Deklareerimine ja vormid

Mitteresident peab esitama Eestis tuludeklaratsiooni, kui ta sai Eestis ettevõtlustulu või kasu vara võõrandamisest. Muudel juhtudel peab mitteresidendile tehtud väljamaksetelt reeglina tulumaksu kinni väljamakse tegija.

Mitteresidendi kohustus esitada tuludeklaratsioon Eestis

Mitteresident peab esitama tuludeklaratsiooni, kui ta sai Eestis:

 • kasu vara võõrandamisest,
 • üüritulu füüsiliselt isikult või
 • ettevõtlustulu.

Kui mitteresident on Eestis registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana, peab ta esitama tuludeklaratsiooni ka juhul, kui ta tulu ei saanud.

Kui mitteresident on resident Euroopa Majanduspiirkonna teises liikmesriigis, esitab ta tuludeklaratsiooni juhul, kui:

 • tema tulult on väljamaksel maha arvatud liiga palju maksuvaba tulu – sellisel juhul peab ta tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksma;
 • tema tulult ei ole väljamakse tegemisel kinni peetava tulumaksu arvutamisel maksuvaba tulu maha arvatud, kuid tal on selleks õigus. Sellisel juhul saab ta tuludeklaratsiooni alusel tagasi tulumaksu, mida on liiga palju kinni peetud.

Deklaratsioonid esitatakse Maksu- ja Tolliametile tulu saamise aastale järgneva aasta 30. aprilliks ja tulumaks tasutakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole deklaratsiooni esitamise aasta 1. oktoobriks.

Deklaratsioonide esitamine

Deklaratsioone saab Maksu- ja Tolliametile esitada:

 • Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA. Täidetud ja allkirjastatud deklaratsiooni saab üles laadida menüüpunktis „Suhtlus“.
 • digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile emta@emta.ee
 • Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos
 • posti teel aadressil Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn

Hea teada

Pärast deklaratsiooni esitamist saadame mitteresidendile maksuinfo, kus on muuhulgas kirjas ka tasuda tulev maksusumma ning maksu tasumiseks vajalik personaalne viitenumber.

Kui viitenumber on väljastatud, siis saab seda kontrollida meie kodulehel asuva viitenumbri otsingus kas isikukoodi või Maksu- ja Tolliameti väljastatud registrikoodi alusel. Igal inimesel on kõigi maksude tasumiseks alati üks viitenumber.

Maksu- ja Tolliamet mitteresidendile maksuteadet ei väljasta.

Deklaratsiooni alusel arvutatud tulumaks tasutakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole.

Deklaratsioonide vormid

Vormi V1 esitab mitteresident, kes:

 • sai Eestis kasu vara võõrandamisest või
 • on võõrandanud väärtpabereid ning soovib väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju edasi kanda järgmistele maksustamisperioodidele.

Vormil E1 deklareeritakse Eestis toimunud ettevõtlusest saadud tulu. Vormi E1 esitab mitteresident:

 • kes on Eesti äriregistris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana. Deklaratsioon tuleb esitada ka siis, kui Eestis ettevõtlustulu ei saadud.
 • kes on EMP teise lepinguriigi registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjana.

  Nii Eesti äriregistris kui EMP teise lepinguriigi registris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja võivad deklaratsioonil ettevõtlustulust maha arvata kõik maksustamisperioodil tehtud dokumentaalselt tõendatud ettevõtlusega otseselt seotud kulud.
 • kes sai Eestis ettevõtlustulu, aga ei ole Eestis füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud. Sellisel juhul ei saa ta kulusid ettevõtlustulust maha arvata.

Vormi A1 esitab mitteresident, kes on Eestis saanud loetletud maksustatavat tulu, millelt väljamakse tegija ei ole tulumaksu kinni pidanud: töö- ja teenustasu, juhtimis- või kontrollorgani liikme tasu, renditulu, litsentsitasu, dividend, pension, stipendium, toetus, abiraha, hasartmänguvõit (kui ei ole korraldusloa alusel), pensionifondi väljamakse, meelelahutaja või sportlase esinemistasu.

Tavaliselt peab loetletud tulult tulumaksu kinni väljamakse tegija. Kui väljamakse tegemisel tulumaksu kinni ei peeta, siis deklareerib mitteresident saadud tulu ise.

Väljamakse tegija kohustus

Reeglina peab mitteresidendile tehtud väljamakselt tulumaksu kinni ja deklareerib Maksu- ja Tolliametile väljamakse tegija, kes deklareerib:

 • väljamakse mitteresidendile deklaratsiooni vormil TSD lisa 2, mis tuleb esitada väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks, ning kannab kinnipeetud tulumaksu Maksu- ja Tolliameti pangakontole samaks kuupäevaks.
 • mitteresidendist füüsilisele isikule makstava dividendi ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vormil INF 1.

Kui väljamakselt on tulumaks kinni peetud tulumaksuseaduses või maksulepingus ette nähtud määras, siis kinnipeetud tulumaks loetakse lõplikuks tulumaksuks ning mitteresident ise täiendavalt tuludeklaratsiooni enda tulude kohta esitama ei pea.

Maksulepingu soodusmäärade kohaldamine ja residentsustõend

Maksulepingu soodusmäärasid saab Eestis kasutada kohe väljamakse tegemise hetkel.

Kui väljamakse saaja on resident riigis, kellega Eesti on sõlminud maksulepingu, siis peavad andmed saaja residentsuse kohta teises maksulepingu riigis välisriigi maksuhalduri kinnitatud tõendi alusel olema maksukohustuslaste registrisse kantud. Vormi TSD lisal 2 ja füüsilise isiku saadud dividendilt vormil INF 1 arvutatakse sel juhul tulumaks kohe maksulepingu määras.

Kuni mitteresident residentsustõendit esitanud ei ole, siis kohaldatakse tulumaksuseaduse määrasid.

Mitteresident saab taotleda Eestis enammakstud tulumaksu tagastamist, kui ta esitab Maksu- ja Tolliametile välisriigi maksuhalduri väljastatud residentsust kinnitava tõendi, mis on kehtinud väljamakse tegemise ajal. Residentsustõend kehtib 12 kuud alates selle kinnitamisest välisriigi maksuhalduri poolt või perioodil, mis on eraldi tõendile märgitud.

Mitteresidendi koodi kasutamine deklaratsioonidel

Vormi TSD lisal 2 ja vormil INF 1 märgitakse Eesti registrikood – kas Eesti isikukood või selle puudumisel Maksu- ja Tolliameti väljastatud registrikood (mitteresidendi kood).

Mitteresidendi koodi ning mitteresidendi residentsustõendi olemasolu on võimalik kontrollida mitteresidentsuse päringu abil.

Tööandja peab mitteresidendi töötamise registreerima töötamise registris. Töötamise registrisse ei saa teha kannet Maksu- ja Tolliameti väljastatud registrikoodi, vaid Eesti isikukoodiga. Kuni viieks päevaks saab töötamise registreerida sünniajaga.

Viimati uuendatud 15.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?