Euroopa Liidu toetusega projektid

Lehelt leiab informatsiooni selle kohta, milliseid projekte on rahastatud välisvahendite abiga.

Euroopa Regionaalarengu Fond 2014–2020

Euroopa Regionaalarengu Fondi meede „Avalike teenuste pakkumise arendamine“, mille eesmärk on pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt.

Aruantavate piiriüleste maksuskeemide deklaratsioon (DAC6) Automatiseeritud ekspordisüsteemi funktsionaalsuse alusraamistiku ja deklareerimise põhivoo loomine Automatiseeritud ekspordi süsteemi 2. etapp. Ekspordi tollideklaratsiooni esitamise, muutmise, tühistamise funktsionaalsused Automatiseeritud ekspordi süsteemi 3. etapp. Sõnumivahetus välis- ja ühisdomeeniga BREXIT ja ülemineku faasi täiendused elektrooniliste teenuste deklareerimise erikorra halduses Elektrooniliste teenuste deklareerimise erikorra haldus (OSS). Erikorraga liitumise avaldus Elektrooniliste teenuste deklareerimise erikorra haldus (OSS), 2. osa Elektrooniliste teenuste deklareerimise erikorra haldus (OSS), 3. osa Elektrooniliste teenuste deklareerimise erikorra haldus (OSS), 4. osa Eraldamised ja aruandlus – analüüs Füüsilise isiku tuludeklaratsioon etapp II (Maksustusandmete kohene ülekandmine MTA-le (Uber, üüritulu, jne)) – analüüs Impulss, I etapp Impulss, II etapp Impulss, III etapp Impulss, IV etapp Impulss, V etapp Impulss, VI etapp Impulss, VII etapp Isikute liitmine ja arvestuse kindlustamine Isikute maksukäitumine info Isikute maksukäitumise info, II Kaasaegse deklaratsiooni KMD/VD loomine ja andmete automaatne edastamine – analüüs LAAK: Laoarvestuse ja aruandluse andmekogu parendused ja uued funktsioonid Maamaksu haldamise infosüsteem, 2. etapi 1. osa (sh uus MAKIS) Maamaksu haldamise infosüsteem, 2. etapi 2. osa (sh uus MAKIS) Maamaksu haldamise infosüsteem, 2. etapi 3. osa (sh uus MAKIS)
Menetlustoimingute haldamise keskkond I etapp, ametiülese töölaua loomine ametnikule (töölaua jätk) Rahaliste ja mitterahaliste kohustuste menetlemise ja teavituste süsteemide edasiarenduse analüüs Residentsusega seotud iseteenindusvõimaluste ja protsesside automatiseerimine ametnikule ning kliendile Sisenemisformaalsused (NES, sh ICS2 I etapp, 1. osa) Sisenemisformaalsused (NES, sh ICS2 I etapp, 2. osa) ajutise ladustamise funktsionaalsue ja ettevõtja kasutajaliides Sisenemisformaalsused (NES, sh ICS2 I etapp, 3. osa) – elektrooniline riskianalüüs EL sisestele kaupadele Sisenemisformaalsused (NES I etapp, 4. osa) liidesed tollideklaratsiooni süsteemidega Sisenemisformaalsused (NES I etapp, 5. osa) liidesed tollideklaratsiooni süsteemidega (e-kaubanduse täiendavate nõuete realiseerimine) Sisenemisformaalsused II etapp (lennukauba käsitlemine) analüüs Sularaha infosüsteemi arendus Tagatisnõuete ja tagatiste koondamiseks ühtsesse haldamise ja seire protsessi analüüs Tehisintellekti abil massandmetest efektiivse otsustusmudeli loomise analüüs Transiidi deklaratsioonide haldamise süsteemi NCTS vastavusse viimine EL tolliseadustiku nõuetele. 1.osa NCTS funktsionaalsuse alusraamistik Transiidi deklaratsioonide haldamise süsteemi NCTS vastavusse viimine EL tolliseadustiku nõuetele 2. etapp.Transiidi alustamise põhivoog ning TIR märkmike erisused Transiidi deklaratsioonide haldamise süsteemi NCTS vastavusse viimine EL tolliseadustiku nõuetele 3. etapp. AES/NCTS5 sõnumivahetuse komponendi loomine Transiidi deklaratsioonide haldamise süsteemi NCTS vastavusse viimine EL tolliseadustiku nõuetele 4. etapp. NCTS sõnumivahetus välis- ja ühisdomeeniga (ning sihttolliasutuse funktsionaalsus) Uuendatud tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon (TSD) – analüüs Võlamenetluse ja arvestussüsteemi arendus – ühinemine-jagunemine

Aruantavate piiriüleste maksuskeemide deklaratsioon (DAC6)

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ projektile „Aruantavate piiriüleste maksuskeemide deklaratsioon (DAC6)“ toetust summas 427 482,00 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna. Projekti tulemusel valmib DAC6 rakendus piiriüleste maksuskeemide alaseks teabevahetuseks.

Projekt kestab alates 10.11.2020 kuni 30.07.2021 ning arendajaks Wisercat Estonia OÜ ja turvatestid viib läbi Clarified Security OÜ.
 

Automatiseeritud ekspordisüsteemi funktsionaalsuse alusraamistiku ja deklareerimise põhivoo loomine

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ projektile

„Automatiseeritud ekspordisüsteemi funktsionaalsuse alusraamistiku ja deklareerimise põhivoo loomine“ toetust summas 403 590 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

AES kogu arendusprojektis realiseeritakse uus rakendus eesmärgiga ühtlustada EL üleselt ekspordi tolliformaalsusi, neid kaasajastada ja tagada kauba väljaveo sujuv toimimine ja järelevalve. Käesoleva projektiga luuakse uue rakenduse funktsionaalsuse alusraamistik, esmavajalikud liidestused toetavate süsteemidega, mis on aluseks järgmistele arendusetappidele. Realiseeritakse ekspordi põhivoog ja sõnumite koostamise võimekus.

Projekt kestab alates 08.07.2021 kuni 30.12.2022 ning arendajaks on Cybernetica AS.
 

Automatiseeritud ekspordi süsteemi 2. etapp. Ekspordi tollideklaratsiooni esitamise, muutmise, tühistamise funktsionaalsused

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ projektile „Automatiseeritud ekspordi süsteemi 2. etapp. Ekspordi tollideklaratsiooni esitamise, muutmise, tühistamise funktsionaalsused“ toetust summas 497 178 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärgiks on realiseerida ekspordideklaratsiooni funktsionaalsused eksporditolliasutuses, mis vastavad uutele seadusandlikele ja järelevalve nõuetele ning on kasutajamugavad. Lisaks realiseerida täiustatud liidestused ESP-ga, TOTS2-ga, CRS-bridgega, mis vähendavad ametnike töökoormust.

Projekt kestab alates 07.12.2021 kuni 06.12.2023 ning arendajaks on Cybernetica AS.
 

Automatiseeritud ekspordi süsteemi 3. etapp. Sõnumivahetus välis- ja ühisdomeeniga

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine" projektile „Automatiseeritud ekspordi süsteemi 3. etapp. Sõnumivahetus välis- ja ühisdomeeniga" toetust summas  499 950 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärgiks on realiseerida AES rakenduse sõnumivahetus välisdomeeniga (X-tee liides) ja ühisdomeeniga. Eesmärgi saavutamiseks võetakse kasutusele NCTS-is realiseeritud sõnumivahetuse komponent, luuakse x-tee spetsifikatsioonid ettevõtjatele ja alustatakse Euroopa eel-vastavusteste ühisdomeeni sõnumivahetuse testimiseks. Lisaks realiseeritakse ekspordi lõpetamine väljumistolliasutuses ja liidestus aktsiisisüteemiga EMCS.

Projekt kestab alates 07.12.2021 kuni 06.12.2023 ning arendajaks on Cybernetica AS.
 

BREXIT ja ülemineku faasi täiendused elektrooniliste teenuste deklareerimise erikorra halduses

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ projektile „BREXIT ja ülemineku faasi täiendused elektrooniliste teenuste deklareerimise erikorra halduses“ toetust summas 73 320 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärk on vähendada kasutajate halduskoormust teenuste ja kaupade käibe deklareerimisel, saavutada keskses MOSS/OSS teenuses ja seotud süsteemides võimekus käsitleda Ühendkuningriiki kolmanda riigina ja käsitleda Põhja-Iirimaad uue liikmesriigina.

Projekt kestab 17.12.2020 kuni 31.10.2021 ning arendajaks on Icefire OÜ.
 

Elektrooniliste teenuste deklareerimise erikorra haldus (OSS). Erikorraga liitumise avaldus

Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine“ projektile „Elektrooniliste teenuste deklareerimise erikorra haldus (OSS). Erikorraga liitumise avaldus“ toetust summas 298 610 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti tulemusena on loodud võimalus Eesti ettevõtjatele, kes soovivad kasutada teenuste ja kaupade kaugmüügi erikorda, esitada avaldus oma asukohaliikmesriigi maksuhaldurile, Maksu- ja Tolliametile e-MTA kaudu. MTA ametnikud saavad jälgida esitatud avaldusi, lõpetada või tühistada avalduse lõpetamine erikorra tingimustele mittevastamise või järjepideva rikkumise korral.

Projekt kestab 24.09.2020 kuni 23.03.2022 ning arendajaks on Icefire OÜ.
 

Elektrooniliste teenuste deklareerimise erikorra haldus (OSS), 2. osa

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Elektrooniliste teenuste deklareerimise erikorra haldus (OSS), 2. osa“ toetust summas 387 920 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekt eesmärgiks on luua Euroopa Nõukogu 5. detsembril 2017. a direktiivi 2006/112/EÜ muudatuste rakendamiseks sõnumivahetuse komponendid. Nende kaudu on võimalik liikmesriikide maksuhalduritel vahetada kaupade kaugmüüki teostavate ja teenuseid pakkuvate maksukohustuslaste suhtes kehtiva erikorraga liitunud ettevõttete erikorra kasutamise infot. Samuti võimaldada vahetada ELi keskse registriga impordiskeemis registreerunud ettevõtjate registriandmeid. Võimaldada kontrollida erikorra raames kolmandatest riikidest liikuvate saadetiste tollideklaratsioonil märgitud käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri kehtivust.

