Sa oled siin

Lõppeb sigarite ja sigarillode üleminekuperiood

Lõppemas on aeg, millal tohib müüa sigareid ja sigarillosid, mis on lubatud tarbimisse enne 2018. aasta 1. jaanuarit.

Alates 1. jaanuarist 2018 kehtestati sigaritele ja sigarillodele kahekomponendiline aktsiisimäär, et seada üks osa aktsiisimäärast sõltuvusse toote jaehinnast. Seega alates 1. jaanuarist 2018 tarbimisse lubatud sigarid ja sigarillod on maksumärgistatud maksumärgiga, millele on trükitud ka maksimaalne jaehind.

Sigarid ja sigarillod, mis on maksumärgistatud maksumärgiga, millele ei ole trükitud maksimaalset jaehinda, on tarbimisse lubatud enne 2018. aasta 1. jaanuarit ja neid on lubatud müüa kuni 2019. aasta 31. detsembrini.

Nimetatud sigaritelt ja sigarillodelt on võimalik aktsiisi tagasi taotleda maksukorralduse seaduse § 33 lõike 1 alusel, kui on täidetud mõlemad järgmised tingimused:

  1. nendele toodetele on aktsiisilaos kinnitatud 2020. aastal kehtivad maksumärgid ja makstud on kehtiv aktsiis;
  2. maksuhaldurile on tagastatud nendele toodetele kinnitatud maksumärgid või enne uute maksumärkide kinnitamist toodetele kirjalikult teatatud varem kinnitatud maksumärkide koodid, nendele maksumärkidele trükitud tubakatoote liigi tähistused ja tubakatoote kogused müügipakendis.

Enne 2018. aasta 1. jaanuarit tarbimisse lubatud tooted toimetatakse tarbimisest aktsiisilattu tubakaseaduses sätestatud kohustusliku saatedokumendiga.

Tarbimisest aktsiisilattu tagasitulnud tooted kajastatakse tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande sissetuleku real 2.4 „Maksustatud".

Toodetele uue maksumärgi kinnitamisel kajastatakse toodete kogust aruandes kahe kirjega: väljamineku real 4.4 „Maksustatud üldkogus" ja sama kogus tootmise real 3 „Üldkogus" vastava toote veerus.

Uue maksumärgiga märgistatud toodete tarbimisse lubamisel kajastatakse seda tavakorras väljamineku real 4.5 „Maksustatud" ja real 4.4 „Maksustatud üldkogus".
 

17.12.2019