Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

9. Toetus lapse sünni puhul

Töötasu (väljamakse liik 10) ja toetus töötajale lapse sünni puhul (väljamakse liik 14).

Priit on töölepinguga töötaja ja seoses lapse sünniga sai töötaja sünnitoetust 2000 eurot. Priit sai sellel kuul ka töötasu 1000 eurot. Ta on esitanud avalduse maksuvaba tulu arvestamiseks 500 eurot ja on liitnud kohustusliku kogumispensioni II sambaga.

Töötasu ja toetus lapse sünni puhul deklareeritakse lisal 1 erinevate väljamakse liikidena, s.t. et tegemist on eriliigiliste väljamaksetega, mille maksuarvestus toimub eraldi.

Töötasu maksuarvestus
 • Sotsiaalmaks: 1000 x 33% = 330 eurot
 • Kohustusliku kogumispensioni makse: 1000 x 2% = 20 eurot
 • Töötaja töötuskindlustusmakse: 1000 x 1,6% = 16 eurot
 • Tööandja töötuskindlustusmakse: 1000 x 0,8% = 8 eurot
 • Kinnipeetud tulumaks: (1000 - 16 - 20 - 500) x 20% = 92,80 eurot

Toetus lapse sünni puhul viie kuu maksuvaba tulu ulatuses ei mõjuta maksvaba tulu suurust. Antud näite puhul võib tööandja rakendada maksuvaba tulu 500 eurot, sest töötasu ei ületa 1200 eurot.

Sünnitoetuse maksuarvestus

Töötajale võib tulumaksuvabalt maksta lapse sünni korral toetust viie kuu maksuvaba tulu ulatuses. Tulumaksuvaba toetuse piirmäär on 2500 eurot. Mitmike sünni korral võib maksuvabastust kohaldada maksuvaba piirmäära ulatuses iga lapse kohta. Näiteks kaksikute sünni korral võib tööandja maksta tulumaksuvabalt toetust kuni 5000 eurot.

Sünnitoetus maksustatakse sotsiaalmaksuga, töötuskindlustus- ja kohustusliku kogumispensioni maksega ja deklareeritakse väljamakseliigiga 14.

 • Sotsiaalmaks: 2000 x 33% = 660 eurot
 • Kohustusliku kogumispensioni makse: 2000 x 2% = 40 eurot
 • Töötuskindlustusmakse: 2000 x 1,6% = 32 eurot
 • Tööandja töötuskindlustusmakse: 2000 x 0,8% = 16 eurot

Priidu pangakontole kantakse töötasu ja sünnitoetuse väljamakse netosummas, mis on 2799,20 eurot (1000–20–16– 92,80) + (2000–40–32).

Deklareerimine vormi Tsd lisal 1

Väljamakse saaja

Väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse
1060

Sotsiaalmaks
1100

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse
1110

ees- ja perekonnanimi
1010

liik
1020

summa
1030

Priit

10

1000

1000

330

20

14

2000

660

40

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse
1120

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse
1130

Tööandja töötuskindlustusmakse
1140

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud
tulumaks

liik
1150

summa
1160

summa
1170

1000

16

8

610

500

92,80

2000

32

16

Viimati uuendatud 23.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?