Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

7. Puhkusetasu

Töötaja korraline puhkus ja töötasu väljamakse, (väljamakse liik 10).

Jüri on töölepinguga töötaja, kellele tehti maikuus töötasu väljamakse (brutosummas) 1600 eurot ja puhkusetasu väljamakse (brutosummas) 600 eurot. Töötaja ei ole liitunud kohustusliku kogumispensioni II sambaga ja ta on esitanud avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks 500 eurot. Töötaja ei ole vanaduspensionieas.

Maikuu maksuarvestus
 • Sotsiaalmaks (1600 + 600) x 33% = 726 eurot
 • Töötaja töötuskindlustusmakse 2200 x 1,6% = 35,20 eurot
 • Tööandja töötuskindlustusmakse 2200 x 0,8% = 17,60 eurot
 • Kinnipeetud tulumaks (2200–35,20) x 20% = 432,96 eurot

Väljamaksega üle 2100 euro on maksuvaba tulu 0 eurot. Kuigi töötaja on esitanud avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks 500 eurot kuus, siis tööandja võib maksuvaba tulu rakendada seadusega lubatud suuruses. Selle näite puhul on maksuvaba tulu 0 eurot.

Jüri pangakontole kantakse töötasu netosummas, mis on 1731,84 eurot (2200–35,20–432,96).

Juunikuus saab Jüri töötasu 5 päeva eest 400 eurot (ülejäänud perioodil oli ta puhkusel).

Juunikuu deklareerimine vormi TSD lisal 1

Väljamakse saaja

Väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse
1060

Sotsiaalmaks
1100

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse
1110

ees- ja perekonnanimi
1010

liik
1020

summa
1030

Jüri

10

2200

2200

726

Töötuskindlustus-maksega maksustatav väljamakse
1120

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse
1130

Tööandja töötuskindlustusmakse
1140

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud
tulumaks

liik
1150

summa
1160

summa
1170

2200

35,20

17,60

432,96

Maksuarvestus 

Sotsiaalmaksu makstakse tegelikult makstud töötasult, kuna töötasu summa on suurem sotsiaalmaksu kuumäärast (400 > 97,33), mis on arvestatud töötasu teenimise kuul töötatud päevade arvuga (584/30 x 5 = 97,33).

 • Sotsiaalmaks 400 x 33% = 132 eurot
 • Töötaja töötuskindlustusmakse 400 x 1,6% = 6,40 eurot
 • Tööandja töötuskindlustusmakse 400 x 0,008 = 3,20 eurot
 • Kinnipeetud tulumaks (400–6,40–393,60) x 20% = 0 eurot

Kuigi töötaja on esitanud avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks 500 eurot, siis tööandja saab rakendada maksuvaba tulu vastavalt tehtud väljamaksele. Selle näite puhul on tööandjal võimalik rakendada maksuvaba tulu maksimaalselt 393,60 eurot (400–6,40). Maikuus rakendamata maksuvaba tulu juunikuus kasutada ei saa. Rakendamata maksuvaba tulu saab töötaja kasutada oma tuludeklaratsioonis.

Jüri pangakontole kantakse töötasu netosummas, mis on 393,60 eurot (400–6,40).

Deklareerimine vormi TSD lisal 1

Väljamakse saaja

Väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse
1060

Sotsiaalmaks
1100

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse
1110

ees- ja perekonnanimi
1010

liik
1020

summa
1030

Jüri

10

400

400

132

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse
1120

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse
1130

Tööandja töötuskindlustusmakse
1140

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud
tulumaks

liik
1150

summa
1160

summa
1170

400

6,40

3,20

610

393,60

Viimati uuendatud 23.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?