Sa oled siin

2. septembrist 2018 muutuvad tingimused tollitagatise vähendamiseks või tagatisest loobumiseks

15.08.2018

Delegeeritud määrusega nr 2018/1118 on muudetud Komisjoni delegeeritud määruse 2015/2446 (Liidu tolliseadustiku delegeeritud määrus) artiklit 84, mis sätestab tingimused vähendatud summaga üldtagatise esitamiseks või sellest loobumiseks.

Artikli 84 muudatus annab taotlejale üldtagatise vähendamise ja üldtagatisest vabastamise taotlemisel maksevõime kriteeriumi tõendamisel ja tollile üldtagatise taseme määramisel endisest suurema paindlikkuse. Kustutatud on punktid, mis nõudsid, et taotleja finantsvahendid peavad katma selle osa tollivõla limiidist, mida üldtagatis ei kata. Samas on tollile antud võimalus võtta arvesse tegureid, mis tulenevad konkreetse ettevõtte tegevusest, kaupade olemusest ja võimalike riskide tekkimisest.

Lisaks on volitatud ettevõtja puhul topelt hindamise vältimiseks lubatud üldtagatise suuruse määramisel võtta arvesse juba eelnevalt ehk AEO staatuse andmisel kontrollitud maksevõimet. Ettevõtete puhul, mis on asutatud vähem, kui 3 aastat tagasi, kontrollib toll olemasolevate andmete alusel nii rahaliste kohustuste täitmist kui ka ettevõtte maksevõimet ja negatiivse netovara puudumist.

Muudatus ei oma mõju enne määruse jõustumist läbi viidud maksevõime hindamistele.