Deklaratsiooni esitamise võimalused

  • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
    Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

    deklaratsiooni esitama

  • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

  • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Madalama määraga maksustatud dividend

Residendist äriühing saab madalamat tulumaksumäära 14/86 kasutada dividendide ja muude kasumieraldiste väljamaksetele, mis ei ületa 1/3 eelmistelt kolmel kalendriaastal  väljamakstud maksustatud dividendide ja muude kasumieraldiste summat ning maksustatud omakapitali väljamakseid. 

  Maksustatud omakapitali väljamakse Maksustatud dividend KOKKU
2019 1000    
2020   500  
2021      
Kokku 1000 500 1500
       
2022 rakendub madalam määr 1500/3=500    
  Maksustatud omakapitali väljamakse Maksustatud dividend KOKKU
2020   500  
2021      
2022   500  
Kokku 0 1000 1000
       
2023 rakendub madalam määr 1000/3 =333,33    

Elektroonilisel deklaratsiooni vormil toimub jaotatud kasumi arvestus madalama maksumääraga kohaldamiseks automaatselt ning on nähtav deklaratsiooni päises ja avatav „ + “ märgist 


Andmeid kuvatakse hetkeseisuga. Enne dividendide väljamaksmist soovitame äriühingul e-maksuametis jälgida kuvatavaid andmeid, kuna see annab ülevaate, kui palju on hetkeseisuga ettevõttel veel madalama maksumääraga maksustatavaid dividende või muid kasumieraldisi välja maksta. 

NB! Jaotatud kasumi arvestusse, madalama maksumääraga kohaldamiseks, ei lisata välisriigist saadud ja maksustatud tulude arvelt tehtud väljamakseid (osa Ib) ja saadud maksuvabade tulude arvelt tehtavaid väljamakseid (osa II).

Dividendide väljamaksmisel rakendatakse esmalt madalamat maksumäära (kood 7009) ja alles seejärel tavamäära (kood 7010). Tulumaksuseadus ei näe ette reegleid, kes ja mis ulatuses osanikest/aktsionäridest peab saama madalama või tavamääraga maksustatud dividende. Madalama maksumäära kohaldamine on kohustuslik ning puudub võimalus valida kumba määra esmalt rakendada/mitte rakendada. 

Juhul, kui äriühingu dividendide ja muude kasumieraldiste väljamaksed 2022 kalendriaastal kokku jäävad väiksemaks (250) kui eelemise kalendriaastate (2019, 2020, 2021) dividendide ja omakapitali väljamaksete summast arvutatud 1/3 (500), siis kasutamata dividendide väljamaksete osa, millele rakendub madalam maksumäär (500-250=250), järgmisele kalendriaastale (2023) edasi kanda ei saa. 

Kui madalama maksumääraga maksustatavaid dividende makstakse välja füüsilistele isikutele, siis dividendide väljamaksmisel tuleb kinni pidada ka füüsilise isiku tulumaks 7%. Kinnipeetud tulumaks deklareeritakse vormil INF 1 väljamakse liigiga MDK.

7% tulumaksu kinnipidamise kohustus on nii residendist füüsiliste isikute kui ka mitteresidendist füüsiliste isikute puhul. Mitteresidendist füüsiliste isikutele tehtud madalama maksumääraga maksustatud dividendide väljamaksete deklareerimiseks peab nimetatud isikutel olema kas Eesti isikukood või Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatud registrikood.

Kui madalama maksumääraga maksustatud dividende makstakse juriidilisele isikule, siis 7% tulumaksu kinnipidamise kohustust ei ole, s.t. et juriidilisele isikule makstud dividende maksustatakse ainult 14/86 maksumääraga (ettevõtte tulumaks).

Näide 
2019, 2020, 2021 maksis äriühing maksustatavaid omakapitali väljamakseid kokku summas 1500 eurot. Äriühing saab 2022 aastal rakendada madalamat maksumäära dividendide väljamaksetele kuni 500 eurot (1500/3).

