Sa oled siin

Alates 18. augustist 2017 kehtib Hiina malmist toodete impordile ajutine dumpinguvastane tollimaks

12.09.2017

Komisjoni rakendusmäärusega 2017/1480 kehtestati ajutine dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate lamellaargrafiitmalmist (hallmalmist) või keragrafiitmalmist (kõrgtugevast malmist) toodete ja nende osade impordi suhtes.

Need on tooted, mida kasutatakse:

  • maapinnal või maapinna all asuvate süsteemide ja/või nende avade katmiseks ning
  • maapinnal või maapinna all asuvatele süsteemidele juurde pääsemiseks ja/või nende vaatlemise võimaldamiseks.

Tooted võivad olla masintöödeldud, kaetud, värvitud ja/või kombineeritud muude materjalidega, nagu betoon, kõnniteeplaadid või -kivid.

Ajutise dumpinguvastase tollimaksuga hõlmatud tooted klassifitseeritakse CN-koodide ex 7325 10 00 ja ex 7325 99 10 alla.

Tooted lubatakse vabasse ringlusse ajutise tollimaksu summa suuruse tagatise tasumisel.

Äriühingute jaoks kindlaks määratud individuaalset tollimaksumäära kohaldatakse tingimusel, et tollile esitatakse kehtiv faktuurarve. Kui sellist arvet ei esitata, kohaldatakse kõikide teiste äriühingute suhtes kohaldatavat tollimaksu.

Ajutise dumpinguvastase tollimaksuga ei ole hõlmatud:

  • äravoolukanalite restid, mis kuuluvad standardi EN 1433 alla ja mida kasutatakse polümeerist, plastist või betoonist äravoolukanalite osana, mis võimaldab pinnaveel voolata äravoolukanalisse;
  • tuletõrjehüdrandid.

Ajutist dumpinguvastast tollimaksu kohaldatakse kuus kuud.

Maksumäärade suurused leiab lisaks määrusele ka ETTst.