Projekt kestab 24.09.2020 kuni 23.03.2022 ning arendajaks on Icefire OÜ.
 

Elektrooniliste teenuste deklareerimise erikorra haldus (OSS), 3. osa

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ projektile „Tagatisnõuete ja tagatiste koondamiseks ühtsesse haldamise ja seire protsessi analüüs“ toetust summas 392 470 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti tulemusena luuakse piirülese e-kaubandusega tegelevatele ning teenuseid pakkuvatele erikordade kasutajaks registreeritud ettevõtjatele võimalus esitada ja tasuda e-MTA kaudu laienenud e-kaubanduse ja teenuste erikordade ja teenuste käibedeklaratsioone. Ettevõtetel tekib võimalus näha e-MTA töölaual esitatud deklaratsioonide seisu. MTA-l tekib võimalus kanda uut liiki deklaratsioonid maksuarvestusse ja vahetada deklaratsioonide ning maksete andmeid sisaldavaid sõnumeid teiste liikmesriikide maksuhalduritega.

Projekt kestab 21.01.2021 kuni 31.07.2022 ning arendajaks on Icefire OÜ.
 

Elektrooniliste teenuste deklareerimise erikorra haldus (OSS), 4. osa

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ projektile „Elektrooniliste teenuste deklareerimise erikorra haldus (OSS), 4. osa“ toetust summas 423 110 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti tulemusel valmib maksukohustuslaste registri (MKR) uues OSS ametnikurakenduses lõplik registreerimisavalduste, käibedeklaratsioonide, maksete, sõnumite ning aruandluse haldamiseks vajaminev funktsionaalsus. Erikorraga liitunud ettevõtetele luuakse võimalus võtta kasutusele uus x-tee teenus, millega saab OSS käibedeklaratsioonide esitamise integreerida ettevõtete raamatupidamisprogrammidesse lisaks praegusele e-MTA kaudu manuaalselt sisestamisele ning failiga laadimisele.

Projekt kestab 18.02.2021 kuni 31.08.2022 ning arendajaks on Icefire OÜ ja turvatestid viib läbi Clarified Security OÜ.
 

Eraldamised ja aruandlus – analüüs

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ projektile „Eraldamised ja aruandlus – analüüs“ toetuse summas 44 544 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärk on analüüsi käigus selgitada välja erinevate maksuliikide kuluarvestuse ja eraldamiste kaasaegne kontseptsioon, tehniline lahendus ning võimalused teha arvutuskäik e-MTA kaudu läbipaistvaks nii MTA-le, tulusaajatele kui ka maksumaksjatele.

Projekt kestab 31.12.2020 kuni 31.12.2021 ning arendajaks on Icefire OÜ.
 

Füüsilise isiku tuludeklaratsioon etapp II (Maksustusandmete kohene ülekandmine MTA-le (Uber, üüritulu, jne)) – analüüs

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ projektile „Füüsilise isiku tuludeklaratsioon etapp II (Maksustusandmete kohene ülekandmine MTA-le (Uber, üüritulu, jne)) – analüüs“ toetuse summas 48 720 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projektiga analüüsitakse, kuidas: 1) kõige otstarbekamalt pakkuda maksumaksjale võimalust kogu aasta jooksul oma tulude ja maksustamise infoga kursis olla, et näha oma tulude tervikpilti; 2) suurendada kontaktivaba tulude deklareerimine ja eeltäitmise osakaalu, et luua mugav kasutajakogemus, tõsta maksutahet ning vähendada maksuaku läbi tehnoloogiliste võimaluste.

Projekt kestab 17.12.2020 kuni 31.10.2021 ning arendajaks on Icefire OÜ.
 

Impulss, I etapp

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Impulss, I etapp“ toetust summas 495 536 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud projekt on esimene etapp impordi tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Impulss realiseerimise projektist, kus seitsme etapi vältel, tähtajaks 01.01.2021, realiseeritakse uus süsteem eesmärgiga pakkuda klientidele uue tolliseadustiku nõuetele vastavat, mugavamat, kaasaegsemat ja suurenenud mahtudega toimetulevat keskkonda ning vahetada välja vananenud tehnoloogia. Esimese etapiga luuakse arhitektuurne baas, realiseerides mehhanismid: deklaratsiooni sisestamine, talletamine, kontroll, vigade kuvamine.

Projekt kestab 18.04.2019 kuni 15.04.2021 ning arendajaks on Cybernetica AS.
 

Impulss, II etapp

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Impulss, II etapp“ toetust summas 496 320 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud projekt on teine etapp impordi tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Impulss realiseerimise projektist, kus seitsme etapi vältel, tähtajaks 01.01.2021, realiseeritakse uus süsteem eesmärgiga pakkuda klientidele uue tolliseadustiku nõuetele vastavat, mugavamat, kaasaegsemat ja suurenenud mahtudega toimetulevat keskkonda ning vahetada välja vananenud tehnoloogia. Teise etapiga luuakse funktsionaalsuse täpne spetsifikatsioon, kriitilisi teenuseid pakkuvate süsteemide liidestuste jõudluse kontroll ning ühe konkreetse ja olulise tolliprotseduuri teostus.

Projekt kestab 20.05.2019 kuni 19.05.2021 ning arendajaks on Cybernetica AS.
 

Impulss, III etapp

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Impulss, III etapp“ toetust summas 499 872 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud projekt on kolmas etapp impordi tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Impulss realiseerimise projektist, kus seitsme etapi vältel, tähtajaks 01.01.2021, realiseeritakse uus süsteem eesmärgiga pakkuda klientidele uue tolliseadustiku nõuetele vastavat, mugavamat, kaasaegsemat ja suurenenud mahtudega toimetulevat keskkonda ning vahetada välja vananenud tehnoloogia. Kolmanda etapiga luuakse koodina üleantav ja testitav funktsionaalsus kõikide impordi tolliprotseduuride ulatuses.

Projekt kestab 28.05.2019 kuni 27.05.2021 ning arendajaks on Cybernetica AS.
 

Impulss, IV etapp

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Impulss, IV etapp“ toetust summas 490 240 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud projekt on neljas etapp impordi tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Impulss realiseerimise projektist, kus seitsme etapi vältel, tähtajaks 01.01.2021, realiseeritakse uus süsteem eesmärgiga pakkuda klientidele uue tolliseadustiku nõuetele vastavat, mugavamat, kaasaegsemat ja suurenenud mahtudega toimetulevat keskkonda ning vahetada välja vananenud tehnoloogia. Neljanda etapiga luuakse liidestused äriliselt oluliste süsteemidega ja ettevõtjatele X-tee teenuste arendamise ja testimise võimalus.

Projekt kestab 05.06.2019 kuni 04.06.2021 ning arendajaks on Cybernetica AS.


Impulss, V etapp

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Impulss, V etapp“ toetust summas 494 800 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

V etapi peamine eesmärk on lõpetada süsteemi Impulss liideste realiseerimine. Realiseeritakse 13 liidest: erinevate aktsiisisüsteemidega nagu AKLA (aktsiisikaupade liikumise aruandluse süsteem), KKS (kütuse kontrollisüsteem), LAAK (ladude järelevalve süsteem), VDS (vastavusdokumentide süsteem), MTR-peegel (majandustegevuse register) SEED (aktsiisikauplejate lubade süsteem) ning süsteemidega DSK (deklaratsiooni seisukomponent), Maksemoodul, REX-bridge (registreeritud eksportööride andmed), MIKO (mitterahaliste kohustuste jälgimine), SDS (sularahadeklaratsioonide süsteem), Suhtluskomponent, VIES (käibemaksukohustuslaste infosüsteem). Samuti on V etapi eesmärk spetsifitseerida deklaratsiooni PDFi eksportimine ja impordi tollideklaratsiooni väljatrükkide osa realiseerimine.

Projekt kestab 30.12.2019 kuni 29.12.2021 ning arendajaks on Cybernetica AS.
 

Impulss, VI etapp

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Impulss, VI etapp“ toetust summas 490 840 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti VI etapi eesmärk on leida parim lahendus süsteemide üleste aruannete koostamiseks, selleks tuleb läbi viia detailanalüüs aruannete alamsüsteemi funktsionaalsuse ja tehniliste nõuete kohta ning realiseerida aruannete alamsüsteem.

Projekt kestab 30.12.2019 kuni 29.12.2021 ning arendajaks on Cybernetica AS.
 

Impulss, VII etapp

Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Impulss, VII etapp“ toetust summas 275 599 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

VII etapi eesmärk on luua võimalus tollideklaratsiooni muutmise ja tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise ning tollimaksu tagastamise ja tollimaksu vähendamise taotluste (kokku 4 erinevat taotlust) menetlemise võimaluse algatamine Impulsis ja protsessi jätkamine tööülesannete menetlemise infosüsteemis (täna MTAs olemasolev süsteem).

Projekt kestab 30.12.2019 kuni 29.12.2021 ning arendajaks on Cybernetica AS.
 

Isikute liitmine ja arvestuse kindlustamine

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine“ projektile „Isikute liitmine ja arvestuse kindlustamine“ toetust summas 349 998 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärgiks on muuta isikute liitmise protsess automatiseerituks, teha liitmine enne, kui isikutega on tehtud erinevates rakendustes toiminguid. Ühe isiku korrektse maksuarvestuse pidamiseks, maksude määramiseks on meil vaja isikut identifitseerida ühe koodiga. Kuna isikuid registreeritakse mitmes erinevas infosüsteemis ja erinevate asutuste poolt, siis võib tekkida olukord, kus üks isik saab endale mitu koodi. Selliste olukordade lahendamiseks luuakse infosüsteem, mis võimaldab automaatselt tõsta isikuga seotud andmed ühe koodi alla.

Projekt kestab 17.11.2021 kuni 23.11.2023 ning arendajaks on Cybernetica AS.
 

Isikute maksukäitumine info

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Isikute maksukäitumine info“ toetust summas 369 265 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti tulemusel koondab Maksu- ja Tolliamet ettevõtjate avaliku ja maksusaladusega kaetud informatsiooni ühte vaatesse, andes hinnanguid ettevõtte maksukäitumisele ja juhtides tähelepanu võimalikele maksuriskidele. Tehingupartneri taustakontrolli ja asjaajamise lihtsustamiseks luuakse toetavad funktsionaalsused andmete võrdlemiseks, jagamiseks, avalikustamiseks ja pärimiseks.

