolt 2100 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 500–500 ÷ 900 × (väljamakse – 1200). Kuigi töötaja on esitanud avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks 500 eurot kuus, siis tööandja võib maksuvaba tulu rakendada seadusega lubatud suuruses. Selle näite puhul on maksuvaba tulu suurus 166,67 eurot (500-500÷900(1800-1200)).

Joosepi pangakontole kantakse töötasu ja tulemustasu väljamakse netosummas, mis on 1421,49 eurot (1800-36-28,8-313,71).

Väljamakse saaja Väljamakse Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse Sotsiaalmaks Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse
Ees- ja perekonnanimi liik summa
1010 1020 1030 1060 1100 1110
Joosep 10 1800 1800 594 36
Töötuskindlustus-maksega maksustatav väljamakse Kinnipeetud töötuskindlustus-makse Tööandja töötus-kindlustusmakse Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu Kinnipeetud tulumaks 
liik summa summa
1120 1130 1140 1150 1160 1170
1800 28,8 14,4 610 166,67 313,71

Viimati uuendatud 23.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?