Sa oled siin

Reisija mootorsõidukiga Eestisse toimetatava kütuse aktsiisivabastus

Alates 01.12.2013 jõustusid alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muudatused, millega täpsustatakse muuhulgas ka eraisikute (reisijate) poolt EL välisest riigist Eestisse toodavate aktsiisikaupade aktsiisivabastuse ja maksustamise põhimõtteid. Lisaks alkoholile ja tubakatoodetele puudutavad seadusemuudatused ka reisija sõidukiga Eestisse toodavat mootorikütust.

Järgnevalt on toodud lühike kokkuvõte reisijat puudutavate muudatuste sisust, põhjalikum informatsioon avaldatakse lähiajal Maksu- ja Tolliameti veebilehel.

Mootorsõidukiga (sh veemootorsõidukiga) Eestisse sisenemisel on aktsiisist vabastatud reisija esmakordsel Eestisse saabumisel kalendrikuu jooksul:

  • standardses kütusepaagis olev mootorikütus (v.a vedelgaas*),
  • kuni 10 liitrit mootorikütust kütusekanistris,

mis on mõlemal juhul ette nähtud tarbimiseks samas mootorsõidukis.

* Vedelgaasi on lubatud aktsiisivabalt tuua kalendrikuu jooksul ka pärast esmakordset Eestisse saabumist tingimusel, et vedelgaasi toomine on mitteärilisel eesmärgil ja tarbimiseks samas mootorsõidukis.


Reisija järgnevatel Eestisse saabumistel sama kalendrikuu jooksul võib Maksu- ja Tolliamet mootorikütusele rakendada täiendavat aktsiisivabastust juhul, kui:

  • reisija on eelneva kuue kalendrikuu jooksul mootorsõidukiga Eestisse saabunud kokku kuni kolmel korral,
  • reisija piiriületuse peamine eesmärk ei ole kütuse toomine.

Aktsiisivaba mootorikütust tohib kasutada vaid sõidukis, millega kütust sisse veeti ning kütuse sõidukist väljavõtmine või selle igasugune üleandmine on keelatud. Aktsiisivabastust ei kohaldata, kui sõiduki valdaja tegevusest ilmneb, et kütust veetakse sisse ärilisel eesmärgil.

Mootorsõiduki Eestist lahkumisel on piiril võimalik deklareerida standardses kütusepaagis olev mootorikütuse kogus. Kütusekoguse deklareerimine ei ole kohustuslik, vaid soovituslik, et vältida varasemalt kütusepaagis olnud aktsiisiga juba maksustatud mootorikütuse uuesti maksustamise (topeltmaksustamise) võimalust piiril Eestisse sisenemisel.

17.01.2017