Päringute esitamine

Maksu- ja Tolliametile päringu esitamiseks on võimalik esitada teabenõue, selgitustaotlus või märgukiri. Pöördumisvormi valik sõltub sellest, millist teavet soovite.

Päringute liigid

   

 • Teabenõue

  Teabenõudega võite küsida dokumenti või infot, mis on Maksu- ja Tolliametil juba olemas. 

  Vastame viie tööpäeva jooksul. Vajadusel võib seda pikendada 15 tööpäevani, millest anname teile teada. Teabenõudena ei käsitleta märgukirja ja selgitustaotlust, millele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul.
 • Selgitustaotlus ja märgukiri

  Kui soovite Maksu- ja Tolliametilt selgitusi või seisukohti, mille andmiseks on vaja olemasolevat teavet analüüsida või koguda lisateavet, on tegu selgitustaotlusega.

  Märgukirjaga saate juhtida Maksu- ja Tolliameti tähelepanu mingitele probleemidele, edastada informatsiooni ja teha ettepanekuid.

  Märgukirjale või selgitustaotlusele vastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest. Erilise vajaduse korral lähtuvalt vastamise keerukusest võib vastamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni. Maksu- ja Tolliamet annab tähtaja pikendamisest ja pikendamise põhjusest teada.
 • Päring iseenda andmete töötlemise kohta

  Juhul, kui küsite iseenda isikuandmeid, siis ei ole see teabenõue ega selgitustaotlus, vaid hoopis pöördumine või taotlus iseenda andmete saamiseks.

  Vastuse saate esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 kuu jooksul. Seda ajavahemikku võib vajaduse korral pikendada kahe kuu võrra, võttes arvesse taotluse keerukust ja mahtu. Taotluse pikendamisest Teid teavitatakse.

Päringu esitamine

Teabenõude, selgitustaotluse või märgukirja esitamiseks palume kirjutada:

 • e-posti aadressil emta@emta.ee või
 • aadressil Maksu- ja Tolliamet, Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn

Selleks, et Maksu- ja Tolliamet saaks päringule vastata, peab kiri või nõue sisaldama esitaja kontaktandmeid.

Kui taotlete päringuga teavet, mis sisaldab Teie või kolmanda osapoole isikuandmeid, peate päringu digitaalselt allkirjastama või edastama päringu Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Kui Teie kirjale vastamine on teise asutuse pädevuses, edastab Maksu- ja Tolliamet selle vastavale asutusele ning teavitab Teid sellest.

Lisainfo

Teabenõuete esitamise, eri päringuliikide ning teabenõuete täitmise nõude järgimise kohta leiab täpsemat infot Andmekaitse Inspektsiooni kodulehelt.

Viimati uuendatud 12.04.2021

Kas sellest lehest oli abi?