Kütuse müügi koondandmed

Sellel lehel avaldame kütuseliikide lõikes lõpptarbijale kütuse müügi andmed. Andmeid uuendame iga kuu 7. ja 22. kuupäeval.

Tulenevalt vedelkütuseseaduse §-st 7 on kütusemüüjatel kohustus esitada kütuse käitlemise aruanded tanklast müügi korral Maksu- ja Tolliametile kaks korda kuus (1. ja 16. kuupäevaks) ning seepärast on tabelites iga kuu kohta kaks aruandeperioodi.

Andmed tanklast müüdud kütuse kohta on koondatud esitatud ja kinnitatud tanklast müügi aruannete põhjal; lõpptarbijale müügi andmed on koondatud kütuse käitlemise aruannete põhjal.

 

07.10.2021