Intress

Intressi mitteresidendi tuluna Eestis reeglina ei maksustata.

Väljamaksja tasandil siirdehinna sätete alusel maksustatakse intressi osa, mis oluliselt ületab turutingimustel sarnastelt võlakohustustelt makstava intressi summat võlakohustuste tekkimise ja intressi maksmise ajal.

Erandina maksustakse mitteresidendi tuluna vaid intress, mida mitteresident sai seoses osalusega lepingulises investeerimisfondis või muus varakogumis, mille varast intressi maksmise ajal või mõnel perioodil sellele eelnenud kahe aasta jooksul moodustasid otse või kaudselt üle 50% Eestis asuvad kinnisasjad või ehitised kui vallasasjad, ja milles mitteresidendil oli intressi saamise ajal vähemalt 10% osalus.

Kinnipeetava tulumaksu määr on 20%, maksulepingud Ameerika Ühendriikide, Kreeka ja Vietnamiga vähendavad seda 10%.

Dividend

Tulumaksuga maksustatakse Eestis dividend, mida mitteresidendist füüsiline isik sai Eesti residendist äriühingult, kui see on madalama maksumääraga (14/86) maksustatav dividendi maksva äriühingu tasemel.

Dividendilt peab tulumaksu kinni ja dividendi deklareerib väljamaksja vormil INF 1.

Kinnipeetava tulumaksu määr on 7%.

Mitteresident ei pea saadud dividendi Eestis deklareerima, sest väljamaksjal on kohustus tulumaks õigesti kinni pidada ja deklareerida Eestis.

Kuna Eestis mitteresidendi saadud dividendilt tulumaksu üldiselt kinni ei peeta või on Eesti tulumaksumäär – 7% – madalam kui maksulepingu vastav piirmäär, siis ei ole saajal vaja väljamakse deklareerimiseks välisriigi maksuresidentsuse tõendit esitada.

Eesti residendist äriühingul on kohustus maksta dividendi maksmise hetkel tulumaksu äriühingu kasumilt. Seda tulumaksu mitteresidendist dividendi saaja tagasi küsida ei saa, isegi mitte juhul, kui saaja residendiriigiga on sõlmitud maksuleping, sest see ei ole saaja tulult tasutud tulumaks, vaid dividendi maksjast äriühingu ettevõtte tulumaks. Maksulepinguga on kooskõlas maksustada Eestis Eesti äriühingu kasumit.

Maksulepingus võib kohalduda madalam maksumäär vaid järgmiste riikide puhul:

  • Araabia Ühendemiraadid, Bahrein, Gruusia, Jersey, Küpros, Mani saar ja Mehhiko on need riigid, kelle puhul välisriigi maksuhalduri kinnitatud residentsustõend vabastab (0),
  • Bulgaaria, Iisraeli ja Makedoonia residendi puhul 5%.

Viimati uuendatud 21.07.2022

Kas sellest lehest oli abi?