Sa oled siin

Alates 3. veebruarist 2019 jõustuvad TIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo tollikonventsiooni (1975. aasta TIR-konventsioon) muudatused

04.02.2019

Muudatused on sisse viidud artiklite 1, 3, 6, 11 ja 38 sõnastustesse.

Oluline muudatus on artiklis 11, kus nüüdsest peab garantiiühing nõutud summa tasuma ühe kuu jooksul. Enne oli selleks aega antud kolm kuud.

Oluline muudatus on ka artikli 38 lõikes 1, kuhu on lisatud lause, et konvensiooniosalisele riigile antakse õigus ise otsustada, missugustel tingimustel peetakse tollialaste õigusnormide rikkumist oluliseks.

Muudatustega saab tutvuda Euroopa Liidu Teatajas.