Sa oled siin

Maksumärkide infosüsteem (MAIS)

Alates 01.01.2018 tuleb alternatiivsete tubakatoodete (näiteks tubakavedelik, sh e-vedelik tubaka tahke aseaine jms) müügipakendid maksumärgistada nii toodete aktsiisilaost tarbimisse lubamisel, importimisel kui teisest liikmesriigist Eestisse toimetamisel ja väljaspool aktsiisiladu ladustamisel.

Maksumärke saab tellida Maksu- ja Tolliametilt ning tellimise soovist palume teada anda meie e-posti aadressil aktsiisid@emta.ee. E-kirjas märkige palun maksumärkide tellija nimi ja registrikood.

Kange alkoholi maksumärgi infosüsteem (KAMM) on klientidele suletud alates 10. veebruarist 2017.
Alates 14. veebruarist 2017 on avatud uus maksumärkide infosüsteem (MAIS).

Maksumärkide infosüsteem e-MTAs hõlmab nii alkoholi kui tubaka maksumärkide tellimist, väljastamist, tootele kinnitamist, tarbimisse lähetamist ja maksumärkide tagastamist ning kehtetuks tunnistamist.

Maksumärkide infosüsteemi kasutajad on aktsiisikaupade käitlejad, kes saavad infosüsteemis teostada ja jälgida kõiki ettevõttega seotud maksumärkide toiminguid.

Maksumärke saavad tellida ja edasisi toiminguid maksumärkidega teha aktsiisilaopidajad, registreeritud kaubasaajad, importijad ja isik, kes toimetab ärilisel eesmärgil Eestisse teises liikmesriigis tarbimisse lubatud alkoholi.

E-MTA kaudu on klientidel võimalik teostada järgmisi kange alkoholi ja tubaka maksumärkidega seotud toiminguid:

 • maksumärkide tellimuse esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • maksumärkide vastuvõtmine Maksu- ja Tolliametilt
 • maksumärkide tootele kinnitamine
 • maksumärgistatud aktsiisikauba tarbimisse lähetamine
 • maksumärgistatud aktsiisikauba lähetamine teisele aktsiisilaopidajale ajutises aktsiisivabastuses
 • maksumärkide tootele kinnitamise tähtaja pikendamine
 • maksumärkide tagastamine Maksu- ja Tolliametile
 • maksumärkide kehtetuks tunnistamise taotlemine
 • maksumärkide aruandlus

Täiendav teave kange alkoholi maksumärkide kohta »

Täiendav teave tubaka maksumärkide kohta »


Maksumärkide infosüsteemi kasutajate volitused


Ettevõtte seaduslik esindaja annab volituse alkoholi ja tubaka maksumärkide infosüsteemi kasutamiseks isikutele, kes teostavad ettevõtte nimel alkoholi või tubaka maksumärkidega seotud toiminguid. Volituste andmiseks tuleb logida e-MTAsse ja valida rubriigis „Seaded“ alamrubriik „Pääsuõigused“.

Maksumärkide infosüsteemis on kasutusel järgmised pääsuõigused:

 • maksumärkide infosüsteemis alkoholi maksumärkide aruannete koostamine

 • maksumärkide infosüsteemis alkoholi maksumärkide dokumentide haldamine ja aruannete koostamine

 • maksumärkide infosüsteemis alkoholi maksumärkide dokumentide vaatamine ja esitamine

 • maksumärkide infosüsteemis tubaka maksumärkide aruannete koostamine

 • maksumärkide infosüsteemis tubaka maksumärkide dokumentide haldamine ja aruannete koostamine

 • maksumärkide infosüsteemis tubaka maksumärkide ​dokumentide vaatamine ja esitamine

Maksumärke väljastab volitatud isikule Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna aktsiiside talitus aadressil Lõõtsa 8a, Tallinn.
 

Asendustoimingud
 

Kui maksumärkide infosüsteem ei tööta, siis tuleb kasutada asendustoiminguid, milleks on teate ja taotluse esitamine paberkandjal (vt allolevaid vorme).

Süsteemi töö taastumisel peab asendustoiminguna tehtud teavitused kandma süsteemi.

Toimingute teostamine XML- või CSV-formaadis failiga


Tootele kinnitamise teade alkohol XML (1.07 KB, XML)

Tootele kinnitamise teade registreeritud alkohol XML (904 BAITI, XML)

Tootele kinnitamise teade tubakas XML (1005 BAITI, XML)

Aktsiisilattu lähetamise teade alkohol XML (1.02 KB, XML)

Aktsiisilattu lähetamise teade tubakas XML (982 BAITI, XML)

Tarbimisse lähetamise teade alkohol XML (1.19 KB, XML)

Tarbimisse lähetamise teade tubakas XML (1.09 KB, XML)

Aktsiisilattu lähetamise teade alkohol CSV (145 BAITI)

Aktsiisilattu lähetamise teade tubakas CSV (130 BAITI)

Tarbimisse lähetamise teade alkohol CSV (151 BAITI)

Tarbimisse lähetamise teade tubakas CSV (142 BAITI)

Faili üleslaadimine ei tähenda automaatselt dokumendi esitamist. Pärast faili üleslaadimist vajutage dokumendi/dokumentide esitamiseks kindlasti nupule „Kinnitan“. 

14.02.2020