Projekt kestab 21.06.2018 kuni 20.06.2021 ning arendajateks on Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Isikute maksukäitumise info, II

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Isikute maksukäitumise info, II“ toetust summas 359 580 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud arendusprojekti peamiseks eesmärgiks on teha ettevõtluskeskkond läbipaistvamaks ja parandada ettevõtjate maksukäitumist, luues rakenduse, mille kaudu saab jagada informatsiooni nende maksuriskide kohta.

Projekt kestab 22.03.2019 kuni 21.03.2021 ning arendajateks on Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

LAAK: Laoarvestuse ja aruandluse andmekogu parendused ja uued funktsioonid

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine“ projektile „LAAK: Laoarvestuse ja aruandluse andmekogu parendused ja uued funktsioonid" toetust summas 388 800  eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärgiks on realiseerida laoarvestuse ja aruandluse andmekogu e-keskkonna jätkuarendus, mis tõstab kasutajamugavust ning rahulolu avaliku teenuse kasutamisega ja tõhustab järelevalveks vajaliku info kättesaadavust.

Projekt kestab alates 15.11.2021 kuni 15.11.2023 ning arendajaks on Nortal AS.
 

Maamaksu haldamise infosüsteem, 2. etapi 1. osa (sh uus MAKIS)

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Maamaksu haldamise infosüsteem, 2. etapi 1. osa (sh uus MAKIS)“ toetust summas 494 260 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

II etapi 1. osa eesmärk on luua rakenduse funktsionaalsuse alusraamistik ning liidestumine ja andmete valideerimine esmaste maamaksu määramiseks vajalike allikregistritega. Tulemina valmib arendatava funktsionaalsuse alusraamistik ja liidesed. Arendatakse ka registrite andmete valideerimine ning esmased alusandmete uuendamise ja vigaste andmete haldamise protsessid.

Projekt kestab 12.07.2019 kuni 11.07.2021 ning arendajateks on Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Kaasaegse deklaratsiooni KMD/VD loomine ja andmete automaatne edastamine – analüüs

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Kaasaegse deklaratsiooni KMD/VD loomine ja andmete automaatne edastamine – analüüs“ toetust summas 48 720 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti tulemina valmib lihtsustatud ja stiiliraamatule vastav käibemaksu deklaratsiooni/ELi käibe deklaratsiooni kontseptsioon ja prototüüp, kasutatavad tehniliste arhitektuuriliste alternatiivide kirjeldused, funktsionaalsuse kirjeldus, tööde mahuhinnangud ning antakse võimalik arendusprojekti maksumus.

Projekt kestab 11.09.2020 kuni 10.11.2021 ning arendajateks on Icefire OÜ ja Nortal AS.
 

Maamaksu haldamise infosüsteem, 2. etapi 2. osa (sh uus MAKIS)

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Maamaksu haldamise infosüsteem, 2. etapi 2. osa“ toetust summas 498 550 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

II arendusetapi 2. osa tulemina valmib:

 • täiendav liidestus ADSiga ja Kitsendusi põhjustavate objektide infosüsteemiga (KPOIS);
 • maamaksu määramise seosrakenduse täiendused;
 • soodustuste määramine riiklike registrite kui ka käsitsi sisestatud andmete pealt;
 • maksumaksjate andmete haldamine, sh ka isikute seostamine (duplikaat-isikute puhul) ja maaüksuse küljes isikute muutmine;
 • maaüksuste haldamine;
 • maakasutuste haldamine;
 • maksumäärade haldamine;
 • protsesside täiendamine, sh KPOISi muudatuste töötlemine;
 • andmete migreerimine erinevatest registritest ja infosüsteemidest, sh ADSist, Kinnistusraamatust, maa-andmete infosüsteemist ja MAKISest (KOVide poolt käsitsi sisestatud muudatused).

Projekt kestab 24.10.2019 kuni 23.10.2021 ning arendajateks on Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Maamaksu haldamise infosüsteem, 2. etapi 3. osa (sh uus MAKIS)

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Maamaksu haldamise infosüsteem, 2. etapi 3. osa (sh uus MAKIS)“ toetust summas 429 585 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

II arendusetapi 3. osa tulemina valmib rakendus, mis võimaldab maksusoodustuste ja -vabastuste määramist, maksumäärade haldamist, väljavõtete tegemist kohaliku omavalitsuse ametnikule ja maade maksustamishinna aktide moodustamist ning kätte toimetamist.

Projekt kestab 20.05.2020 kuni 30.11.2021 ning arendajaks on Nortal AS.
 

Menetlustoimingute haldamise keskkond I etapp, ametiülese töölaua loomine ametnikule (töölaua jätk)

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ projektile

„Menetlustoimingute haldamise keskkond I etapp, ametiülese töölaua loomine ametnikule (töölaua jätk)“ toetust summas  307 086,00 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti tulemusena automatiseeritakse administratiivsed tegevused ja luuakse ühtne ülevaade isiku taustast, riskiprofiilist ning temaga seotud menetlustest. Projekt aitab kaasa isikupõhise teenuse- ja protsessijuhtimise elluviimisele, parandab maksuotsuste kvaliteeti, võimaldab luua sünergiat erinevate menetlusprotsesside vahel ning vähendab ametisisest dubleerimist.

Projekt kestab alates 11.08.2021 kuni 11.09.2022 ning arendajaks on Cybernetica AS ja turvatestid viib läbi Clarified Security OÜ.
 

Rahaliste ja mitterahaliste kohustuste menetlemise ja teavituste süsteemide edasiarenduse analüüs

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ projektile „Rahaliste ja mitterahaliste kohustuste menetlemise ja teavituste süsteemide edasiarenduse analüüs“ toetust summas  49 416 eurot.

Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna. Analüüsiprojekti tulemusel valmis analüüsidokument, mille abil selgusid rahaliste ja mitterahaliste kohustuste eel- ja järelteavituse edasiarendamiseks ning teavituste funktsioonide väljatõstmiseks sobivaimad tehnilised lahendused, mis realiseeritakse „Rahaliste ja mitterahaliste kohustuste menetlemise ja teavituste süsteemide edasiarenduse“ projekti raames.

Projekt kestis 11.03.2021 kuni 19.07.2021 ning arendajaks oli Nortal AS.
 

Residentsusega seotud iseteenindusvõimaluste ja protsesside automatiseerimine ametnikule ning kliendile

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ projektile „Residentsusega seotud iseteenindusvõimaluste ja protsesside automatiseerimine ametnikule ning kliendile" toetust summas 385 156 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärk: üha suureneva tööjõu liikumisega ning järjest kasvava piiriüleste klientide maksustamisega on tekkinud vajadus luua, täiendada ja parendada rakendusi ning teenuseid, mis on seotud mitteresidentidega. Peamisteks töödeks on mitteresidentsuse päringu X-tee teenuse loomine, residentsuse määramise vormi elektrooniliseks muutmine ning mitteresidendi koodi loomise ja väljastamise protsessi automatiseerimine.

Projekt kestab alates 05.07.2021 kuni 10.05.2022 ning arendajaks on Nortal AS ja turvatestid viib läbi Clarified Security OÜ.
 

Sisenemisformaalsused (NES, sh ICS2 I etapp, 1. osa)

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Sisenemisformaalsused (NES, sh ICS2 I etapp, 1. osa)“ toetust summas 482 495 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

I arendusetapi 1. osa raames luuakse alusraamistik, realiseeritakse ametniku kasutajaliides, kliendi kasutajaliidese avakuva ja otsing, liides Töölauaga, liidesed KIPSi, KHSi, ESP, Failihoidla, TOTS2-e ja ADSiga.

Projekt kestab 01.10.2019 kuni 30.09.2021 ning arendajateks on Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Sisenemisformaalsused (NES, sh ICS2 I etapp, 2. osa) ajutise ladustamise funktsionaalsuse ja ettevõtja kasutajaliides

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Sisenemisformaalsused (NES, sh ICS2 I etapp, 2. osa) ajutise ladustamise funktsionaalsuse ja ettevõtja kasutajaliides“ toetust summas 499 330 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

I arendusetapi 2. osa tulemusel on ettevõtte esindajal võimalik nii kasutajaliidese kui ka X-tee kaudu esitada ajutise ladustamise deklaratsiooni andmeid. Samuti on ettevõttel võimalik määrata, millised tema koostööpartnerid tohivad tollile esitada andmeid kaupade kohta, mis paigutatakse ajutisele ladustamisele. Lisaks luuakse liides ELi keskse repositooriumiga, mille kaudu esitavad ettevõtjad sisenemise ülddeklaratsiooni andmeid.

Projekt kestab 29.01.2020 kuni 28.01.2022 ning arendajateks on Icefire OÜ ja Nortal AS.
 

Sisenemisformaalsused (NES, sh ICS2 I etapp, 3. osa) – elektrooniline riskianalüüs EL sisestele kaupadele

Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Sisenemisformaalsused (NES, sh ICS2 I etapp, 3. osa) – elektrooniline riskianalüüs EL sisestele kaupadele“ toetust summas 496 080 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

I arendusetapi 3. osa tulemusena realiseeritakse rakenduse võimekus käsitleda EL siseste kaupade andmeid, milleks luuakse täiendavad X-tee sõnumid ja ametniku kui kliendi kasutajaliidesed, liidestutakse MTA rakendustega ESP (riskianalüüsi elektrooniliseks läbiviimiseks) ja TOTS2-ga (kaubaga seotud kontrollülesannete ja kontrolli tulemuste haldamiseks, tolliametniku töölaud).

Projekt kestab 28.07.2020 kuni 27.07.2022 ning arendajaks on Nortal AS.
 

