Deklaratsiooni esitamise võimalused

  • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
    Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

    deklaratsiooni esitama

  • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

  • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

6. Töötaja töötasu alla sotsiaalmaksu kuumäära, 2

Töötasu on alla sotsiaalmaksu kuumäära ehk alla 584 euro. Töötaja on vanaduspensioni saaja (väljamakse liik 10) ja ta on teinud 2 kohta avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks.

Laura on töölepinguga töötaja, kelle töötasu (brutosummas) on 500 eurot. Töötaja on vanaduspensioni saaja. Laura pension on 420 eurot ja töötasu 500 eurot. Ta on esitanud Sotsiaalkindlustusametile avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks 420 eurot ja tööandjale 80 euro rakendamiseks

Töötav pensionär saab tööandja ja Sotsiaalkindlustusameti vahel jagada maksuvaba tulu 500 euro ulatuses. Oluline on, et kahele väljamakse tegijale esitatud maksuvaba tulu rakendamise avaldus kokku ei ületaks 500 eurot.

Maksuarvestus

Kuna töötaja on riikliku pensioni saaja, siis ei ole tööandjal minimaalset sotsiaalmaksukohustust 584 eurolt, s.t. sotsiaalmaksu arvestatakse tegelikult makstud tasult.

  • Sotsiaalmaks 500 x 33% = 165 eurot
  • Tööandja töötuskindlustusmakse 500 x 0,8% = 4 eurot
  • Kinnipeetud tulumaks (500 – 80) x 20% = 84 eurot

Laura pangakontole kantakse töötasu netosummas, mis on 416 eurot (500 - 84)

Deklareerimine vormi TSD lisal 1

Väljamakse saaja

Väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse
1060

Sotsiaalmaks
1100

Ees- ja perekonnanimi
1010

liik
1020

summa
1030

Laura

10

500

500

165

Töötuskindlustus-maksega maksustatav väljamakse
1120

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse
1130

Tööandja töötus-kindlustusmakse
1140

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud
tulumaks

liik
1150

summa
1160

summa
1170

500

4

610

80

84

Viimati uuendatud 23.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?