Sa oled siin

Sõiduki registreerimise taotluse täitmise juhend ja maksustamisreegli määramise abi

Kui on soetatud sõiduk Euroopa Liidu liikmesriigist või väljastpoolt Euroopa Liitu (kolmandast riigist) ning see on toodud Eesti Vabariigi territooriumile, siis selle registreerimiseks liiklusregistris saab kiirelt ja mugavalt täita registreerimiseelse taotluse Maanteeameti e-teeninduses.

Taotluse täitmiseks soovitame hoida käepärast ostu dokumendid ja sõiduki registreerimistunnistus.

Taotluse täitmisel avanevad nii mõneski lahtris valikud ning selgust saab ka infonuppudest. Koostasime alloleva juhendi, et selgitada missuguse infoga lahtreid täita ning kust info leida.

Maanteeameti ning Maksu- ja Tolliameti koostöö
Maanteeamet ning Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa Liidu liikmesriigis või väljaspool Euroopa Liitu (kolmandas riigis) kasutusele võetud, toodud Eesti Vabariigi territooriumile ja mida soovitakse liiklusregistris registreerida. Andmete kontrolli võimalikult kiire läbimise aluseks on korrektselt täidetud taotlus.
 • Sõiduki registreerimiseelse taotluse täitmiseks Maanteeameti e-teeninduses tuleb valida menüüjaotises „Sõiduk" rubriigi „Sõidukite eelregistreerimine" alt „Uus taotlus".

 • Taotlusvormi lehel „Sõiduki andmed":

  • lahtris „Esmase registreerimise aeg" tuleb märkida sõiduki esmase registreerimise aeg (sh ka välisriigis) – selle leiab sõiduki registreerimistunnistuse lahtrist B;
  • valik „Sõiduk ei ole eelnevalt registreeritud“ tähendab, et tegemist on uue, st esmakordselt registrisse kantava sõidukiga.

 • Taotlusvormi lehel „Müüja ja tehingu andmed":

  • müüja andmete täitmiseks saab infot sõiduki ostuarvelt või -lepingust;
  • lahtrisse „Müüja KMKR nr" tuleb sisestada müüja käibemaksukohustuslasena registreerimise number. Välisriigi isikute KMKR numbri olemasolu ja kehtivust saab kontrollida veebilehelt VIES VAT number validation", Eesti isikute puhul on võimalik kasutada Maksu- ja Tolliameti päringut „Käibemaksukohustuslasena registreerimise (KMKR) numbri otsing".
  • tegingu andmete osas tuleb „Summa (lõpphind)" real märkida arve summa ja valuuta. „EUR" on vaikimisi valik, kuid selle asemel saab vajadusel sisestada muu valuuta.
  • lahtris „Kuidas maksustatud" avaneb rippmenüü, milles tuleb valida sobivaim variant – maksustamisreeglite selgitused leiab juhendi lõpust.

 • Taotlusvormi lehel „Taotluse üldised andmed" saab lisada dokumente. Vajalike dokumentide nimekirja leiab Maanteeameti veebilehelt „Sõidukite registreerimiseelne kontroll". Mitme dokumendi lisamiseks tuleb korduvalt klikata nupul „Lisan dokumendi“.

 

Maksustamisreegli määramise abi


Sõiduki registreerimiseelse taotluse lahtris „Kuidas maksustatud" pakutud viiest valikust sobivaima leidmiseks oleme need valikud alljärgnevalt lahti seletanud.

Maksustamisreeglid

Käibemaksu erikord

Käibemaksu erikorda on võimalik kasutada ainult Euroopa Liidu liikmesriigist soetatud sõidukite osas, sh Eesti-sisesed tehingud.

Erikorra puhul võib ostjaks olla äriühing või füüsiline isik, kuid müüja on reeglina äriühing ning arvel on märgitud viide erikorra sättele (sõnaline, müüja riigi vastav seadusesäte või viide direktiivile).

Erikorrale võivad viidata järgmised mõisted arvel: saksa differenzbesteuerung, leedu marža, hollandi marge, itaalia margine, inglise margin scheme, soome voittomarginaalijärjestelmä jne.

