Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

3. Töötaja töötasu üle 2100 euro

Töölepinguline töötaja, töötasu üle  2100 euro (väljamakse liik 10)

Joonas on töölepinguga töötaja, kelle töötasu (brutosummas) on 2500 eurot. Töötaja on liitunud kohustusliku kogumispensioni II sambaga, samuti on ta esitanud tööandjale avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks 500 eurot kuus. Töötaja ei ole vanaduspensionieas.

Maksuarvestus
 • Sotsiaalmaks 2500 x 33% = 825 eurot
 • Kinnipeetud kogumispensioni makse 2500 x 2% = 50 eurot
 • Kinnipeetud töötuskindlustusmakse 2500 x 1,6% = 40 eurot
 • Tööandja töötuskindlustusmakse 2500 x 0,8% = 20 eurot
 • Kinnipeetud tulumaks (2500–50–40) x 20% =  482 eurot

Väljamaksega üle 2100 euro on maksuvaba tulu 0 eurot. Kuigi töötaja on esitanud avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks 500 eurot kuus, siis tööandja võib maksuvaba tulu rakendada seadusega lugatud suuruses. SElle näite puhul on maksuvaba tulu 0 eurot. 

Joonase pangakontole kantakse töötasu netosummas, mis on 1928 eurot (2500–50–40–482).

DEKLAReerimine vormi TSD lisal 1
Väljamakse saaja Väljamakse Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse Sotsiaalmaks Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse
Ees- ja perekonnanimi liik summa
1010 1020 1030 1060 1100 1110
Joonas  10 2500 2500 825 50
Töötuskindlustus-maksega maksustatav väljamakse Kinnipeetud töötuskindlustus-makse Tööandja töötus-kindlustusmakse Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu Kinnipeetud tulumaks 
liik summa summa
1120 1130 1140 1150 1160 1170
2500 40 20     482

Viimati uuendatud 23.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?