Sa oled siin

Sigarite ja sigarillode aktsiisiga maksustamine alates 01.01.2018

Alates 01.01.2018 maksustatakse sigareid ja sigarillosid kahekomponendilise aktsiisimääraga. Kahekomponendiline aktsiisimäär koosneb fikseeritud summast toote koguse kohta ja toote hinnast sõltuvast proportsionaalsest osast.

Alates 01.01.2018 on sigarite ja sigarillode aktsiisimäär 151 eurot 1000 sigari või sigarillo kohta ja 10% sigari või sigarillo maksimaalsest jaemüügihinnast. Samas kehtestatakse sigaritele ja sigarillodele ka minimaalne aktsiisimäär toote koguse kohta ehk aktsiisi makstakse vähemalt 211 eurot 1000 sigari või sigarillo kohta.

Sigarid ja sigarillod, mis lubatakse tarbimisse alates 1. jaanuarist 2018, peavad olema maksumärgistatud maksumärgiga, millele on trükitud ka maksimaalne jaehind.

Sigareid ja sigarillosid on keelatud võõrandada või pakkuda müügiks maksimaalsest jaehinnast kõrgema hinnaga.

Maksumärgistamata sigarite ja sigarillode aktsiis arvutatakse jaehinnast sõltuva aktsiisimäära rakendamise aastal (2018), lähtudes nende minimaalsest aktsiisisummast ehk 211 eurot 1000 sigari või sigarillo kohta.

Sigareid ja sigarillosid, mis on lubatud tarbimisse enne 1. jaanuarit 2018, on lubatud müüa kuni 31. detsembrini 2019.
 

18.07.2017