Märtsikuus maksis äriühing dividende 200 eurot (100 eurot juriidilisele isikule ja 100 eurot füüsilisele isikule). Kuna 200<500, siis ettevõte maksustab väljamakstud dividendid madalama maksumääraga 14/86.

Osa I. Väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldiselt, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ning tulumaks lahkumisel

  Kood Summa
Väljamakstud dividendide ja muude kasumieraldiste maksustatav summa 7008 200.00
Madalama maksumääraga maksustatud dividend ja muud kasumieraldised 7009 200.00
Tavamääraga maksustatud dividend ja muud kasumieraldised 7010  
Vormi TSD koodile 114 kantav tasutav tulumaks: 7200 32.56
200 × 14/86 = 32.56

Kuna 100 euro suuruse dividendide saajaks on füüsiline isik, siis tuleb dividendidelt enne väljamakse tegemist kinni pidada 7% (100*7%)  füüsilise isiku tulumaksu. Juriidilise isiku dividendidelt ei peeta kinni 7% tulumaksu.

Maksustamisperioodil väljamakstud dividendide, omakapitali väljamaksete saajad, vorm INF 1

Väljamakse saaja Väljamakse
isiku- või registrikood Eestis mitteresidendi isiku- või registrikood ees- ja perekonnanimi või nimi mitteresidendi elu- või asukohariigi liik summa kinnipeetud tulumaks
elu- või asukohariigis nimi aadress
13000 13010 13020 13030 13040 13050 13060 13074
4XXXXXXX Maasik Mari MDK 100.00 7.00
1XXXXXX OÜ Pilveke MDK 100.00

Juriidilisele isikule on dividendide netoväljamakse 100 eurot ja füüsilisele isikule 93 eurot (100 – 7). 

Järgmistel kalendrikuudel saab ettevõte rakendada dividendide väljamaksmisel madalamat maksumäära veel 300 euro ulatuses (500-200).

Juunikuus maksis ettevõtte veel dividende 500 eurot: füüsilisele isikule 200 eurot ja juriidilisele isikule 300 eurot. Kuna ettevõttel oli juunikuus võimalik madalamat maksumäära rakendada veel 300 euro ulatuses, siis deklareeriti dividendide väljamaksed järgmiselt:

Osa I. Väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldiselt, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ning tulumaks lahkumisel

  Kood Summa
Väljamakstud dividendide ja muude kasumieraldiste maksustatav summa 7008 500.00
Madalama maksumääraga maksustatud dividend ja muud kasumieraldised 7009 300.00
Tavamääraga maksustatud dividend ja muud kasumieraldised 7010 200.00
Vormi TSD koodile 114 kantav tasutav tulumaks: 7200 98.84
300 × 14/86 = 48.84
200 × 20/80 = 50

Maksustamisperioodil väljamakstud dividendide, omakapitali väljamaksete saajad, vorm INF 1

Väljamakse saaja Väljamakse
isiku- või registrikood Eestis mitteresidendi isiku- või registrikood ees- ja perekonnanimi või nimi mitteresidendi elu- või asukohariigi liik summa kinnipeetud tulumaks
elu- või asukohariigis nimi aadress
13000 13010 13020 13030 13040 13050 13060 13074
4XXXXXXX Maasik Mari DK 200.00  
1XXXXXX OÜ Pilveke MDK 300.00  

Füüsilisele isikule makstud dividendid (200 eurot) maksustati tavamääraga 20/80, seega ei tule dividendidelt enne väljamakse tegemist kinni pidada 7% füüsilise isiku tulumaksu.

Juriidilisele isikule (300 eurot) makstud dividendid maksustati madalama maksumääraga 14/86. Juriidilise isiku dividendidelt ei peeta kinni 7% tulumaksu. Juriidilisele isikule on dividendide netoväljamakse on 300 eurot ja füüsilisele isikule 200 eurot.

Kui äriühing maksab järgnevatel kalendrikuudel veel dividende, siis need maksustatakse kõik tavamääraga 20/80.

Viimati uuendatud 09.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?