Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

4. Mitteresident saab samal kuul erinevat ...

4. Mitteresident saab samal kuul erinevat liiki väljamakseid

Poola resident Pavel saab märtsis lisaks töötasule 1700 eurot veel muud tulu 800 eurot, kokku 2500 eurot
Pavel on teinud avalduse maksuvaba tulu kohaldamiseks ja Maksu- ja Tolliametis on saaja kohta kehtiv Poola maksuameti kinnitatud residentsustõend
Varem on Paveli tulule igakuiselt maksuvaba tulu kohaldatud. 

Kui mitteresident, kes on Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi (EL liikmesriik, Island, Liechtenstein, Norra) resident, saab samas kalendrikuus mitut liiki väljamakseid, liidetakse Eestis tulumaksuga maksustatavalt väljamakselt kinnipeetava tulumaksu arvutamisel Eesti maksuvaba tulu kohaldamiseks erinevat liiki väljamaksed kokku. 
Märtsis on väljamakse Pavelile erandlikult kokku 2500 eurot, millele maksuvaba tulu koodil 2155 kohaldada ei saa.

Maksuarvutus
 • Sotsiaalmaks 1700 x 33% = 561 eurot
 • Kinnipeetud töötuskindlustusmakse 1700 x 1,6% = 27,20 eurot
 • Tööandja töötuskindlustusmakse 1700 x 0,8% = 13,60 eurot
 • Kinnipeetud tulumaks (1700–27,20) x 20% + 800 x 0 = 334,56 eurot

Paveli pangakontole kantakse töötasu netosummas, mis on 2138,24 eurot (2500–27,20-334,56).

Deklareerimine vormi TSD lisal 2:

Väljamakse saaja

Väljamakse

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isiku- või registrikood Eestis

nimi või ees- ja perekonnanimi

residendiriik

liik

summa

2000

2010

2020

2030

2040

2060

33876543210

Pavel

PL

120

1700

33876543210

Pavel

PL

197

800

Sotsiaalmaksuga maksustatav

väljamakse

Sotsiaalmaks

Töötuskindlustus-maksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustus-makse

Tööandja

töötuskindlustusmakse

2070

2110

2120

2130

2140

1700

561

1700

27,20

13.60

Tulumaksuga maksustatav

väljamakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud

tulumaksu määr

Kinnipeetud

tulumaks

Liik

Summa

2150

2154

2155

2160

2170

1700

20

334,56

800

0

0

Viimati uuendatud 16.02.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?