Sa oled siin

HAMPI nimekirjale juurdepääs

Hasartmängu mängimise piirangutega isikute (HAMPI) nimekirja rakendamisel peab hasartmängu korraldaja lähtuma hasartmänguseaduse §-st 39 ja maksukohustuslaste registri põhimääruse 2. jaos „Hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekirja andmete töötlemine" sätestatud korrast, kohaldades alljärgnevaid juhiseid.

Alates 01.01.2016 jõustunud seadusemuudatusega laiendatakse piirangutega isikute nimekirja põhimõtet lisaks õnnemängudele ka totole ja klassikalisele loteriile. Sealjuures saab isik valida, missugusele hasartmängu liigile ta piirangu seab. Piirang ei laiene kiirloteriidele (näiteks kraapekaardid).

Hasartmängukorraldajad ei tohi lubada hasartmänge mängima isikuid, kellel on kehtiv mängukeeld.
Rohkem teavet hasartmängude mängimise piirangu seadmise kohta leiate lehelt „Hasartmängude mängimise piirangu seadmine".

Hasartmängu korraldaja võib HAMPI nimekirja kantud andmeid kasutada üksnes hasartmängu mängimise piirangu olemasolu kontrollimiseks:

  1. isiku poolt hasartmängu mängukohta sisenemisel esitatud isikut tõendava dokumendi alusel e-MTAs „Hasartmängude mängimise piirangud" rakenduse kaudu. Hasartmängu korraldaja poolt volitatud töötajal peab olema rakenduse kasutamiseks „Hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekirja (HAMPI) volitus“.
  2. Maksu- ja Tolliametiga kooskõlastatud meetmete süsteemi alusel X-tee teenuste „emta.OmpiKontrollV2.v1” ja „emta.OmpiAndmedV2.v1” kaudu masin-masin liidesega.

Andmevahetuskihi X-tee toimimise põhimõtted, teenuste kasutamiseks vajalik tarkvara ja riistvara on kirjeldatud RIA kodulehel.

Teenuse avamiseks tuleb esitada taotlus Maksu- ja Tolliametile. Korraldaja loetleb taotluses:

  1. teenused ja keskkonnad, millele ta soovib juurdepääsu saada;
  2. määrab kindlaks isikud, kellele on tööülesannete täitmiseks vajalik juurdepääs nimekirja kantud andmetele ning teatab nende töötajate ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja ametinimetuse;
  3. esitab eelnevaks kooskõlastamiseks nimekirja kohaldamise meetmete süsteemi kirjelduse, milles on näidatud nimekirja töötlemisele rakendatavad turvameetmed ja võimalus nimekirja rakendamist kontrollida.

Teenuse avamine toimub üldjuhul järk-järgult. Esmalt veendub korraldaja teenuste korrektses töötamises (kas korraldaja süsteem on võimeline Maksu- ja Tolliameti teenustega suhtlema) X-tee arenduskeskkonnas. Seejärel avab Maksu- ja Tolliamet teenused ka tootekeskkonnas.
 

Tehniline teave

 
01.01.2020