Sisenemisformaalsused (NES I etapp, 4. osa) liidesed tollideklaratsiooni süsteemidega

Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Sisenemisformaalsused (NES I etapp, 4. osa) liidesed tollideklaratsiooni süsteemidega“ toetust summas 499 460 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

I arendusetapi 4. osa eesmärgiks on vähendada MTA töötajate ja ettevõtete esindajate halduskoormust võimaldades juba esitatud andmete taaskasutamist, parandada esitatud andmete kvaliteeti ja kiirendada e-kaubanduse saadetiste tollivormistust. Projekt on osa suuremast projektist, mille eesmärgiks on integreerida National Entry System (NES) EL keskse repositooriumiga (CR), MTA teiste rakendustega ning kesksete lahendustega.

Projekt kestab 07.10.2020 kuni 30.04.2022 ning arendajaks on Nortal AS.
 

Sisenemisformaalsused (NES I etapp, 5. osa) liidesed tollideklaratsiooni süsteemidega (e-kaubanduse täiendavate nõuete realiseerimine)

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ projektile „Sisenemisformaalsused (NES I etapp, 5. osa) liidesed tollideklaratsiooni süsteemidega (e-kaubanduse täiendavate nõuete realiseerimine)“ toetust summas 374 925,60 eurot.

Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti tulemusel laheneb ajakriitilisuse probleem posti- ja kullersektoris. Eesmärk on viia erinevate tollitoimingute vaheline aeg miinimumini, et tagada kauba kiire vabastus. Arendatava infosüsteemi lahendus peaks katma kõik erinevad stsenaariumid, tagades väikesaadetiste jälgitavuse nende lähetamisest kuni tarbijani jõudmiseni. Arvestades logistiliste protsessidega, peavad tolliinfosüsteemid tagama kaupadele nii täieliku kui ka osalise saabumise fikseerimise ja esitamise.

Projekt kestab alates 11.01.2021 kuni 31.07.2022 ning arendajaks on Nortal AS ja turvatestid viib läbi Clarified Security OÜ.
 

Sisenemisformaalsused II etapp (lennukauba käsitlemine) analüüs

Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Sisenemisformaalsused II etapp (lennukauba käsitlemine) analüüs“ toetust summas 99 792 eurot.

Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Analüüsiprojekti tulemusena valmivad NES teise arendusetapi realiseerimiseks algne funktsionaalsuste ja nõuete kirjeldus tööde mahuhinnaguga; projekti arendusetapi realiseerimiseks vajalik arhitektuurikirjeldus; NES teise arendusetapi projektiplaan.

Projekt kestab  25.06.2021 kuni 25.07.2022 ning arendajateks on Nortal AS ja Osaühing Icefire.
 

Sularaha infosüsteemi arendus

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine“ projektile „Sularaha infosüsteemi arendus“ toetust summas 365 162  eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärk on sularaha deklareerimise infosüsteemi kaasajastamine, et võtta kasutusele Euroopa Liidu ühtsed sularaha deklareerimise vormid, mis võimaldavad täiendavate andmete küsimist ja esitamist sularaha liikumise kohta. Samuti parandada infovahetust ja aruandlust Euroopa Komisjoni ja rahapesu andmebürooga, et aidata kaasa rahapesu tõkestamisele.

Projekti tulemusel on kiirema infovahetuse funktsionaalsuse ning andmeanalüüsi võimekuse tagamisel sularaha liikumine paremini kontrollitud, mis aitab võidelda terrorismi rahastamisega ja tõkestada rahapesu. Süsteemi integreeritakse EL rakendusmäärusega kehtestatud riskikriteeriumid ning kohustuslik aruandlus. Efektiivne infosüsteem aitab tollil täita rolli EL välispiiri kontrollimisel ning ühiskonna ja finantshuvide kaitsel, samuti maandada riske sularaha liikumisel ebaseaduslikel eesmärkidel EL välispiiril.

Projekt kestab 13.04.2021 kuni 31.10.2022 ning arendajaks on Nortal AS.
 

Tagatisnõuete ja tagatiste koondamiseks ühtsesse haldamise ja seire protsessi analüüs


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ projektile „Tagatisnõuete ja tagatiste koondamiseks ühtsesse haldamise ja seire protsessi analüüs“ toetust summas 49 999,68 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projektiga viiakse läbi analüüs MTA uue tagatiste haldamise süsteemi arendamiseks, mis looks paindlikud lahendused tagatiste halduseks ja looks sujuva tagatiste teenuse toimimise, toetades otseselt erinevaid MTA tolli- ja maksukohustuste täitmisega seotud avalikke teenuseid ning sissenõudmise protsesside efektiivsust.

Tagatiste süsteemi projekti tulemusel võetakse kasutusele üks tagatiste haldamise süsteem, mis võimaldab ühtlustada ja kaasajastada tööprotsessid ning tagatiste haldamine muudetakse läbipaistvaks ja jälgitavaks. Luuakse liidesed tagatiste süsteemi ja sidussüsteemide vahel, mis tagab operatiivse tagatiste info liikumise ja muudab tööprotsessid efektiivsemaks ning tagatakse süsteemi paindlikkus ja tehniline võimekus uute ärivajaduste arendusteks.

Projekt kestab 01.03.2021 kuni 31.12.2021 ning arendajateks on Nortal AS ja Icefire OÜ.
 

Tehisintellekti abil massandmetest efektiivse otsustusmudeli loomise analüüs

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine“ projektile „Tehisintellekti abil massandmetest efektiivse otsustusmudeli loomise analüüs“ toetust summas 84 466,20 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärk on saada selgus, kas on võimalik luua tehisintellekti abil andmemudelit, mis võimaldaks tänasega võrreldes efektiivsemat maksude kogumist. Ümbrikupalga maksmise tõenäosuse täpsem hindamine läbi käibe ja selle põhjal täpsem objektivaliku tegemine. Tulemiks on arusaamine tehisintellekti ja masinõppe abil massandmetest riskimudeli loomise võimalikkusest ehk kas selliselt on võimalik tuvastada efektiivselt ümbrikupalga maksmise tõenäosust.

Projekt kestab 10.12.2019 kuni 10.12.2020 ning arendajaks on Mindtitan OÜ.
 

Transiidi deklaratsioonide haldamise süsteemi NCTS vastavusse viimine EL tolliseadustiku nõuetele. 1. osa NCTS funktsionaalsuse alusraamistik

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ projektile „Transiidi deklaratsioonide haldamise süsteemi NCTS vastavusse viimine EL tolliseadustiku nõuetele. 1.osa NCTS funktsionaalsuse alusraamistik“ toetust summas  360 624 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärgiks on realiseerida üks osa transiidi tollideklaratsiooni haldamise süsteemist. Luuakse süsteemi arhitektuurne baas, esmavajalikud liidesed toetavate süsteemidega, mis on aluseks järgmistele arendusetappidele. Uue süsteemi eesmärk on pakkuda klientidele tolliseadustiku nõuetele vastavat, mugavamat, kaasaegsemat ja suurenenud mahtudega toimetulevat transiidi andmete esitamise ja haldamise keskkonda.

Projekt kestab alates 08.07.2021 kuni 30.12.2022 ning arendajaks on Cybernetica AS.
 

Transiidi deklaratsioonide haldamise süsteemi NCTS vastavusse viimine EL tolliseadustiku nõuetele 2. etapp. Transiidi alustamise põhivoog ning TIR märkmike erisused

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ projektile „Transiidi deklaratsioonide haldamise süsteemi NCTS vastavusse viimine EL tolliseadustiku nõuetele 2. etapp. Transiidi alustamise põhivoog ning TIR märkmike erisused“  toetust summas 498 366 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärgiks on pakkuda klientidele tolliseadustiku nõuetele vastavat, mugavamat, kaasaegsemat ja suurenenud mahtudega toimetulevat transiidi andmete esitamise ja haldamise keskkonda. Projekti lõpuks luuakse transiitveo alustamise töövoog. Realiseeritakse liidestused riskianalüüsi ja tolli kontrolliülesannete haldamise süsteemidega.

Projekt kestab alates 20.12.2021 kuni 20.12.2023 ning arendajaks on Cybernetica AS.
 

Transiidi deklaratsioonide haldamise süsteemi NCTS vastavusse viimine EL tolliseadustiku nõuetele 3. etapp. AES/NCTS5 sõnumivahetuse komponendi loomine

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ projektile „Transiidi deklaratsioonide haldamise süsteemi NCTS vastavusse viimine EL tolliseadustiku nõuetele 3. etapp. AES/NCTS5 sõnumivahetuse komponendi loomine“ toetust summas 294 228  eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärgiks on luua sõnumivahetuse komponent, mille põhiülesandeks on sõnumite vahendamine välisdomeeni, riikliku domeeni ja ühisdomeeni rakenduste vahel, kasutades ieCA konverterit uue XML ja vana EDIFACT vormingu vahelisteks teisendusteks. Antud etapis loodavat sõnumivahetuskomponenti hakkavad kasutama teised MTA süsteemid välis- ja ühisdomeeni suhtluseks.

Projekt kestab alates  16.12.2021 kuni 31.12.2023 ning arendajaks on Cybernetica AS.
 

Transiidi deklaratsioonide haldamise süsteemi NCTS vastavusse viimine EL tolliseadustiku nõuetele 4. etapp. NCTS sõnumivahetus välis- ja ühisdomeeniga (ning sihttolliasutuse funktsionaalsus)

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ projektile „Transiidi deklaratsioonide haldamise süsteemi NCTS vastavusse viimine EL tolliseadustiku nõuetele 4. etapp. NCTS sõnumivahetus välis- ja ühisdomeeniga (ning sihttolliasutuse funktsionaalsus)“ toetust summas 499 950 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärgiks on luua transiitveo lõpetamise ning vahetolliasutuse funktsionaalsus. Realiseeritakse sõnumivahetus välis- ja ühisdomeeniga ning valmivad X-tee spetsifikatsioonid ettevõtjatele.

Projekt kestab alates 16.12.2021 kuni 31.12.2023 ning arendajaks on Cybernetica AS.
 

Uuendatud tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon (TSD) – analüüs

Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Uuendatud tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon (TSD) – analüüs“ toetust summas 48 720 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Analüüsi tulemusena valmib uue lihtsustatud tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni kontseptsioon, funktsionaalsuse kirjeldus ja esialgne prototüüp, mis võimaldab MTA klientidele pakkuda senisest lihtsamat ja mugavamat teenust. Analüüsi käigus leitakse parimad võimalused lihtsustatud TSD välja töötamiseks, deklaratsiooni rakenduse stiiliraamatuga vastavusse viimiseks, KIPSiga liidestamiseks ja andmehaldusele ülemineku toetamiseks.

