Füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE)

Kui tegutsete või kavatsete hakata tegutsema füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIEna, siis leiate sellelt lehelt kogu info ettevõtluse, füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimise ning maksukohustuste kohta. Abiks on maksukalender ja nõuanded arvestuse pidamiseks, deklaratsioonide esitamiseks ning maksude tasumiseks.

Käsiraamat - füüsilisest isikust ettevõtja ABC

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Kohustusliku kogumispensioni makse

Põhimõtted

Kui FIE on kohustusliku kogumispensioniga (II pensionisambaga) liitunud, peab ta maksma enda eest kohustusliku kogumispensioni makset.

Makse tasutakse üks kord aastas ja makse summa arvutab Maksu- ja Tolliamet FIE ettevõtlustulu deklaratsioonil (vormil E) deklareeritud sotsiaalmaksuga korrigeeritud maksustatava tulu alusel ning väljastab FIE-le hiljemalt 30 päeva enne makse tasumise tähtpäeva (1. oktoobrit) maksuteate tasumisele kuuluva summa kohta. Samuti saab tasumisele kuuluvat summat vaadata tuludeklaratsiooni infolehelt.

FIE on kohustatud maksuteatel märgitud tasumisele kuuluva summa kandma Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt 1. oktoobriks.

FIE enda eest tasutud kohustusliku kogumispensioni makset ei ole lubatud ettevõtlustulust maha arvata ja seda ei näidata vormil E ettevõtluse kuluna, vaid kajastatakse vormi A tabelis 9.1 („Töötuskindlustusmaksed ja kohustusliku kogumispensioni maksed”).

Makse määr on 2%.

Kui FIE esitas 2020. aasta oktoobris avalduse kogumispensioni maksete mittetegemiseks, siis ta oma 1/12-lt 2020. aastal saadud ettevõtlustulult makset ei tasu.

Kui FIEl puudub maksustatav kasum, siis ta ei pea tasuma kohustusliku kogumispensioni makset.

Kogumispensionide seadus

Viimati uuendatud 18.05.2021

Viimati uuendatud 24.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?