Füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE)

Kui tegutsete või kavatsete hakata tegutsema füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIEna, siis leiate sellelt lehelt kogu info ettevõtluse, füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimise ning maksukohustuste kohta. Abiks on maksukalender ja nõuanded arvestuse pidamiseks, deklaratsioonide esitamiseks ning maksude tasumiseks.

Käsiraamat - füüsilisest isikust ettevõtja ABC

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Tööandja sotsiaalmaksu arvesse võtmine

Tööandja sotsiaalmaksu arvesse võtmine FIE avansiliste maksete vähendusena 

Kui füüsilisest isikust ettevõtja eest maksab sotsiaalmaksu ka tööandja või sotsiaalmaksuseaduse (SMS) § 6 alusel riik, linn, vald, võib tema makstavate avansiliste maksete summa olla väiksem kui kolmekordselt sotsiaalmaksu kuumääralt arvutatud maksusumma, kui tööandja või § 6 alusel riigi, linna, valla poolt maksustamisperioodi jooksul tema eest ja avansiliste maksetena tema poolt makstav sotsiaalmaksu summa kokku on võrdne kolmekordselt sotsiaalmaksu kuumääralt arvutatud maksusummaga. Tööandja või SMS § 6 alusel riigi, linna, valla makstavat sotsiaalmaksu arvestatakse summeeritult alates kalendriaasta algusest.

FIE avansiliste maksete kohustust vähendav tööandja või SMS § 6 alusel riigi, KOV-i, loomeliidu poolt maksudeklaratsiooni TSD või ESD vormidel deklareeritud sotsiaalmaks võetakse arvesse summeeritult alates kalendriaasta algusest (SMS § 9 lg 4).

Kvartali sotsiaalmaksu avansiliste maksete kohustuse (täissumma või proportsiooniga arvutatud) summat vähendatakse maksudeklaratsioonide TSD või ESD vormidel deklareeritud sotsiaalmaksu summa võrra. Deklaratsiooni TSD või ESD andmed võetakse arvesse kvartali suhtes (–1 kuu) perioodilise nihkega (st seisuga 15.03.2021 I kvartali makse arvutamisel võetakse arvesse deklaratsiooni TSD või ESD 2020. a detsembri kohta, 2021. a jaanuari ja veebruari kohta. Kui vastava perioodi deklaratsioonil TSD või ESD olev sotsiaalmaksu summa on suurem kui antud kvartali avansilise makse kohustus, siis kandub selles kvartalis kasutamata tööandja sotsiaalmaks järgmis(t)e kvartali(te) maksekohustuse vähenduseks, kuid mitte tagasiulatuvalt eelmiste kvartalite maksukohustuse vähendamiseks. Palgatulu saamise kuule eelnevates kvartalites tekkinud avansilise makse kohustust jooksvalt ümber ei arvutata. Eelnevates kvartalites avansilise makse kohustuse põhjal tekkinud enammakse tagastatakse üldkorras 2021. a füüsilisest isiku tuludeklaratsiooni.

Näited
  • I kvartali maksukohustus on 578,16 eurot. Kontrollitakse 2020. a detsembrikuu, 2021. a jaanuari- ja veebruarikuu vormil TSD/ESD olevaid sotsiaalmaksu summasid. Oletame, et tööandja sotsiaalmaksu kogusumma on 100 eurot, siis FIE lõplik I kvartali makse on 578,16 – 100 = 478,16 eurot.
  • II kvartali maksukohustus on 578,16 eurot. Kontrollitakse 2021. a märtsi-, aprilli- ja maikuu vormil TSD/ESD olevaid sotsiaalmaksu summasid. Oletame, et tööandja sotsiaalmaksu kogusumma on 795 eurot, siis FIE lõplik II kvartali makse on 534,60 – 534,60 = 0 eurot ja vormi TSD või ESD sotsiaalmaksu kasutamata jääk on 795 – 578,16 = 216,84 eurot järgmis(t)e kvartalite katteks.
  • III kvartali maksukohustus on 578,16 eurot. Kontrollitakse 2021. a juuni-, juuli- ja augustikuu vormil TSD olevaid sotsiaalmaksu summasid. Oletame, et tööandja sotsiaalmaksu kogusumma on 50 eurot, siis lõplik III kvartali makse on 578,16 – 216,84 (jääk) – 50 (uus) = 311,32 eurot.
  • IV kvartali maksukohustus on 578,16 eurot. Kontrollitakse 2021. a septembri-, oktoobri- ja novembrikuu vormil TSD olevaid sotsiaalmaksu summasid. Oletame, et sotsiaalmaksu kogusumma on 600 eurot, siis lõplik IV kvartali makse on 578,16 – 578,16 = 0 eurot ja kuigi osa vormi TSD või ESD sotsiaalmaksu summat jäi ära kasutamata 21,84 eurot, siis seda järgmisesse aastasse ei kanta. Lõplik sotsiaalmaksu aastakohustuse ümberarvestus tehakse füüsilise isiku 2021. aasta tuludeklaratsiooni alusel 2022. aastal ja siis võetakse arvesse vormi TSD või ESD sotsiaalmaksu summa 2021. aasta jaanuari-detsembri kohta.

Analoogselt tööandja sotsiaalmaksuga võetakse arvesse ka 2021. aastal isiku ettevõtluskontolt sotsiaalmaksu katteks laekunud summasid juhul, kui FIE-l on olemas selline konto.
 

Viimati uuendatud 03.05.2021

Viimati uuendatud 24.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?