Kui müüja on eraisik ja müügiarvele/-lepingule on märgitud viide erikorra kohta, siis võib tegemist olla tehinguga, mille asjaolud ja dokumentatsioon vajavad täpsustusi.

Ilma käibemaksuta

Ilma käibemaksuta saab Euroopa Liidu liikmesriigist soetada sõiduki juhul, kui sõiduki müüja on füüsiline isik või muu mittemaksukohustuslane. Müügihind ei sisalda käibemaksu. Ostjaks võib olla eraisik või äriühing.

Taotluses tuleb märkida „ilma käibemaksuta" ka juhul, kui tegemist on kingitusena või päranduseks saadud sõidukiga.

0% määr

Nullprotsendiline käibemaksumäär kehtib järgmisel kahel juhul.

 1. Sõiduki ostja on maksukohustuslane1 ning tegemist on ühendusesisene kauba soetamisega või kolmnurktehinguga kauba soetamisega.

  Sõiduk on soetatud nn netohinnaga ning välisriigi käibemaks võib olla makstud osaliselt või täies ulatuses tagatisena (nn deposiiti) (saksa kaution). Arvetel on see tuvastatav: näiteks kui hinna taga või ees on märge neto või netto.

  Müüja on üldjuhul välisriigi käibemaksukohustuslasest äriühing/ettevõtja.
  Märkus
  [1] Mõeldakse käibemaksukohustuslast. Kehtiva käibemaksukohustuslase numbri olemasolu saad kontrollida veebilehelt VIES VAT number validation".
 2. Mittemaksukohustuslasest2ostja (taotluse esitaja) puhul on nullprotsendiline käibemaksumäär võimalik märkida ainult juhul, kui tegemist on käibemaksuseaduse mõttes uue transpordivahendiga3 (üks järgnevatest tingimustest peab olema täidetud: läbisõit on soetuse hetkel alla 6000 km või esmaregistreerimisest on soetushetkel vähem kui 6 kuud möödunud).

  Uue sõiduki puhul tasub füüsiline isik või mittemaksukohustuslane käibemaksu riigis, kus seda kasutama hakatakse (vajalik tolliformaalsuste täitmine).
  Märkused
  [2] Mõeldakse füüsilist isikut või äriühingut, kellel puudub kehtiv käibemaksukohustuslase number.
  [3] Uue transpordivahendi mõiste on defineeritud käibemaksuseaduse § 2 lg-s 7.

Välisriigi käibemaksuga

Euroopa Liidu liikmesriigist soetatud sõiduk, mille soetushind sisaldab soetusriigi käibemaksu ning käibemaks on arvel eraldi märgitud. Ostjaks võib olla eraisik või mittemaksukohustuslasest äriühing, müüja üldjuhul äriühing/ettevõtja.
Kui müüjaks on Eesti äriühing ning hind sisaldab käibemaksu, siis tuleb samuti valida maksustamisreegel „Välisriigi käibemaksuga" (hetkel puudub taotlusvormi valikus korrektne variant „Eesti käibemaksuga").

Tollis käibemaks tasutud

 1. Väljastpoolt Euroopa Liitu (kolmandast riigist) pärit sõiduki soetamise korral peab ostja (nii füüsiline isik kui ka juriidiline isik) eelnevalt esitama sõiduki kohta tollideklaratsiooni.
   
 2. Euroopa Liidust soetatud uue sõiduki soetamise korral peab ostja (nii füüsiline isik kui ka äriühing, kes ei ole maksukohustuslane) eelnevalt esitama sõiduki kohta tollideklaratsiooni. Uue transpordivahendiga1 on käibemaksuseaduse mõttes tegu, kui üks järgnevatest tingimustest on täidetud: läbisõit on soetuse hetkel alla 6000 km või esmaregistreerimisest on soetushetkel vähem kui 6 kuud möödunud.

Kui tolliformaalsused on ühe korra juba varasema valdaja/omaniku poolt täidetud, siis tuleb lähtuda maksustamisreegli valikul hetke tehingu soetuslepingust või -arvest.

Märkus
[1] Uue transpordivahendi mõiste on defineeritud käibemaksuseaduse § 2 lg-s 7.

 

20.06.2019