Projekt kestab 24.09.2020 kuni 30.09.2021 ning arendajateks on Icefire OÜ ja Nortal AS.
 

Võlamenetluse ja arvestussüsteemi arendus – ühinemine-jagunemine

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ projektile „Tagatisnõuete ja tagatiste koondamiseks ühtsesse haldamise ja seire protsessi analüüs“ toetust summas 449 268 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti „Nõuete haldus“ alamprojekti „Võlamenetluse ja arvestussüsteemi arendus - ühinemine-jagunemine“ tulemusel realiseeritakse uus õigusjärgluse kontseptsioon ühinemise või jagunemise tulemusel suletud isikute nõuete haldamiseks e-MTAs, eesmärgiga pakkuda klientidele selgemat, mugavamat ja kaasaegsemat e-teenuste keskkonda.

Projekt kestab 19.10.2020 kuni 18.10.2022 ning arendajateks on Nortal AS ja Icefire OÜ.

Kasutajate haldus

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Kasutajate haldus“ toetust summas 492 500 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Kasutajate halduse projekti eesmärk oli luua ja võtta kasutusele kasutajate haldussüsteem, mis võimaldab täita eIDASe määruse nõudeid, mille kohaselt tuleb teiste Euroopa Liidu liikmesriikide isikutuvastusvahendeid aktsepteerida. Projekti teostamisel võeti kasutusele isikute ja kasutajate eristamine, mille puudumine takistas oluliselt praeguse iseteeninduskeskkonna arengut ja eIDASe nõuete rakendamist.

Projekt kestis 25.05.2017 kuni 08.05.2019 ning arendajaks oli Cybernetica AS.
 

Isikute haldus

Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Isikute haldus“ toetust summas 492 500 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Isikute halduse projekti eesmärk oli luua ja võtta kasutusele füüsiliste ja juriidiliste isikute haldussüsteem, mis võimaldab ühetaoliselt hallata MTA süsteemides olevaid isikuandmeid ning täita eIDASe määruse nõudeid, mille kohaselt tuleb teiste EL-i liikmesriikide isikutuvastusvahendeid aktsepteerida. Isikute haldussüsteemi põhifunktsioon on pakkuda MTA teistele süsteemidele ühetaoliste liideste kaudu ajakohaseid isikute andmeid, mis on kogutud nii MTA sisestest kui ka välistest allikatest. Isikute haldussüsteem realiseerib isiku kogu elutsükli halduse, alates isiku loomisest kuni isiku tegevuse lõpetamiseni/surmani. Füüsiliste ja juriidiliste isikute haldussüsteem talletab isiku kogu eluloo. Isikute liidese kaudu saavad teised süsteemid pärida isiku andmeid mistahes ajahetke seisuga. Andmed on jälitatavad – iga andmeelemendi kohta on teada, millisest allikast see saadi ning mis ajahetkel.

Projekt kestis 25.05.2017 kuni 08.05.2019 ning arendajaks oli Cybernetica AS.
 

Pääsuõiguste ja volituste haldus

Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Pääsuõiguste ja volituste haldus“ toetust summas 492 500 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Pääsuõiguste ja volituste halduse projekti eesmärk oli luua ja võtta kasutusele pääsuõiguste ja volituste süsteemid, mis võimaldavad hallata nii välis- kui ka sisekasutajate õigusi teenuste kasutamisel. Pääsuõiguste ja volituste halduse projektiga loodi isikute vaheliste esindusõiguste ehk volituste ja isikutega seotud kasutajate pääsuõiguste keskne haldus. Selle projekti tulemusena eristame pääsuõigusi ja volitusi. Loodud tulemi näol on tegemist baasteenusega, mis võimaldab nii Eesti isikutel kui ka teiste ELi liikmesriikide kodanikel hallata MTA teenuste kasutamise õigusi.

Projekt kestis 25.05.2017 kuni 08.05.2019 ning arendajaks oli Cybernetica AS.
 

Autentimine

Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Autentimine“ toetust summas 392 00 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Autentimise projekti eesmärk oli luua ja võtta kasutusele autentimise ja sessioonihalduse süsteemid, mis vastavad eIDASe määruse nõuetele. Nimetatud määruse kohaselt tuleb teiste ELi liikmesriikide isikutuvastusvahendeid aktsepteerida. Projekti teostamisel vabaneti vananenud tehnoloogiatest ning Eesti formaadis isikukoodi olemasolu nõudest, mis takistasid oluliselt tänase iseteeninduskeskkonna arengut ja eIDASe nõuete rakendamist.

Autentimise süsteem on baasteenus, mis võimaldab nii Eesti isikutel kui ka teiste ELi liikmesriikide kodanikel MTA iseteeninduskeskkonda sisse logida.

Projekt kestis 25.05.2017 kuni 08.05.2019 ning arendajaks oli Cybernetica AS.
 

Arveldused I etapp

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Arveldused I etapp“ toetust summas 491 660 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Uus arvelduste komponent pakub kliendile varasemaga võrreldes palju selgemat ülevaadet oma nõuetest, toimingutest, ettemaksukontodest ja tagastustaotlustest.

Kõige suurem varasemaga võrreldes on muutus andmete esitlusviisis. Andmed konsolideeritakse ja kasutajale kuvatakse infot ainult olulist teavet pakkuvas lõikes. Vajadusel saab avada andmed detailsema info vaatamiseks (nt millistest nõuetest koosneb konkreetse nõudeliigi saldo).

Arvelduste esilehel kuvatakse kliendi erinevaid ettemaksukontosid ja nende saldosid, mis jäi varem paljudel kasutajatel tähelepanuta. Muuhulgas lisati võlamenetluse menüüpunkt, kus kasutaja näeb saldoga ja avatud võlatoiminguga võlanõudeid koos nende arestimise infoga.

Projekt kestis 20.10.2017 kuni 31.08.2018 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Arveldused II

Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Arveldused II etapp“ toetust summas 500 000 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud arendusprojekti peamiseks eesmärgiks oli arvelduste komponendi kliendi töölaua raamile üleviimine. Publitseeriti veebiteenused teistele rakendustele, mis võimaldavad arvelduste vormidel kuvatavat infot pärida ka teistel rakendustel. Teostati liidestumine uue menüüde komponendiga, WFM (Work Flow Manager) jmt. Testiti ja vajadusel parandati koostoimet ja navigeerimist töölauaga.

Projekt kestis 21.12.2018 kuni 31.10.2019 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Deklaratsioonide loetelu komponent

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Deklaratsioonide loetelu komponent“ toetust summas 500 000 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Uus deklaratsiooni loetelu komponent võimaldab varasemaga võrreldes palju loogilisemat ja lihtsamat kasutust nii kliendile kui ametnikule. Uues komponendis on iga deklaratsiooni liigi või väiksema sarnaselt käituva grupi (nt teatud alamliiki INF-deklaratsioonide) äriloogika selgelt eristatud. See võimaldab lisada/eemaldada kogu deklaratsiooni äriloogika korraga ja muid deklaratsioone mõjutamata. Lisaks tehnoloogiliselt uuendatud ja ühtlustatud Java rakendustesse on edasiste muudatuste sisseviimine kiirem ja lihtsam. Selgem ja lihtsam nõuete tasumise funktsionaalsus soodustab ka paremat maksukäitumist klientide poolt.

Projekt kestis 20.10.2017 kuni 28.08.2018 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Deklaratsioonide seisu komponent I etapp

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Deklaratsioonide seisu komponent, I“ toetust summas 484 900 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärgiks oli realiseerida neljast deklaratsioonide seisu komponendi etapist esimene etapp. Esimese etapi eesmärk oli arendatava komponendi põhifunktsionaalsuse loomine ja toimivuse tagamine tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide ja maksukohustuslaste registri sündmuste põhjal.

Projekti tulemusena hakkas üks olulisemaid deklaratsioonirakendusi – tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni (TSD) rakendus – registreerima ja edastama vajalikke sündmusi deklaratsioonide seisust deklaratsioonide seisu komponendile. Vastavad andmed kogutakse n-ö vaheandmebaasi, mille pealt on võimalik deklaratsioonide seisu andmekuvasid luua. Kõikides järgnevates etappides täiendatakse deklaratsioonide seisu komponenti vastavalt vajadusele ja erinevate deklaratsiooniliikide spetsiifikaga.

Projekt kestis 09.02.2018 kuni 31.12.2018 ning arendajateks olid Icefire OÜ ja Nortal AS.
 

Deklaratsioonide seisu komponent II

Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Deklaratsioonide seisu komponent II“ toetust summas 493 220 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud arendusprojekti peamiseks eesmärgiks oli neljast deklaratsioonide seisu komponendi etapist välja arendada kogu projekti teine etapp, sh laiendada alussüsteemide hulka, millest deklaratsioonidega seotud sündmusi deklaratsioonide seisu komponenti laetakse.

Projekt kestis 10.09.2018 kuni 31.03.2019 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Deklaratsioonide seisu komponent III

Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Deklaratsioonide seisu komponent III“ toetust summas 190 255 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud arendusprojekti peamiseks eesmärgiks oli luua rakendus, mis võimaldab välja arvutada deklaratsioonide seisu ja koguda andmeid vaheandmebaasi, mille pealt on võimalik luua deklaratsioonide seisu andmekuvasid.

Projekt kestia 08.11.2018 kuni 31.10.2019 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Deklaratsioonide seisu komponent IV

Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Deklaratsioonide seisu komponent IV“ toetust summas 412 490 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud arendusprojekti peamiseks eesmärgiks oli laiendada alussüsteemide hulka, millest deklaratsioonidega seotud sündmusi deklaratsioonide seisu komponenti laetakse. Projekti lõpuks on võimalik selle taotluse skoobis olevates rakendustes deklaratsioonide seisu väljaarvutamine ja info kogumine vaheandmebaasi, mille pealt on võimalik luua deklaratsioonide seisu andmekuvasid. Selles etapis hakkavad maksudeklaratsioonid registreerima ja edastama deklaratsioonide seisu kuvamiseks vajalikke sündmusi I, II ja III etapis loodud deklaratsiooni seisu komponendile.

