Sa oled siin

Alates 01.01.2020 hakkavad ülemeremaad ja -territooriumid (ÜMT) kohaldama registreeritud eksportijate süsteemi (REX)

15.11.2019

Nõukogu otsus 2013/755/EL (25.11.2013) ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kohta Euroopa Liiduga näeb ette registreeritud eksportijate süsteemi (REX) kohaldamise ja päritolukinnituse koostamise kaupadele, mis pärinevad ÜMTdest või EList.

01.01.2020 peavad ÜMTd rakendama REX-süsteemi, mis asendab praegused EUR.1 liikumissertifikaadid ja päritoludeklaratsioonid päritolukinnitustega. See tähendab, et alates 01.01.2020 võivad eksportijad koostada ainult päritolukinnitusi.

Nõukogu otsuse 2013/755/EL (25.11.2013) muutmise tulemusel asendatakse otsuse VI Lisa uue tekstiga.

Päritolutõendiks on eksportija koostatud päritolukinnitus


Päritolukinnitus koostatakse mis tahes äridokumendil, millel on näidatud eksportija ja kaubasaadetise vastuvõtja nimi ja täielik aadress ning kaupade kirjeldus ja väljastamiskuupäev.

Päritolukinnitus koostatakse järgmistel juhtudel:

  1. kaupu ekspordib registreeritud eksportija, kes omab REX numbrit ja kes suudab kaupade päritolu tõendada;

  2. kui kaubasaadetises ei ületa päritolustaatusega toodete koguväärtus 10 000 eurot, siis võib päritolukinnituse koostada mis tahes eksportija, kes suudab kaupade päritolu tõendada.

Päritolukinnituse tekst inglise keeles

The exporter (Number of Registered Exporter – unless the value of the consigned originating products does not exceed EUR 10,000) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin according to rules of origin of the Decision on the association of the overseas countries and territories and that the origin criterion met is … …


Eesti tollitariifistikus (ETT) on ülemeremaade ja -territooriumide (ÜMT) kood 2080 (ETT menüüpunkt „Rohkem infot" – „Koodide loend" – „Koodi liik" alt valida „Riikide rühmad/regioonid" – Grupp „2080" ja lingilt „Üksikasjad" leiab ÜMT riikide loetelu koodidega).
 

Soodustuse saamiseks ÜMT päritolustaatusega kauba vaba ringluse tolliprotseduurile suunamisel märgitakse tollideklaratsiooni lahtrisse 44 (andmeelement 2/3):

  • ETT kood C100 „registreeritud eksportija sertifikaadi kood“ ja registreeritud eksportija number (REX nr formaat an..35, näiteks GLREX12345678ABCDE);

  • ETT päritolukinnituse kood: U113 või U114 või U115

U113: registreeritud eksportija koostatud päritolukinnitus ÜMT raames lähetatud päritolustaatusega toodete koguväärtuse puhul, mis ei ületa 10 000 eurot.

U114: registreeritud eksportija poolt ÜMT raames koostatud päritolukinnitus päritolustaatusega toodete koguväärtuse kohta, mis lähetatakse üle 10 000 euro.

U115: registreerimata eksportija koostatud päritoludeklaratsioon ÜMT raames lähetatud päritolustaatusega toodete koguväärtuse puhul, mis ei ületa 10 000 eurot.

Päritolukinnituse koostamise kuupäev tuleb märkida vormingus aaaakkpp („aaaa" on aasta, „kk" on kuu ja „pp" on päev).
 

ELi riikide eksportijad registreeritakse REX-süsteemis:
  • kui ELi päritoluga materjale, mille väärtus saadetises on üle 10 000 euro, eksporditakse kahepoolse kumulatsiooni raames ÜMTsse töötlemiseks; või
  • kauba eksportimisel EList ÜMTsse, kui ÜMT annab EList pärinevale tootele ühepoolselt tariifse sooduskohtlemise.

Kui ELi ettevõttel on juba REX number olemas, näiteks seoses EL-Kanada lepinguga või seoses üldise soodustuste kava GSPga või EL-Jaapani lepinguga, siis ei ole vaja uut REX taotlust esitada. Igal eksportijal saab olla ainult üks REX number, mida võib kasutada REX numbrit sätestavates erinevates sooduskordades ja lepingutes.
 

Registreeritud eksportija staatuse ja vastava REX numbri taotlemiseks kasutage lisatud vormi. Taotlus tuleb esitada digiallkirjastatult elektronpostiga aadressil emta@emta.ee või tavalise postiga.

REX numbrit tuleks hakata taotlema juba enne 01.01.2020, sest alates sellest kuupäevast võivad eksportijad koostada ainult päritolukinnitusi.