Registrikoodi taotlemine

Mitteresidendil peab Eestis tulu deklareerimiseks olema Eesti registrikood. Maksulepingust tulenevate tulumaksuseadusest soodsamate maksumäärade kohaldamiseks peab väljamakse tegija esitama Maksu- ja Tolliametile ka mitteresidendist tulu saaja välisriigi maksuhalduri kinnitatud residentsustõendi.

     

Uuendasime 01.06.2022 Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA mitteresidendi koodide taotlemise teenust „Mitteresidendi registreerimine“.

Varem e-MTAs esitatud mitteresidentide registreerimise avaldusi (vorm R3) ja taotletud koode saate vaadata valides menüüst
Registrid ja päringud – Mitteresidendi registreerimine kuni 01.06.2022. Endiselt jääb alles ka võimalus esitada avaldusi paberkandjal ja e-posti teel.

Mitteresidendil peab Eestis tulu deklareerimiseks olema Eesti registrikood, mis tähendab:

  • Eesti isikukoodi või
  • Eesti Maksu- ja Tolliameti väljastatud maksukohustuslaste registri koodi (mitteresidendi koodi).

Tulu deklareerimiseks piisab ühest eelnimetatud registrikoodist. Kui inimesel on juba olemas Eesti isikukood või varem Maksu- ja Tolliameti väljastatud mitteresidendi kood, siis ei pea deklaratsiooni esitamiseks uut koodi taotlema.

Eesti isikukoodi on võimalik taotleda Politsei- ja Piirivalveametist, kohalikust omavalitsusest koos elukoha registreerimisega või elukohta registreerimata Eesti välisesindusest.

Mitteresidendi koodi taotlemine

Kui inimesel Eesti isikukoodi ei ole, siis saab taotleda Maksu- ja Tolliametilt mitteresidendi koodi. Koodi võib taotleda nii mitteresident ise, kui ka väljamakse tegija, näiteks tööandja.

Selleks, et vältida topelt-registrikoodi väljastamist, soovitame enne registrikoodi taotlemist kontrollida Maksu- ja Tolliameti väljastatud registrikoodi olemasolu mitteresidentsuse päringu kaudu.

Päringu abil saab kontrollida ka seda, kas mitteresidendi kohta on Maksu- ja Tolliameti registris olemas välisriigi maksuhalduri väljastatud residentsustõend. Kui päring tulemust ei anna, on isik Maksu- ja Tolliameti andmebaasi märgitud Eesti residendina või tema andmed puuduvad.

NB! Kui tekib vajadus kontrollida korraga paljude isikute maksuresidentsust, saab seda mugavalt teha kasutades X-tee teenust „Mitteresidentsusandmete avalik päring“.

Mitteresidentsusandmete avalik päring

Teenuse kasutamiseks tuleb Maksu- ja Tolliametiga sõlmida leping.

Registrikoodi saamiseks tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada taotlus mitteresidendi registreerimiseks.

Taotluse saab esitada:

Maksu- ja Tolliamet väljastab taotluse esitajale registreeritava isiku mitteresidendi koodi hiljemalt 10 päeva jooksul.

Mitteresidendile antud mitteresidendi kood ei muuda isiku residentsust. Isik ei saa mitteresidendi koodiga Eesti residendiks ning sellega ei kinnitata ka välisriigi maksuresidentsust. Mitteresident peab tulu deklareerima endiselt mitteresidendi tuludeklaratsioonil (vormid A1, E1, V1) ning väljamakse tegija deklareerima maksustatavad väljamaksed deklaratsiooni TSD lisal 2.

Mitteresidendi koodist ei piisa maksulepingu soodusmäärade kohaldamiseks. Selleks tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada ka välisriigi maksuhalduri kinnitatud residentsustõend vormil TM3 või samu andmeid sisaldav välisriigi maksuhalduri tõend.

Viimati uuendatud 02.06.2022

Kas sellest lehest oli abi?