Pension

Mitteresidendile Eestis makstav pension on maksustatav tulu. Reeglina peab pensionilt tulumaksu kinni ja deklareerib Maksu- ja Tolliametile pensioni väljamaksja. Eesti pensionisüsteem toetub kolmele sambale: riiklik pension, kohustuslik kogumispension ning täiendav kogumispension.

Mitteresidendist pensioni saaja kohustused

Reeglina peab tulumaksu kinni ja deklareerib väljamakse Maksu- ja Tolliametile pensioni väljamaksja.

Pensioni maksustamine Eestis oleneb pensioni liigist ning ka sellest, millised reeglid on vastava pensioni liigi puhul kokku lepitud Eesti ja välisriigi vahel sõlmitud tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise lepingus (maksuleping).

Pensioni saaja peab, olenevalt pensioni liigist ja elukohariigist, kellega on sõlmitud maksuleping, esitama pensioni väljamaksjale kord aastas residentsustõendi või elusolekutõendi, mille alusel pension vabastatakse Eesti tulumaksu kinnipidamisest väljamakse tegemisel, kui vastava riigiga sõlmitud maksulepingus on maksuvabastus ette nähtud.

Kui pensioni väljamaksja on tulumaksu õigesti kinni pidanud, kas tulumaksuseaduses või maksulepingus ette nähtud (madalama) määraga, ei pea mitteresidendist pensioni saaja ise tuludeklaratsiooni esitama.

Kui maksulepingut pensioni saaja residendiriigiga sõlmitud ei ole või kui selles pole pensionile maksuvabastust ette nähtud, kohaldatakse Eesti seaduses ettenähtud maksumäära. Pensioni väljamaksja ei saa mitteresidendile väljamakse tegemisel maksuvaba tulu maha arvata. Kui pensioni saaja on resident Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) teises lepinguriigis, siis on tal võimalus Eesti maksuvaba tulu Eestis lubatud määras ning muid tulumaksuseaduses lubatud mahaarvamisi kohaldada, esitades Maksu- ja Tolliametile Eesti residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni pensioni saamise aastale järgneva aasta 30. aprilliks.

Lugege rohkem Eesti pensioni maksumäärade kohta.

Maksulepingutest tulenevad maksuvabastused

Oluline kõigil järgnevatel juhtudel on, et maksulepingu maksuvabastuse kohaldamiseks peab olema kehtiv välisriigi maksuhalduri kinnitatud residentsuse tõend või elusoleku tõend.

Sotsiaalkindlustusameti pensioni väljamakse pensionieas isikutele on Eestis maksuvaba Eestiga topeltmaksustamise vältimise lepingu sõlminud järgmiste riikide residentidele:

Albaania, Araabia Ühendemiraadid, Armeenia, Aserbaidžaan, Austria, Bahrein, Gruusia, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, India, Itaalia, Jaapan, Jersey, Kasahstan, Lõuna-Korea, Kreeka, Kõrgõzstan, Küpros, Leedu, Läti, Makedoonia, Mani saar, Moldova, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Serbia, Singapur, Slovakkia, Sloveenia, Suurbritannia, Šveits, Tai, Tšehhi, Türgi, Türkmenistan, Ukraina, Usbekistan, Valgevene, Vietnam.

Lisainfo

Pensioni taotlemise küsimustes pöörduge Sotsiaalkindlustusameti poole: www.sotsiaalkindlustusamet.ee, telefon 612 1360, e-post info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Isik on pensionieas

Kohustusliku kogumispensioni väljamakse pensionieas isikutele on Eestis maksuvaba Eestiga topeltmaksustamise vältimise lepingu sõlminud järgmiste riikide residentidele:

Albaania, Araabia Ühendemiraadid, Armeenia, Aserbaidžaan, Austria, Bahrein, Gruusia, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, India, Itaalia, Jaapan, Jersey, Kasahstan, Lõuna-Korea, Kreeka, Kõrgõzstan, Küpros, Leedu, Läti, Makedoonia, Mani saar, Moldova, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Serbia, Singapur, Slovakkia, Sloveenia, Suurbritannia, Šveits, Tai, Tšehhi, Türgi, Türkmenistan, Ukraina, Usbekistan, Valgevene, Vietnam.

Enne pensioniiga

Väljamakse on maksuvaba, kui riigiga on sõlmitud maksuleping ja saaja kohta on Maksu- ja Tolliametile esitatud kehtiv välisriigi maksuhalduri kinnitatud residentsustõend.

Lisainfo

Infot II samba reformi kohta saate Rahandusministeeriumi lehelt Kogumispensioni teise samba ümberkorraldused.

Küsimustega II ja III samba pensioni taotlemise kohta pöörduge Pensionikeskuse poole: www.pensionikeskus.ee, telefon 640 8886, e-post info@pensionikeskus.ee.

Isik on pensionieas

III samba pensioni väljamakse pensionieas isikutele on Eestis maksuvaba järgmiste Eestiga topeltmaksustamise vältimise lepingu sõlminud riikide residentidele:

Albaania, Araabia Ühendemiraadid, Armeenia, Aserbaidžaan, Austria, Bahrein, Bulgaaria, Gruusia, Hiina, Hispaania, Hollandi, Hongkong, Horvaatia, Iisrael, India, Jaapan, Jersey, Kasahstan, Lõuna-Korea, Kõrgõzstan, Küpros, Leedu, Luksemburg, Makedoonia, Mani saar, Moldova, Poola, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Suurbritannia, Šveits, Tai, Tšehhi, Türgi, Türkmenistan, Ukraina, Ungari, Usbekistan, Valgevene.

Enne pensioniiga

Väljamakse on maksuvaba, kui riigiga on sõlmitud maksuleping ja saaja kohta on Maksu- ja Tolliametile esitatud kehtiv välisriigi maksuhalduri kinnitatud residentsustõend.

Lisainfo

Rohkem infot III samba pensioni kohta saate Pensionikeskuse lehelt Täiendav kogumispension ehk III sammas.

Küsimustega II ja III samba pensioni taotlemise kohta pöörduge Pensionikeskuse poole: www.pensionikeskus.ee, telefon 640 8886, e-post info@pensionikeskus.ee.

Venemaa elanike Eesti pensioni tulumaksust

Isikud, kes elavad Venemaal, loetakse Eestis tulumaksu mõistes mitteresidendiks, kellele Eestist pensioni maksmisel peetakse kinni tulumaks määraga 20%.

Kinnipeetud tulumaks on lõplik. See tähendab, et Venemaal elaval mitteresidendil, kes sai Eesti Sotsiaalkindlustusametilt pensioni, millelt tulumaks on kinni peetud, ei ole õigust esitada Eestis residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni maksustatavast tulust mahaarvamiste tegemiseks.

Pensionilt kinni peetud tulumaksu Venemaa pensionärile Eestist ei tagastata.

Viimati uuendatud 21.12.2021

Kas sellest lehest oli abi?