Sa oled siin

Muudatused seoses tubakatoodete käitlemisega alates 01.05.2015

Väljaspool aktsiisiladu ladustatud tubakas loetakse tarbimisvalmis suitsetamistubakaks

Alates 1. maist 2015 jõustub alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muudatus, millega täiendatakse suitsetamistubaka mõistet, et takistada toortubaka nime all aktsiisita tubakatoodete müüki tarbijale. Muudatuse kohaselt loetakse jaemüüki suunatud töödeldud või töötlemata tubakat tarbimisvalmis suitsetamistubakaks. Jaemüüki suunatuks loetakse tubakas, kui toode on ladustatud väljaspool aktsiisiladu. Välistatakse ainult kasvav taim, et kasvava tubakataime alust maad ei pea registreerima aktsiisilaona. Tubakataim peab pärast kasvatusest koristamist olema ladustatud aktsiisilaos, vastasel korral loetakse tubakas jaemüüki suunatud suitsetamistubakaks.

Muudatusest tulenevalt juhime töödeldud või töötlemata tubaka käitlemisega tegelevate ettevõtjate tähelepanu asjaolule, et alates 1. maist tohib maksumärgistamata ja tubakaseadusele mittevastavaid töödeldud või töötlemata tubaka pakendeid ladustada ainult aktsiisilaos.

Väljaspool aktsiisiladu ladustatud nõuetele mittevastavad ja maksumärgistamata tubaka pakendid tuleb toimetada 1. maiks aktsiisilattu ning Eestis tarbimisse lubatavad pakendid tuleb viia vastavusse tubakaseaduse nõuetega ja maksumärgistada.  


Keelatakse suitsuvabade tubakatoodete, sh närimistubaka käitlemine

Suitsuvaba tubakatoode on tubakatoode, mille tarvitamiseks ei ole vaja põlemisprotsessi. Suitsuvabad tubakatooted on närimistubakas, nuusktubakas ja suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas.

Tubakaseadusega keelatakse kõigi suitsuvabade tubakatoodete, sh närimistubaka käitlemine. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus ei käsitle käitlemiseks keelatud suitsuvabu tubakatooteid aktsiisiga maksustatavate toodetena.

Erandina on lubatud suitsuvaba tubakatoote ladustamine ärilisel eesmärgil käitatava sellise laeva pardal, mis suundub riiki või lähtub riigist, kus laeval ladustatava suitsuvaba tubakatoote müük on lubatud.

Käitlemiseks keelatud suitsuvaba tubakatoodet on lubatud füüsilisel isikul mitteärilisel eesmärgil Eestisse tuua ainult koos temaga liikuvas pagasis:

  1. teisest liikmesriigist maksimaalselt kümme pakki tingimusel, et ühes pakis ei ole toodet rohkem kui 50 grammi;
  2. liiduvälisest riigist kalendrikuu jooksul esmakordsel ja teistkordsel Eestisse saabumisel ühe paki tingimusel, et ühes pakis ei ole toodet rohkem kui 50 grammi.

Suitsuvaba tubakatoote toimetamine Eestisse posti teel või muul samalaadsel viisil on keelatud. Muu samalaadse viisi all mõeldakse kullerteenust.

Sätestatakse ka käitlemiseks mittelubatud suitsuvabade tubakatoodete suur kogus, milleks on kolmekümnekordne kogus, mis on füüsilisel isikul lubatud teisest liikmesriigist mitteärilisel eesmärgil tuua.

 

10.01.2016