E-residendile

E-resident on välismaalane, kellel ei ole Eestis elamisluba või elamisõigust ning kellele Eesti on hüvena loonud isiku digitaalse identiteedi ja andnud välja digitaalse isikutunnistuse – e-residendi digi-ID.

E-resident on Eesti maksuseaduste mõistes mitteresident.

E-residendi digi-ID on digitaalne dokument, mis on kasutatav üksnes elektroonilises keskkonnas isiku tuvastamiseks ja digitaalse allkirja andmiseks. E-residendi digi-ID võimaldab välismaalasel osaleda Eestis avalik-õiguslikus ja eraõiguslikus asjaajamises, olenemata tema füüsilisest viibimiskohast.

Kiirelt kätte

Eesti digi-ID ei anna maksuresidentsust ega vabasta automaatselt maksustamisest mujal. Eesti digi-ID ei anna ka kodakondsust, Eestis elamise õigust, Eestisse või Euroopa Liitu sisenemise luba.

Kui e-resident saab elamisloa või tal on Eesti kodakondsus ja ta kolib Eestisse, siis e-residentsust ära ei võeta, kuid inimene saab muutuda Eesti maksuresidendiks.

E-residendi digi-ID väljastamiseks tuleb teha taotlus Politsei- ja Piirivalveametile.

Eraisiku tulu maksustamine

E-resident on Eesti maksuseaduste mõistes mitteresident. Mitteresidendil, sh e-residendil maksustatakse Eestis vaid Eesti tulu.

Loe edasi

E-teenused ja suhtlemine Maksu- ja Tolliametiga

E-resident saab kasutada Maksu- ja Tolliameti e-teenuseid samadel tingimustel nagu Eesti ID-kaarti omavad isikud. Maksumenetluse keeleks on eesti keel.

Loe edasi

Viimati uuendatud 07.09.2022

Kas sellest lehest oli abi?