Projekt kestis 11.03.2019 kuni 28.02.2020 ning arendajateks olid Cybernetica AS, Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Elektroonilise arestimissüsteemiga liitumine (E-arest)

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ projektile „Elektroonilise arestimissüsteemiga liitumine (E-arest)“ toetust summas 409 950 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärgiks oli teha rakendus X-tee teenusele Maksu- ja Tolliameti ning krediidiasutuste vaheliseks suhtluseks. Arenduse realiseerimisega taotleti kõrgemat teenuse kvaliteeti, kulude kokkuhoidu ja suuremat maksutulude laekumist. Planeeritud investeeringuga tagatakse efektiivsem tööprotsess ja vähendatakse manuaalse töö hulka olulisel määral. Nii väheneb maksuvõlglaste pangakontode arestide ning krediidiasutustele edastatavate infopäringutega seotud toimingute kulu (sh aja- ja tööjõukulu) ning menetlusele kuluv aeg.

Projekti tulemusena aitab automatiseeritud protsess kiiremini ja efektiivsemalt maksuvõlgu sisse nõuda, sh lühendada maksumenetluseks kuluvat aega, millest tingituna ollakse võimelised suurema hulga isikute rikkumisi menetlema ja tagama võrdse kohtlemise printsiipi.

Projekt kestis 05.01.2016 kuni 31.12.2017 ja arendajaks oli OÜ Icefire.
 

E-arved (maamaks piloodina e-arvetes), 1. etapp

Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „E-arved (maamaks piloodina e-arvetes), 1. etapp“ toetust summas 265 395 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud arendusprojekti peamiseks eesmärgiks oli luua isikutele võimalus maksude tasumise halduskoormuse vähendamiseks tellida maksunõuete tasumiseks e-arve kujul eeltäidetud maksekorraldus. Projekti 1. etapi tulemusel loodi e-arve tellinud maksumaksjatele võimalus kontaktivabalt ja õigeaegselt tasuda e-maksuametis talle kuvatavaid maamaksu kohustusi. Maksude tasumisel on e-arve edastamise lahendus eelkõige mugavusfunktsioon, mida isikud saavad tellida ja kasutada vabatahtlikult.

Projekt kestis 22.03.2019 kuni 12.06.2019 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

E-tollikontroll (paberivaba tollikontrolli läbiviimine)

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ projektile „E-tollikontroll (paberivaba tollikontrolli läbiviimine)“ toetust summas 500 000 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna. Projekti kogumaksumus on 576 384 eurot, millest 76 384 eurot tasub Maksu- ja Tolliamet IT-riigieelarvest.

Projekti eesmärk oli vahetada välja tollikontrolli tegevuste tulemuste sisestamiseks kasutatavad rakendused, mille täiendamine ei ole tehnilistel põhjustel mõistlik. Samuti loobuti arenduse käigus aruandluseks peetavate tabelite täitmisest, mis olid kasutusel, kuna olemasolevad rakendused ei olnud reaalsetele vajadustele kohandatavad.

Projekti tulemusel tekkis kliendil ülevaade temaga seotud kontrolli käigus vormistatud dokumentide kohta. Kliendile loodi erinevad võimalused kontrollidokumentide allkirjastamiseks (nt allkirja andmine tahvelarvuti vm elektroonse seadme puutetundlikule ekraanile antava allkirjaga kontrolli läbiviimise kohas; digiallkirjastamise võimalus kliendiliidese vahendusel). Ametnik sai endale uue tollikontrolli töölaua ülesannete haldamiseks. Liidestamine tolliinfosüsteemidega vähendab tollikontrolli käigus vormistamiseks kuluvat aega, mis hoiab kokku nii ametniku ressursi kui ka kiirendab kliendi piiriületuse aega.

Projekt kestis 27.01.2016 kuni 26.09.2017 ja loodava rakenduse arendajaks oli OÜ Icefire.
 

Java rakenduste tehnoloogiline uuendamine

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Java rakenduste tehnoloogiline uuendamine“ toetust summas 359 840 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti peamine eesmärk oli kõrgema teenuskvaliteedi pakkumine klientidele, mida saab efektiivsemalt ellu viia vananenud tehnoloogiast vabanemise kaudu. Uue tehnoloogia kasutamine võimaldab lihtsamat ja vähem kulukat teenuste edasiarendamist, avatud ja integreeritavate lahenduste loomist. Tehnoloogilise uuendamise tulemusel väheneb erinevate rakendusserverite versioonide hulk, mis toob kaasa halduskeerukuse ja -koormuse langemise. Java rakenduste tehnoloogiline uuendamine loob võimaluse rakenduste automaatseteks paigaldusteks ja detailsemaks monitooringuks ning vähendab vanast tehnoloogiast tulenevaid infoturbe riske.

Projekt kestis 17.07.2017 kuni 28.02.2018 ning arendajateks olid Icefire OÜ ja Nortal AS.
 

Isikute maksukäitumise info

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Isikute maksukäitumise info“ toetust summas 369 265 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti tulemusel koondab Maksu- ja Tolliamet ettevõtjate avaliku ja maksusaladusega kaetud informatsiooni ühte vaatesse, andes hinnanguid ettevõtte maksukäitumisele ja juhtides tähelepanu võimalikele maksuriskidele. Tehingupartneri taustakontrolli ja asjaajamise lihtsustamiseks loodi toetavad funktsionaalsused andmete võrdlemiseks, jagamiseks, avalikustamiseks ja pärimiseks.

Tänu uutele teenustele muutus ameti tegevus avatumaks ja läbipaistvamaks, toetades ettevõtete tegevust ja arengut.

Projekt kestis 21.06.2018 kuni 31.07.2019 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Rahaliste ja mitterahaliste kohustuste menetlemise ja teavituste süsteemide edasiarenduse analüüs

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ projektile „Rahaliste ja mitterahaliste kohustuste menetlemise ja teavituste süsteemide edasiarenduse analüüs“ toetust summas  49 416 eurot.

Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna. Analüüsiprojekti tulemusel valmis analüüsidokument, mille abil selgusid rahaliste ja mitterahaliste kohustuste eel- ja järelteavituse edasiarendamiseks ning teavituste funktsioonide väljatõstmiseks sobivaimad tehnilised lahendused, mis realiseeritakse „Rahaliste ja mitterahaliste kohustuste menetlemise ja teavituste süsteemide edasiarenduse“ projekti raames.

Projekt kestis 11.03.2021 kuni 19.07.2021 ning arendajaks oli Nortal AS.
 

Kesksete komponentide loomine, klassifikaatorid

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Kesksete komponentide loomine, klassifikaatorid“ toetust summas 498 500 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Kesksete komponentide loomise ja klassifikaatorite projekti peamine eesmärk oli kirjeldada uusi arhitektuurilisi nõudeid ja luua lahendused tulevase iseteeninduskeskkonna ülesehitamiseks ning kaasaegsele kujundusele üleviimiseks. Teisisõnu, viia läbi analüüs tehnilise arhitektuuri osas. Samuti oli eesmärgiks pärandvarast ehk legacy’st loobumise põhimõtete väljatöötamine.

Projekti tulemusena loodi uue iseteeninduskeskkonna tehniline arhitektuur, kavandati strateegia vanalt platvormilt uuele üleminekuks, saadi valmis mitmed uue iseteeninduskeskkonna jaoks vajalikud komponendid ning klassifikaatorite süsteem.

Loodud uue iseteeninduskeskkonna kasutuselevõtuga muudeti teenuste kasutamine nii kliendile kui riigile mugavamaks, ülevaatlikumaks ja soodsamaks. Kaasaegne e-keskkond ja nutikad teenused tagavad kliendirahulolu tõusu.

Projekt kestis 22.07.2016 kuni 19.04.2018 ja arendajaks oli Cybernetica AS.
 

KMKR gruppide haldamine seoses FORMSilt äraliikumisega

Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „KMKR gruppide haldamine seoses FORMSilt äraliikumisega“ toetust summas 318 695 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti tulemusel loodi võimalus, mille kaudu on MTA iseteeninduskeskkonnas võimalik esitada käibemaksugrupi avaldusi elektroonselt. Varem oli neidsamu avaldusi võimalik esitada vaid teenindusbüroos või e-kirja teel digitaalselt allkirjastatuna. Uus lahendus on kliendile mugavam ja varasemaga võrreldes vähem ajakulukas.

Projekt kestis 06.06.2018 kuni 14.11.2018 ning arendajateks olid Icefire OÜ ja Cybernetica AS.
 

Maamaksu haldamise infosüsteemi I etapp

Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Maamaks I etapp“ toetust summas 483 405 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud arendusprojekti peamiseks eesmärgiks oli luua maamaksu arvutamiseks vajalike algandmete kogumiseks ja haldamiseks, maksuteadete koostamiseks ja väljastamiseks ning maamaksu kogumiseks infosüsteem MaaIS.

Projekt kestis 23.07.2018 kuni 30.09.2019 ning arendajaks oli Nortal AS.
 

Maamaksu infosüsteemi II etapi analüüs

Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Maamaksu infosüsteemi II etapi analüüs“ toetust summas 44 850 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud arendusprojekti peamiseks eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas integreerida Maa-Ameti maamaksu infosüsteem (MAKIS) loodavasse maamaksu infosüsteemi, loobudes ühtlasi vananenud tehnoloogiast ja tagades loodava infosüsteemi jätkusuutlikkuse.

Projekt kestis 08.11.2018 kuni 26.03.2019 ning arendajaks oli Nortal AS.
 

Maksumärkide infosüsteem (MAIS)

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ projektile „Maksumärkide infosüsteem (MAIS)“ toetust summas 300 000 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Loodud infosüsteemi eesmärk oli tubaka ja kange alkoholi maksumärkide haldamise ja järelevalve tõhustamine:

 • muutes tubaka maksumärkide liikumist kajastavad dokumendid elektroonseks (masinloetavaks) ja kõikidele osapooltele kättesaadavaks;

 • ühildades kasutuseloleva kange alkoholi maksumärkide infosüsteemi loodud tubaka maksumärkide infosüsteemiga ning muutes maksumärkide üle arvestuse pidamise turvalisemaks;

 • lihtsustades tubakatoodete aktsiisi tagastamise protseduuri;

 • lihtsustades ja kiirendades aruandlust.

