Sa oled siin

Muudatused kütuse müüja esitatava tagatissumma suuruse arvutamises alates 01.02.2019

Kütuse käitlemise andmekogu kasutuselevõtmisega seoses muutuvad 1. veebruarist 2019 senised tagatise määramise alused ning hakkab kehtima piirang, mille kohaselt võib kütust müüa koguses, mis on tagatisega kaetud.

Tagatist saab jätkuvalt esitada käenduse, deposiidi või hüpoteegina (maksukorralduse seaduse § 122).

Kütuse müügi tegevusloa kehtivuse eelduseks on tagatise esitamine. Tarbimisse lubatud kütuse müüja tagatis ei või olla väiksem kui 5000 eurot (vedelkütuse seaduse (VKS) § 42 lg 2). Tarbimisse lubamise ja maksuladustamise märget või impordi tegevusluba omava isiku tagatis on 1 000 000 eurot (VKS § 42 lg 1).

Seoses muudatustega vaatab Maksu- ja Tolliamet (MTA) üle kütuse müüjate esitatud tagatised. Selleks peavad kütuse müüjad esitama hiljemalt 15. novembril 2018 MTA e-posti aadressil mtr@emta.ee andmed kahel järgneval järjestikusel kalendrikuul müüa kavatsetava kütuse koguse kohta (VKS § 36 lg 7). Andmed tuleb esitada kütuse liikide lõikes.

Hiljemalt 15. detsembril 2018 määrab MTA uue tagatise ja väljastab kütuse müüjale tagatise määramise otsuse. Kütuse müüja peab uutel alustel tagatise esitama hiljemalt 31. jaanuaril 2019 (VKS § 36 lg 8).

Kütuse müüjale, kes ei ole kavatsetava müügi koguste andmeid MTA-le tähtajaks esitanud, kohaldatakse alates 1. veebruarist 2019 kütuse müügi piirangut. Piirangu kohaldamine tähendab seda, et tarbimisse lubatud kütust võib edaspidi müüa kalendrikuus koguses, mis on esitatud tagatisega kaetud. Kui esitatud tagatis on 1. veebruari 2019 seisuga väiksem kui 5000 eurot, siis MTA peatab tegevusloa kehtivuse (VKS § 36 lg 9).

Kütuse müüja, kes soovib jätkata kütuse importimise, tarbimisse lubamise ja maksuladustamise lõpetamise õiguse kasutamist alates 1. veebruarist 2019 ning kelle tagatis on MTA otsusega vähendatud alla 1 000 000 euro, peab esitama tagatise 1 000 000 eurot hiljemalt 31. jaanuaril 2019. Kui tagatis on 1. veebruari 2019 seisuga väiksem kui 1 000 000 eurot, siis MTA peatab tegevusloa kehtivuse (VKS § 36 lg 10).

 

12.11.2018