Sa oled siin

Ameerika Ühendriikidest pärit toodetele võidakse kehtestada täiendavad tollimaksud (täiendatud 25.06.2018)

17.05.2018

17. mail 2018 jõustunud rakendusmäärusega 2018/724 plaanib Euroopa Liit kohaldada Ameerika Ühendriikide suhtes kaubanduspoliitilisi meetmeid, kehtestades teatavate Ameerika Ühendriikidest pärit toodete liitu importimisel täiendavad tollimaksud. Kaubanduspoliitika meetmeid kohaldatakse selliste Ameerika Ühendriikidest pärit toodete suhtes, mille tarnetest liit olulisel määral ei sõltu.

Täiendavaid tollimakse võidakse kohaldada kahes etapis:

  • esimeses etapis võib määruse I lisas loetletud toodete impordi suhtes alates 20. juunist 2018 kehtestada kuni 25% suuruse väärtuselise imporditollimaksu;

  • teises etapis võib II lisas loetletud toodete impordi suhtes kehtestada täiendavalt kuni 10%, 25%, 35% või 50% suuruse väärtuselise imporditollimaksu

    • alates 23. märtsist 2021 või

    • alates viiendast päevast pärast seda, kui WTO vaidluste lahendamise organ võtab vastu otsuse, et Ameerika Ühendriikide kaitsemeetmed ei ole kooskõlas WTO lepingu asjakohaste sätetega, kui see toimub varasemal kuupäeval.

Täiendavad tollimaksud ei rakendu:

  1. lisades loetletud toodetele, millele on tollimaksuvabastusega või vähendatud tollimaksuga impordilitsents välja antud enne käesoleva määruse jõustumist;
  2. lisades loetletud toodetele, mille puhul importijad saavad tõendada, et kõnealused kaubad eksporditi USAst liitu enne kuupäeva, mil asjaomase toote suhtes hakati kohaldama täiendavaid tollimakse.
Lisatud 25.06.2018:

Kuna tollideklaratsiooni töötlemise süsteemis Complex ei saa automaatselt kohaldada täiendava tollimaksu vabastust kaupadele, mis on pärit ja eksporditud USAst liitu enne 22. juunit 2018 ning mis on loetletud määruse 2018/886 I lisas, palume esitada tollimaksu tagasimaksmise või vähendamise taotlus.

Samuti palume esitada tollimaksu tagasimaksmise või vähendamise taotlus, kui määruse 2018/724 I lisas loetletud USAst pärit kaupadele on välja antud impordilitsents enne 17. maid 2018.

Tollimaksu tagasimaksmise ja vähendamise taotluse esitamise kohta leiate täiendavat infot veebilehelt „Tollimaksu tagasimaksmine ja vähendamine".