Projekti tulemusel vabaneti vananenud tehnoloogilisest lahendusest ja loodi ööpäevaringselt töötav online-infosüsteem, mis võimaldab efektiivselt ja kiirelt hallata maksumärkidega seotud toiminguid. Andmete olemasolu infosüsteemis võimaldab andmeid elektroonselt töödelda ning aitab tugevdada ka operatiivset kontrolli aktsiisikaupade liikumise üle. Infosüsteemi sisestatavaid andmeid saab kasutada aruandluse koostamisel ja aktsiisi tagastamise taotluste esitamisel.

Projekt kestis 22.12.2015 kuni 21.02.2017 ja loodava rakenduse arendajaks oli Cybernetica AS.
 

Menetlustoimingute haldamise keskkonna analüüs

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Menetlustoimingute haldamise keskkonna analüüs“ toetust summas 99 970 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Menetlustoimingute haldamise keskkonna analüüsi projekti eesmärk oli analüüsida, kuidas kujundada teenus ning luua seda toetav IT süsteem.

Projekt kestis 30.08.2019 kuni 30.04.2020 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Pangakonto tehingute alusel maksustamine, sh TSD muudatused (1. osa)

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Pangakonto tehingute alusel maksustamine, sh TSD muudatused (1. osa)“ toetust summas 170 300 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Tegemist on esimese „Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni“ ehk TSD deklaratsiooni muutmise projektiga, mis lõi täiendava tehnilise võimaluse TSD andmete automaatseks Maksu- ja Tolliametile edastamiseks. Arendusprojekti eesmärgiks oli, et väikeettevõtja töötajatega seotud maksuasjad saaksid korraldatud juba väljamakse tegemisel. Pangaülekannete info edastamine võimaldab väikeettevõtetel ja e-residentidel lihtsamalt ja mugavamalt oma igapäevatoimingute juures täita maksuseadustest tulenevaid kohustusi, ilma et selleks peaks eraldi kulutama aega andmete Maksu- ja Tolliametile edastamisele või raha raamatupidamisteenuse ostmisele.

Projekti tulemusena jõuavad andmed väljamakse tegemise hetkel väljamaksja juurest (nt pangast) ja ilma e-maksuametisse/e-tolli sisenemata Maksu- ja Tolliametisse. Sellega muutus põhimõtteliselt maksudeklaratsiooni esitamise protsess, kus maksustamiseks vajalikud andmed saavad Maksu- ja Tolliametile esitatud n-ö taustal, ilma et ettevõtja esindaja peaks ise deklaratsiooni koostama ja esitama. Samuti ei pea tööandja enam arvutama TSD-l deklareerimiseks brutopalka, vaid saab andmed deklareeritud ja maksud tasutud netopalgast lähtuvalt.

Projekt kestis 29.09.2016 kuni 28.07.2017 ja loodava rakenduse arendajaks oli OÜ Icefire. Projektis osales finantsasutusena LHV Pank, kellega koostöös loodi uued teenused TSD andmete esitamiseks. Kuna projekti raames väljatöötatud teenused on universaalsed, on ka teistel finantsasutustel võimalik neid kasutada.
 

Raha sisse ja välja

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Raha sisse ja välja“ toetust summas 318 695 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti tulemusel automatiseeriti täielikult laekumiste ja väljavõtete vastuvõtmine Riigikassast. Uue formaadi kasutuselevõtt võimaldab tõhustada ja kiirendada vigade analüüsi failides. Samuti automatiseeriti isikutele tagastatava raha siseriiklike ja välismaiste maksekorralduste failide koostamine ja edastamine Riigikassasse, mis lühendab tagastamisele kuluvat aega.

Projekt kestis 22.05.2018 kuni 31.01.2019 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Rahva ja eluruumide loenduse läbiviimiseks vajalikud arendused Töötamise registris

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Registripõhise statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine“ projektile „Rahva ja eluruumide loenduse läbiviimiseks vajalikud arendused Töötamise registris“ toetust summas 378 125.40 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti peamine eesmärk oli arendada võimalus töökoha aadressi ja ametikoha andmete kogumiseks selleks, et läbi viia registripõhine rahvaloendus (REGREL). Nii võimaldatakse tööandjatele nimetatud andmete mugav ja kiire esitamine. Andmete esitamine Töötamise registri kaudu lihtsustab ja vähendab ettevõtjate halduskoormust ja riigi tasandil aitab teha täpsemaid hariduslikke, palgapoliitilisi ja regionaalpoliitilisi otsuseid.

Projekt kestis 14.10.2017 kuni 18.06.2018 ning arendajaks oli Nortal AS.
 

Sisenemisformaalsused analüüs

Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Sisenemisformaalsused analüüs“ toetust summas 45 500 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud projekti käigus loodi analüüsidokument, mis on aluseks kõiki sisenemisformaalsusi haldava rakenduse loomiseks. Arendusega soovisime MTA-s luua eeldused ettevõtte kiireks ja mugavaks teenindamiseks, samuti luua võimaluse posti- ja/või kullerfirma poolt MTA-le esitatud saadetise andmete taaskasutamiseks teistes MTA rakendustes, kui samale kaubale vormistatakse järgnev tolliprotseduur. Vähendame seeläbi nii erakliendi kui ettevõtte halduskoormust ja hoiame logistikakulud kontrolli all.

Projekt kestis 06.05.2019 kuni 31.12.2019 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Testkeskkonna ja tootekeskkonna loomine, sh litsentside soetamine

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Testkeskkonna ja tootekeskkonna loomine, sh litsentside soetamine“ toetust summas 336 714 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärgiks oli uue iseteeninduskeskkonna arenduste testimiseks ja tootestamiseks vajaliku täiendava riistvara ja litsentside soetamine ning keskkondade loomine.

Projekti tulemusena saavutati ja uute keskkondade loomisega kaasnes litsentsi- ja hoolduskulude kokkuhoid. Uued keskkonnad võimaldavad loodavate rakenduste testimisse paremini kaasata lõppkasutajavaate ja toetavad nutilahenduste kasutuselevõttu.

Uus iseteeninduskeskkond võimaldab riigiteenuseid pakkuda keskselt, mis muudab protsessi nii kliendile kui riigile mugavamaks, ülevaatlikumaks ja odavamaks, suurendades seejuures kliendirahulolu. Uuendatud e-teenused parandavad ühiskondlikku järelevalve taset, kasvab vabatahtlik maksulaekumine.

Projekti kestis 27.09.2016 kuni 31.03.2017 ning riistvara (kettamassiiv ja serverid) soetati AS-ilt Datel ja litsentsid Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaalilt.
 

Tollideklaratsioonide töötlemise infosüsteem (Complex)

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ projektile „Tollideklaratsioonide töötlemise infosüsteem (Complex)“ toetust summas 175 520 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärgiks oli täiendada ekspordi ja impordi tollideklaratsiooni andmete esitamiseks kasutatavat andmetöötlussüsteemi Complex, võimaldades isikul tollideklaratsiooni andmete esitamist ja andmete vahetamist Maksu- ja Tolliametiga automaatselt andmevahetuskihi X-tee kaudu ehk võtta andmete esitamiseks kasutusele sõnumivahetuse tehnoloogia klientide IT-süsteemidega.

Projekti tulemusena kiirenes kliendi jaoks oluliselt andmete esitamise protsess. Andmeid ei pea sisestama tolliinfosüsteemi käsitsi, vaid need on võimalik kliendi IT-süsteemist tolli infosüsteemi saata. Ära on jäänud andmete mitmekordne sisestamine erinevatesse süsteemidesse, mis tagab andmete kvaliteedi tõusu ning kliendi halduskoormuse vähenemise.

Projekt kestis 06.01.2016 kuni 05.01.2018 ja arendajaks oli Cybernetica AS.
 

Töölauad I etapp

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Töölauad I etapp“ toetust summas 496 730 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

E-MTA töölaudade projekti tulemina on aastaks 2019 klientidele loodud uus e-MTA iseteeninduskeskkond. Kliendi töölaud saab olema nn portaal-tüüpi rakendus, mis pakub kasutajale rikkalikku kasutajaliidest ja paindlikku navigatsiooni. Uue teenuste otsingu kaudu on kliendil võimalus otsida rakendust menüüpunktide ulatuses, võimaldades kiiremini jõuda soovitud tulemuseni. Navigatsiooni hõlbustab kiirviidete funktsionaalsus. Töölaua komponent pakub päise ja jaluse plugin'aid kõikidele töölaua sisualas avanevatele ärirakendustele, pakkudes seeläbi terviklikku kasutajakogumust.

Menüüde ja sisuhalduse komponendi abil saab peakasutaja konfigureerida menüüsid reliisiprotsessi väliselt. Kui mõni teenus/komponent ei tööta (nt tõrke tõttu), saab menüüpunkti all kuvada vastavat infot.

Projekt kestis 20.10.2017 kuni 31.01.2018 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Töölauad II etapp

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Töölauad II“ toetust summas 481 910 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärgiks oli luua uued kliendi, ametniku ja välise ametniku töölauad ning viia e-maksuamet/e-toll üle teenusepõhisele arhitektuurile, uuendada komponentide äriloogikat, tehnilist platvormi ja kasutajaliidest.

Projekti tulemusena valmisid järgnevad kliendi töölaua süsteemsed ja abistavad komponendid:

 • menüü ja sisuhalduse komponendi täienduste raames loodi abikeskuse tekstide halduse, töölaua jaluse uuendamise, kliendile suunatud tekstide konfigureerimise funktsionaalsused ning teenus menüüde kuvamiseks teistele rakendustele;
 • kliendi töölaua komponendi täienduste raames loodi abikeskuse funktsionaalsus;
 • WFM komponendi täienduste raames loodi kliendi töölauale sisselogimise jaoks vajalikud vormid;
 • loodi täiesti uus suhtluse komponent, milles realiseeriti vestluse funktsionaalsus ning integreeriti see kliendi ja ametniku töölauaga.

Projekt kestis 24.01.2018 kuni 18.06.2018 ning arendajateks olid Icefire OÜ ja Nortal AS.
 

