Sa oled siin

Alates 12.08.2020 peatatakse ajutiselt Kambodžast pärinevate teatavate toodete suhtes sooduskorra kohaldamine

28.04.2020

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/550, 12. veebruar 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 II ja IV lisa seoses määruse (EL) nr 978/2012 artikli 1 lõikes 2 osutatud kordade ajutise peatamisega Kambodža Kuningriigist pärinevate teatavate toodete puhul ELT 2020 L 127/1.