Elama asumine ja Brexit

Kui olete elanud Ühendkuningriigis rohkem kui ühe aasta ning plaanite tulla tagasi Eestisse, siis saate sellelt lehelt infot isiklike asjade maksuvabalt importimise kohta.

Kui olete elanud Ühendkuningriigis rohkem kui ühe aasta ning plaanite tulla tagasi Eestisse ja soovite importida oma isiklikud asjad maksuvabalt, siis palume kõigepealt tutvuda Eestisse ümberasumise juhendiga.

Maksuvabalt saab Eestisse tuua isiklikke asju, mis peavad üldjuhul olema olnud ümberasuja kasutuses tema endises alalises elukohas vähemalt kuus kuud enne kuupäeva, millal tema alaline elukoht lakkab olemast kolmandas riigis. Toll võib vajadusel nõuda asjade omamist ja kasutuses olemist tõendavaid dokumente (ostuarved, garantiitalongid, saatelehed jms).

Lisaks peavad isiklikud asjad olema ette nähtud samal eesmärgil kasutamiseks ümberasuja uues alalises elukohas, st kasutuseesmärk ei tohi importimisel muutuda.

Üldjuhul saab ümberasuja isiklikke asju maksuvabalt importida kaheteistkümne kuu jooksul alates kuupäevast, millal ta asus elama ühendusse. Nimetatud tähtaja jooksul võivad isiklikud asjad saabuda mitme eraldi saadetisena.

Soovitame maksuvabastuse taotlejal või tema esindajal pöörduda tolli poole juba enne isiklike asjade saabumist telefonil +372 880 0814 või e-kirjaga tolliinfo@emta.ee.

Lisaks tolliformaalsustele hakkasid ÜKsse reisides kehtima ka muud piirangud, mille kohta saate täpsemalt lugeda Välisministeeriumi veebilehelt „Mida on vaja teada seoses UK üleminekuperioodi lõpuga?".

Lisainfo

Euroopa Komisjoni teatis ELi ja Ühendkuningriigi vahelise reisimise kohta pärast üleminekuperioodi lõppu
Kui Te ei ole leidnud vastust oma Brexiti-teemalisele küsimusele, siis saate selle esitada Euroopa Komisjoni veebivormi kaudu.

Viimati uuendatud 13.07.2022

Kas sellest lehest oli abi?