Sa oled siin

Tubakavedelike kui alternatiivsete tubakatoodete käitlemine alates 01.04.2021

Perioodil 01.04.2021–31.12.2022 ei maksustata alternatiivseteks tubakatoodeteks määratletavaid tubakavedelikke aktsiisiga. Nimetatud perioodil ei kohaldata tubakavedelikele ka alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses alternatiivsetele tubakatoodetele kehtestatud sätteid.

Sellest tulenevalt ei pea tarbimises olevad tubakavedelikud (sh e-sigareti täitevedelikud) sellel perioodil olema maksumärgistatud ja samuti ei nõuta tubakavedelike vastuvõtmisel ja lähetamisel kohustusliku aktsiisikauba saatedokumendi vormistamist ja esitamist.

Seisuga 01.04.2021 tarbimises olevaid tubakavedelikke, millele on kinnitatud maksumärk, on lubatud müüa maksumärgistatult kuni varude lõppemiseni.

Samuti on lubatud peale 01.04.2021 aktsiisilaopidajal lähetada tarbimisse aktsiisilaos ladustatud maksumärgistatud tooted, seejuures nende aktsiisilaost lähetamisel ei ole kohustust esitada aktsiisikauba kohustuslikku saatelehte ja lähetatud tootelt ei teki aktsiisi maksukohustust.

Tootele kinnitamata maksumärgi liigid „C“ ja „H“ on võimalik meile tagastada, aga see ei ole kohustuslik.

Aktsiisiloa arvestuses seisuga 31.03.2021 ajutises aktsiisivabastuses oleva tubakavedeliku koguse palume kanda aktsiisilao aprillikuu laoarvestuses laost välja real 5.2 „Põhjendatud kaod“.

Maksumärkide süsteemis MAIS palume teil aga väljastatud maksumärkide liikide „C“ ja „H“ kohta esitada „Maksumärkide kehtetuks tunnistamise taotlus“ ja seda nii 01.04.2021 seisuga tootele kinnitamata maksumärkide kui ka tarbimisse lubamata tootele kinnitatud maksumärkide osas, et maksumärkide süsteem kuvaks maksumärkide osas andmeid vastavalt tekkinud olukorrale.

Juhime tähelepanu, et seoses tubakavedelike aktsiisiga mitte maksustamisel perioodil 01.04.2021–31.12.2022 ei ole muudatusi tubakaseaduses tubakatootega seonduvate toodete käitlemise osas. Tubakavedelike kaugmüük (nii piiriülene kui riigisisene) on ka nimetatud perioodil keelatud.

10.03.2021