Erisoodustused

Erisoodustus on oma olemuselt saaja (töötaja) tulu, kuid erisoodustustelt tulu- ja sotsiaalmaksu tasumine on erisoodustuste tegija (tööandja) kohustus. Erisoodustused ehk tööandja poolt töötajale antud hüved maksustatakse tulumaksuga määras 20/80 ning sotsiaalmaksuga määras 33%.

Tulumaksuseaduse §-s 48 lg 1 kohaselt maksab tööandja tulumaksu töötajale tehtud erisoodustuselt.

Sotsiaalmaksuseaduse § 2 lg 1 p 7 alusel makstakse sotsiaalmaksu erisoodustustelt tulumaksuseaduse tähenduses, ümberarvestatuna rahasse, ning erisoodustustelt maksmisele kuuluvalt tulumaksult.

Deklareerimine

Erisoodustuse maksustamisperiood on kalendrikuu. Tööandja deklareerib töötajatele kalendrikuul antud erisoodustused ning erisoodustustelt arvutatud tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni vormi TSD lisas 4, mis tuleb esitada koos vormiga TSD Maksu- ja Tolliametile erisoodustuse andmise kalendrikuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Maksusumma tasutakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt samaks kuupäevaks.

Käsiraamat - erisoodustuste maksustamine

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Taastusarsti jmt teenuste kulutused

Taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, logopeedi või kliinilise psühholoogi teenuste kulutused

Maksusoodustuse saamise eelduseks on see, et teenuse osutaja on tervishoiukorralduse infosüsteemi kantud või vastavat kutsetunnistust omav taastusarst, füsioterapeut, tegevusterapeut, logopeed või kliiniline psühholoog, kes osutab oma erialaseid teenuseid.

Kui teenuse osutaja omab muud kutsetunnistust (nt massaažiterapeut, lümfiterapeut, massöör, kiropraktik jne), siis maksusoodustus ei kohaldu.

Näiteks võivad töötajad taastusarsti teenuseid vajada vigastuste ennetamiseks, tekkinud trauma, ägeda haiguse, vigastuse või pikaajalise haiguse järgselt tekkinud funktsioonipuude eelse olukorra võimalikult täielikuks taastamiseks või funtsioonijäägi säilitamiseks. Samuti võivad töötajad tervisemure lahendamiseks vajada füsioterapeudi, tegevusterapeudi, logopeedi või kliinilise psühholoogi teenuseid. Nende spetsialistide eriala teenustele saab kohaldada maksusoodustust.

  • Tervishoiutöötajad on registreeritud tervishoiukorralduse infosüsteemi.
  • Väljastatud kutsetunnistused on registreeritud kutseregistris .
  • Füsioterapeudi puhul tõendab kvalifikatsiooni füsioterapeudi kutsetunnistus ja/või füsioterapeudi diplomi. Füsioterapeutide nimekiri .
  • Tegevusterapeudi puhul tõendab kvalifikatsiooni rakenduskõrghariduse diplom või diplom koos kutsetunnistusega.

Näide
Taastusarst (omab kutsetunnistust) on hinnanud patsiendi tervislikku seisundit ning sõltuvalt probleemist määranud edasise taastumise vajaduseks erinevaid teenuseid.

Viimati uuendatud 05.09.2022

Viimati uuendatud 17.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?