SADHES

Siseriiklik aktsiisisaatedokumentide haldamise elektrooniline süsteem SADHES hõlmab siseriiklikke A- ja T-saatelehti, SAAD saatedokumente ja aktsiisi tagastamise taotlusi.

Kütuse käitlemise süsteemi (KKS) kasutusele võtmisel alates 1. veebruarist 2019 toimusid muudatused ka andmekogus SADHES. Täpsemat infot muudatuste kohta leiate kütuse käitlemise süsteemi (KKS) rubriigist »

Alates 1. augustist 2018 tuleb sisestada kütuse käitlemise andmekogusse kütuse nõuetele vastavust tõendavad dokumendid. Seoses sellega toimusid muudatused ka SADHESes. Täpsemat infot muudatuste kohta leiate vastavusdokumentide registreerimise (VDS) rubriigist »

 

Veebiliidese ja X-tee testimine »

 

Tehniline teave X-tee kasutajatele »


Tehniline teave


Info edastamine aktsiisideklaratsioonile XML-faili abil.

Kasutaja koostab ettevõtte infosüsteemist faili, mis vastab lisatud failistruktuurile.

SADHES saatelehe XML-faili näidis (12.83 KB, XML) 08.02.2017
SADHES saatelehe XML-faili näidised (versioon 6) (9.4 KB, ZIP) 07.06.2017
Süsteemide SADHES ja MAIS muudatused (36.64 KB, PDF) 08.02.2017


Kasutusjuhendid ja juhised

A- ja T-saatelehe asendustoimingu saatedokument (100 KB, XLS)


Asendustoimingut on lubatud kasutada, kui ettevõtja on maksuhaldurit teavitanud e-posti aadressil aktsiisid@emta.ee tehnilistest probleemidest tingitud juurdepääsu takistustest SADHESele ja probleemide kavandatud lahendamise ajast.
Asendustoiminguna koostatud saatelehele annab numbri aktsiisikauba lähetaja.

SADHESe töö või juurdepääsu taastumisel SADHESele peavad aktsiisikauba lähetaja ja vastuvõtja viivitamata esitama SADHESe kaudu tagantjärele saatelehed ja teatised vastavalt toimingute kronoloogilisele järjekorrale, kui kasutati asendustoiminguid.
 

Õigusaktid


SADHESega seotud määrused:

 

 

18.06.2020