Keskkonnatasud

Keskkonnaameti infokanalid klientide nõustamiseks

Täpsemat infot keskkonnatasude arvestamise kohta leiab Keskkonnaameti veebilehelt „Keskkonnatasu".


Keskkonnatasude deklaratsioonide esitamise ja tasumise tähtpäevad
 

Deklaratsiooni liik

Deklareerimise tähtpäevad (esitatakse Keskkonnaametile)

Tasumise tähtpäevad (tasutakse Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontole)

Jäätmete saastetasu

17. aprill
17. juuli
17. oktoober
17. jaanuar

17. aprill
17. juuli
17. oktoober
17. jaanuar

Välisõhu saastetasu

17. aprill
17. juuli
17. oktoober
17. jaanuar

17. aprill
17. juuli
17. oktoober
17. jaanuar

Vee erikasutusõiguse tasu

17. aprill
17. juuli
17. oktoober
17. jaanuar

17. aprill
17. juuli
17. oktoober
17. jaanuar

Maavara kaevandamisõiguse tasu

17. aprill
17. juuli
17. oktoober
17. jaanuar

17. aprill
17. juuli
17. oktoober
17. jaanuar

 

Maksu- ja Tolliameti ning Keskkonnaameti vaheline koostöö

Keskkonnaameti ülesanded

Maksu- ja Tolliameti ülesanded

Lubade väljastamine ja sellega seotud menetlemise portsessid.

Keskkonnatasude deklareerimise ja/või kontrolli tulemusel määratud summade arvestuse tagamine.

Keskkonnatasude deklareerimise tagamine:

  • elektroonselt (e-keskkonnas)
  • paberkandjal

Keskkonnatasude nõuete haldamine:

  • tasutud nõuete summade eraldamine
  • tasumata nõuete sissenõudmine

Keskkonnatasude deklareerijate nõustamine:

  • elektroonselt (e-keskkonnas)
  • paberkandjal

Keskkonnatasude nõuete haldamisega seotud klientide nõustamine (arvestus ja võlgade kujunemine).

Keskkonnatasudega seotud nõustamine kohustuste tekkimise ja soodustuste osas.

 

Keskkonnatasude deklaratsioonide haldamine ja esitamata deklaratsioonide sissenõudmine.

 

Keskkonnatasude arvestamise kontrollimine (sh revisjonide läbiviimine ja maksuotsuste koostamine).

 

 

14.10.2020