Deklaratsiooni esitamise võimalused

  • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
    Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

    deklaratsiooni esitama

  • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

  • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Aktsia/osakapitali vähendamine

Vastavalt TuMS § 50 lõikele 2 maksab äriühing tulumaksu osaühingu või tulundusühistu osakapitali, aktsiakapitali või täis- või usaldusühingu sissemaksete vähendamisel tehtavatelt väljamaksetelt. Äriühingute osa- või aktsiakapitali vähendamine on reguleeritud tulundusühistuseadusega või äriseadustikuga.

Juhul, kui aktsia- või osakapitali vähendamine toimub väljamakseid tegemata, siis aktsia-/osakapitali vähendamist lisa 7 ei näidata.

Näide
Osaühing otsustas vähendada oma osakapitali 19 173.49 eurot miinimumnõudeni ja tegi mais 2022 osanikele väljamaksed summas 16 617.00 eurot.

Osa Ia. Omakapitali sisse- ja väljamaksed

  Kood  Summa
Omakapitali sissemaksed kokku 7040 19 173.49
(eelmise vormi TSD lisa 7 kood 7070) + 7030 + SUM7510 + SUM7520 > 0
Omakapitali sissemaksed pärast õiguste üleandmist:  7040 – SUM7410 – SUM7420 ≥ 0 7050 191 73.49
Omakapitalist tehtud väljamaksete summa 7060 16 617.00
Maksustamisperioodi lõpuks omakapitalist väljamaksmata sissemaksete summa: (kantakse üle järgmise vormi TSD lisa 7 koodile 7040): 7050 – 7060 ≥ 0 7070 2556.49
19 173.49 – 16 617.00 = 2556.49

Maksustamisperioodil maksukohustust ei teki ja lisa 7 osa Ia koodil 7070 näidatud summa 2556.49 eurot kantakse järgmise maksustamisperioodi lisa 7 osa Ia koodile 7040. Maksustamisperioodi lisa 7 osa Ia koodil 7060 näidatud väljamakse saajate kohta tuleb esitada vorm INF 1.

Viimati uuendatud 21.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?