EMCS

Aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteem EMCS (Excise Movement and Control System) on infotehnoloogilise lahendusega süsteem jälgimaks ajutises aktsiisivabastuses olevate aktsiisikaupade liikumist liikmesriikide vahel.

Tehniline teave

Hetkel veel ei ole MAISi liidestust EMCSiga ja ei toimu maksumärgistatud aktsiisikauba vastuvõtmisel liikmesriigist automaatset tootele kinnitamise teadet MAISi.

MAISi kaudu tellitud maksumärkide saatelehtede andmeid tuleb märkida vaid EMCSis vastuvõtuteate lisainfo lahtrisse 23A ja enam eraldi iga kauba juurde ei ole vajalik MAIS maksumärkide saatelehe numbrit märkida. Maksumärkide tootele kinnitamise teateid tuleb kuni EMCSiga liidestumiseni teha MAISis.

Juhul kui on soov märkida MAIS maksumärkide väljastamise saatelehe numbrit iga kauba juurde EMCSi, siis seda saab teha alljärgnevalt:

MM saatelehe numbri lahtrisse 17_7A MAIS maksumärkide väljastamise saatelehe numbrid (6 kohta) ilma alguseta 17T, kuna eraldi on lahter 17_7B aastaarvu tarbeks ja tubaka tunnus ei ole määrava tähtsusega.
 

Asendustoiming
 

Asendustoimingut kasutatakse juhul, kui Maksu- ja Tolliameti süsteem ei ole funktsioneeriv. Selleks koostab klient saatelehe, millel on olemas märge „Aktsiisi peatamise korra alusel toimuva aktsiisikaupade liikumise asendustoimingu saatedokument" ning koostades dokumenti kasutatakse samu lahtreid, andmekooseisu ja koode, mis on kasutusel eSL ehk Komisjoni määruses (EÜ) nr 684/2009.

Antud saateleht edastatakse aktsiisikeskusesse aadressile asendustoiming@emta.ee ning juhul kui saateleht vastab nõuetele, siis väljastab ametnik sellele ARC numbri, mida märgitakse saatelehele ning vedu võib alata märgitud ajal. Süsteemi taastumisel klient on kohustatud antud saateleht kandma süsteemi kasutades kõiki samu andmeid, mis on kasutusel asendustoiminguna kasutatud saatelehel.

Peab arvestama sellega, et asendus-ARC numbri väljastab aktsiisikeskuse ametnik ning aktsiisikeskuse tööaeg on piiratud, seega ei saa ARC numbrit igal ajal. Seetõttu on soovitatav teha eSL tööajal ning ette, sest nii süsteem kui ka komisjoni määrus lubab eSL vormistamist 7 päeva enne kaubaveo alustamist.

18.06.2020