Töölauad III etapp

Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Töölauad III etapp“ toetust summas 499 330 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud projekt on kolmas etapp e-MTA töölaudade projektist, kus viie etapi vältel realiseeriti Maksu- ja Tolliameti uus iseteeninduskeskkond eesmärgiga pakkuda klientidele selgemat, mugavamat ja kaasaegsemat e-teenuste keskkonda ning vahetada välja vananenud e-maksuameti/e-tolli tehnoloogia. Selle projektiga loodi eeldused e-MTA kliendi töölaua komponentide kasutusele võtmiseks ning MTA ametniku portaali väljavahetamiseks.

Projekt kestis 22.05.2018 kuni 30.11.2018 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Töölauad IV etapp, 1. osa

Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Töölauad IV etapp, 1. osa“ toetust summas 343 850 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud arendusprojekti peamiseks eesmärgiks oli pakkuda MTA iseteeninduskeskkonnas MTA välisele ametnikule (nt Tallinna Linnavalitsuse töötaja, Maa-ameti töötaja) MTA e-teenuste lihtsat kasutamist, luues välisele ametnikule oma vaadetega töölaua lahenduse koos seda toetavate töövoo funktsionaalsustega.

Projekt kestis 16.07.2018 kuni 31.01.2019 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Töölauad IV etapp, 2. osa

Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Töölauad IV etapp, II osa“ toetust summas 200 000 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud arendusprojekti peamiseks eesmärgiks oli vanade e-MTA rakenduste liidestamine välise ametniku rakendusega, mis võimaldab e-MTA keskkonna kasutajatele pakkuda kõrgemat teenuse kvaliteeti, tootestades välisele ametnikule (kes ei ole MTA ametnik) töölaua uue komponendi koos seda toetavate töövoo mooduli funktsionaalsustega. Lisaks vabaneti vananenud Java tehnoloogiast, mis võimaldas kasutuselt maha võtta aegunud ja tootja toeta ebaturvalised rakendusserveri tarkvara versioonid ja sõltuvused.

Projekt kestis 26.02.2019 kuni 31.12.2019 ning arendajateks olid AS, Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Töölauad V etapp

Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Töölauad V etapp“ toetust summas 363 000 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud arendusprojekti peamiseks eesmärgiks oli liidestada 16 Coal rakendust ja MAIS, SDS, SmartDecl, Docgen, CRS-bridge ja KMD2 ning viia need üle kasutama uue stiiliraamatu piiratud raami, samuti täiendada varem loodud komponentide funktsionaalsust töövoo halduris, kliendi töölauas ja suhtluse komponendis. Arenduse finantsiliseks eesmärgiks oli halduskulude vähendamine, loobudes vanast e-maksuameti/e-tolli keskkonnast.

Projekt kestis 22.03.2019 kuni 21.03.2020 ning arendajateks olid Cybernetica AS, Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Visualiseeriva andmeanalüüsi iseteenindusliku tarkvaraplatvormi soetamine ja juurutamine

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Avaandmete ja andmeanalüüsi kasutuselevõtu edendamine“ projektile „Visualiseeriva andmeanalüüsi iseteenindusliku tarkvaraplatvormi soetamine ja juurutamine“ toetust summas 135 000 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna. Projekti kogumaksumus oli 168 542,40 eurot, millest 33 542,40 eurot tasus Maksu- ja Tolliamet riigieelarvest.

Eesmärgiks oli võtta juhtimisvahendina kasutusele kaasaegne andmete visualiseerimise ja analüüsi platvorm, mis annab meie juhtidele kiire, paindliku, laialdaste võimalustega hõlpsasti arusaadava juhtimisinfo keskkonna. Ühtne platvorm võimaldab veelgi kaasaegsemal tasemel ja tulusamalt tegeleda organisatsiooni palgafondide, eelarvete, personali, protsesside ja ressursside planeerimisega ning aruandluse ja andmete analüüsimisega.

Projekt kestis 05.12.2016 kuni 31.10.2017 ning loodava rakenduse arendajaks oli InfoVara OÜ ja riistvara soetati DataFox OÜ-lt.
 

Võlamenetluse ja arvestussüsteemi edasiarenduse analüüs

Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Võlamentluse ja arvestussüsteemi edasiarenduse analüüs“ toetust summas 49 985 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud projekti käigus loodi analüüsidokument, mis on aluseks võlamenetluse ja arvestussüsteemi arendusteks. Arendusega loodi paindlikud ja kaasaegseid vajadusi arvestavad arvestussüsteemi ja võlamenetluse lahendused. Isikute tegevus ei ole enam häiritud ametnike sekkumise vajaduste tõttu ja süsteemis kuvatakse jooksvalt õigeid andmeid.

Projekt kestis 09.05.2019 kuni 08.12.2019 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.

Sisejulgeolekufond 2014–2020

Maksu- ja Tolliameti ametnike piirikontrollialased täienduskoolitused.

Maksu- ja Tolliamet sai Sisejulgeolekufondist projektile „Maksu- ja Tolliameti ametnike piirikontrollialane täienduskoolitus V“ toetust summas 25 000 eurot.

Projekti eesmärk on koolitada välja 20 täiendavat tolliametnikku, kes on pädevad täitma I astme piirikontrolliülesandeid.

Projekt kestab 01.12.2021–17.06.2022.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit Sisejulgeoleku Fondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium.

Maksu- ja Tolliamet sai Sisejulgeolekufondist projektile „Maksu- ja Tolliameti ametnike piirikontrollialane täienduskoolitus IV“ toetust summas 29 600 eurot.

Projekti tulemusel koolitatakse välja täiendavad tolliametnikud, kes hakkavad Politsei- ja Piirivalveameti asemel tegema esimese astme piirikontrolli Sillamäe sadamas (laevade ja laevameeskondade kontroll) ning Narva-1 piiripunkti veokite terminalis.

Projekti abikõlblikkuse periood oli 01.08.2019–30.10.2020.

Projekti kaasrahastasid Euroopa Liit Sisejulgeoleku Fondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium.

Maksu- ja Tolliamet sai Sisejulgeolekufondist projektile „Maksu- ja Tolliameti ametnike piirikontrollialane täienduskoolitus III“ toetust summas 13 873,14 eurot.

Projekti eesmärgiks on tagada, et piirikontrolli teostavad nõuetekohase väljaõppe ja spetsiaalse ettevalmistuse saanud ametnikud.

Projekt kestis 18.12.2017–29.06.2018.

Maksu- ja Tolliamet sai Sisejulgeolekufondist projektile „Maksu- ja Tolliameti ametnike piirikontrollialane täienduskoolitus II“ toetust summas 11 977,48 eurot.

Projekti eesmärgiks oli tagada, et piirikontrolli teostavad nõuetekohase väljaõppe ja spetsiaalse ettevalmistuse saanud ametnikud.

Projekti käigus koolitati Politsei- ja Piirivalveameti ning Sisekaitseakadeemia koostöös väljatöötatud õppekava alusel välja kuni 20 ametnikku, kes koolituse läbinult on omandanud Narva-1 piiripunktis piirikontrolli teostamiseks vajalikud teadmised ja oskused.

Projekt kestis 15.12.2016–29.04.2017. Projekti kaasrahastasid Euroopa Liit Sisejulgeoleku Fondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium.

Ühtekuuluvusfond 2014–2020


Statsionaarne läbivalgustusseade Narva raudtee piiripunktis

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Perioodi 2014–2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine“ projektile „Statsionaarne läbivalgustusseade Narva raudtee piiripunktis“ toetust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist summas 2 550 000 eurot. Projekti kogumaksumus oli 3 096 930 eurot.

Projekti eesmärgiks oli salakaubaveo vähendamine ja raudteejaama läbilaskevõime suurendamine.

Projekti tulemusena paigutati Narva raudteejaama piiripunkti riigipiiri ja Narva raudteejaama vahele läbivalgustusseade, millega on võimalik saada röntgenpilte rongidest eesmärgiga tuvastada salakaupa.

Projekt kestis 16.08.2016 kuni 31.05.2018. Koostööpartneriks oli Nuctec Warsaw Company Limited.

Horisont 2020


Seitseteist partnerit EList ühendasid jõud ja käivitasid 9. juulil 2021 seitse miljonit eurot maksva projekti „Tracking illicit money flows – TRACE“, et arendada ja töötada välja uued tehnilised lahendused rahapesu ja sellega haakuvate kuritegude avastamiseks, tõkestamiseks ning tõendamiseks. Eestist on projekti partner Maksu- ja Tolliamet.

Projekt vältab kolm aastat ja pakub õiguskaitseasutustele lahendusi ebaseaduslike rahavoogude jälgede paremaks tuvastamiseks ja katkestamiseks. Projekti käivitasid partnerorganisatsioonide esindajad, sealhulgas õiguskaitseorganid, maksuametid, uurimiskeskused, ülikoolid, valitsusvälised organisatsioonid ja tööstusharu kogu Euroopast, samuti Euroopa Komisjoni esindaja. 

Projekti käigus loovad partnerid üheskoos uuenduslikke andmehalduslahendusi koos tehisintellekti analüüsiga, täiustamaks õiguskaitseorganite võimekusi ebaseaduslike rahavoogude jälgimisel ja taastamisel ning vettpidavate tõendite kogumisel.

Projekti koordinaator on professor Umut Turksen, Coventry University (UK).

Konsortsiumisse kuuluvad partnerid on: Trilateral Research (UK), AIT Austrian Institute of Technology (Austria), Ertzaintza Basque local police (Hispaania), NOVA University of Lisbon (Portugal), Aston University (UK), Tax Justice Network (UK), CIN Consult (Austria), Proflow (Austria), PrivaNova (Prantsusmaa), the Department of Policing at the University of Applied Sciences for Public Service in Bavaria (Saksamaa), Vicesse – Vienna Centre for Societal Security (Austria), National Organised Crime Agency (Tšehhi Vabariik), FINOPZ (UK), Maksu- ja Tolliamet (Eesti), SYSTRAN (Prantsusmaa), Expert System Iberia (Hispaania).

Rohkem infot

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ kaudu (toetusleping nr 101022004).

Viimati uuendatud 09.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?