EMCS

Aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteem (EMCS - Excise Movement and Control System) on infotehnoloogilise lahendusega süsteem jälgimaks ajutises aktsiisivabastuses olevate aktsiisikaupade liikumist liikmesriikide vahel.

Pääsuõigused

Ettevõtte seaduslik esindaja annab volituse EMCS kasutamiseks isikutele, kes teostavad ettevõtte nimel saatelehtedega seotud toiminguid. EMCSi kasutamiseks saab anda järgmisi üksikõigusi:

Pääsuõiguse nimetus ja kood Võimaldab järgmisi tegevusi
Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemis (EMCS) elektroonsete saatelehtede haldamine
(kood: EMCS_PEAKLIENT)
Näha kõiki esindatava ettevõtte kasutajate poolt loodud:
 • mustandeid ja eSLe,
 • esitada eSLe (sh tagantjärgi),
 • tühistada eSLe,
 • muuta saatelehele märgitud sihtkohta, lähetamise kellaaega ja transpordi andmeid,
 • teavitada sündmusest,
 • vormistada vastuvõtmise teadet,
 • teavitada (või hoiatada) kauba/saatelehe tagasilükkamisest,
 • koostada aruandeid.
Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemis (EMCS) elektroonsete saatelehtede lähetamine
(kood: EMCS_LAHETAJA)
Näha kõiki esindatava ettevõtte kasutajate poolt loodud:
 • mustandeid ja eSLe,
 • esitada eSLe (sh tagantjärgi),
 • tühistada eSLe,
 • muuta saatelehele märgitud sihtkohta, lähetamise kellaaega ja transpordi andmeid,
 • teavitada sündmusest,
 • koostada aruandeid.

Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemis (EMCS) elektroonsete saatelehtede piiratud lähetamine
(kood: EMCS_PIIRATUD_LAHETAJA)

Kõik lähetaja õigused (piiratud konkreetse isiku saatelehtedega, st isik ei näe teiste isikute poolt samas ettevõttes koostatud eSLe ja mustandeid). Isikul on õigus:
 • esitada eSLe (sh tagantjärgi),
 • tühistada eSLe,
 • muuta saatelehele märgitud sihtkohta, lähetamise kellaaega ja transpordi andmeid,
 • teavitada sündmusest.
Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemis (EMCS) elektroonsete saatelehtede vastuvõtmine
(kood: EMCS_VASTUVOTJA)
Näha enda ning esindatava ettevõtte:
 • saabunud eSL-le,
 • õigus teavitada (või hoiatada) kauba/saatelehe tagasilükkamisest,
 • muuta transpordi andmeid,
 • teavitada sündmusest,
 • koostada vastuvõtuteadet (sh üles laadida vastuvõtuteadet XML failist).
Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemis (EMCS) elektroonsete saatelehtede piiratud vastuvõtmine
(kood: EMCS_PIIRATUD_VASTUVOTJA)
Kõik vastuvõtja õigused (piiratud konkreetse isiku saatelehtedega, st isik näeb ainult enda poolt vastu võetud ja saabunud eSL-e, mis pole veel vastu võetud).

Isikul on õigus veel:
 • teavitada (või hoiatada) kauba/saatelehe tagasilükkamisest,
 • muuta transpordi andmeid,
 • teavitada sündmusest,
 • koostada vastuvõtuteadet (sh üles laadida vastuvõtuteadet XML failist).
EMCSi kasutamise üksikõigused sisalduvad järgmistes e-MTA kasutamise pääsuõiguste pakettides:
 • „Juriidilise isiku esindaja pakett“, „FIE esindaja pakett“ ja „Aktsiisipakett“ sisaldab üksikõigusi:
  • Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemis (EMCS) elektroonsete saatelehtede haldamine
  • Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemis (EMCS) elektroonsete saatelehtede vastuvõtmine
 • „Tolliteenuste pakett“ sisaldab üksikõigust:
  • Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemis (EMCS) elektroonsete saatelehtede haldamine


Täpsemat infot pääsuõiguste põhimõtete kohta ning juhtnöörid e-MTAs pääsuõiguste andmiseks leiate pääsuõiguste lehelt.

Kasutusjuhendid ja juhised

Tehniline teave

Info edastamine EMCS infosüsteemi XML-faili abil


Faili edastamine toimub järmiselt:

 1. Kasutaja koostab ettevõtte infosüsteemist lähetamiste faili, mis vastab lisatud failistruktuurile
  EMCS andmemudel (31.78 KB) Kliendi töölaualt formeeritava XMLi struktuur
  EMCS fieldlist (9.19 KB) Seostabeli sisestusväljad, XMLi tag´id
  EMCS andmemudeli tüübid (10.09 KB)  
  Property (980 BAITI)  
  EMCS vastuvõtu teate andmemudel (2.92 KB, XML) Kliendi töölaualt formeeritava XMLi struktuur
  EMCS vastuvõtu teate andmemudel (7.57 KB) Vastuvõtuteate andmemudel
 2. Ettevõtte volitatud kasutaja logib e-MTA kaudu infosüsteemi.
 3. Kasutaja valib menüüst „Lisa eSL XMLina".
 4. Kasutaja valib menüüst „Impordi vastuvõtuteade XML-ist".
 5. Kasutaja näitab XML-faili asukohta ning käivitab selle importimise.
 6. Süsteem täidab XML-faili alusel eSL lahtrid ning saateleht esitatakse kontrolliks, juhul kui see läbib edukalt kontrolli, see esitatakse.
 7. eSL loetakse esitatuks, kui sellele on omistatud ARC.

Asendustoimingu kasutamine

Asendustoimingut on lubatud kasutada, kui e-MTA või EMCS ei tööta. Ettevõtja koostab asendustoimingu saatedokumendi, kasutades selleks antud vormi:

Asendustoimingu saatedokumendil täidetakse samu lahtreid ning märgitakse samu koode, mis on kasutusel tavalisel EMCS saatelehel. Andmekoosseisu leiab Komisjoni määrusest 684/2009. Asendustoimingu saatedokument tuleb edastada e-posti aadressile asendustoiming@emta.ee. Kui saatedokument on täidetud korrektselt ja vastab nõuetele, siis väljastab ametnik sellele ARC numbri. ARC number märgitakse saatelehele ning kaupa tohib lähetada saatedokumendile märgitud ajal.

EMCS töö või juurdepääsu taastumisel peavad aktsiisikauba lähetaja ja vastuvõtja viivitamata esitama EMCS kaudu tagantjärele saatelehed ja teatised vastavalt toimingute kronoloogilisele järjekorrale, kui kasutati asendustoiminguid.

Õigusaktid

02.07.2021