Pääsuõigused ja pääsuõiguste paketid hinnangute teenuse kasutamiseks

Ettevõtte esindajana hinnangute teenuse kasutamiseks, sh ettevõttele antud maksukäitumise hinnangute vaatamiseks, on vaja pääsuõigusi.

Pääsuõiguste paketid

Hinnangute teenuse kasutamise õigus sisaldub järgmistes e-MTA kasutamise pääsuõiguste pakettides:

1. Juriidilise esindaja pakett sisaldab õigust "Hinnangute teenuse peakasutaja", mis võimaldab kasutada teenust täismahus.

2. FIE esindaja pakett sisaldab õigust "Hinnangute teenuse peakasutaja", mis võimaldab kasutada teenust täismahus.

3. Raamatupidaja pakett sisaldab õigust "Hinnangute teenuse kasutamine õiguseta vaadata esindatava ettevõte hinnanguid".

4. Füüsilise isiku esindaja pakett sisaldab õigust "Hinnangute teenuse peakasutaja", mis võimaldab kasutada teenust täismahus. 

Üksikõigused

Hinnangute teenuse kasutamiseks saab anda ka üksikõigusi.

Pääsuõiguse nimi ja kood Võimaldab järgmisi tegevusi

Hinnangute teenuse peakasutaja
(kood: MIRROR_ADMIN)

 • esindatava ettevõtte avalike andmete vaatamine
 • esindatava ettevõtte maksukuulekuse hinnangu ja maksuasjade korrasoleku hinnangu vaatamine
 • esindatava ettevõtte nimekirjade vaatamine, loomine, muutmine ja kustutamine
 • esindatava ettevõtte deklaratsiooni KMD INF A ja B osa alusel koostatud nimekirjade vaatamine ja kopeerimine
 • esindatava ettevõtte kohta maksukäitumise tõendite koostamine ja vaatamine
 • esindatava ettevõtte teadete seadistamine, lugemine
 • teiste ettevõtete otsimine ja avalike andmete vaatamine
 • teiste ettevõtete kohta tõendite koostamine ja vaatamine
 • teiste ettevõtete kohta teadete seadistaine, lugemine
 • teiste ettevõtete hinnangutele juurdepääsu küsimine
 • esindatava ettevõtte maksukuulekuse hinnangu ja maksuasjade korrasoleku jagamine/avalikustamine
Hinnangute teenuse kasutamine
(kood: MIRROR_ANALYST)
 • esindatava ettevõtte avalike andmete vaatamine
 • esindatava ettevõtte maksukuulekuse hinnangu ja maksuasjade korrasoleku hinnangu vaatamine
 • esindatava ettevõtte nimekirjade vaatamine, loomine, muutmine ja kustutamine
 • esindatava ettevõtte deklaratsiooni KMD INF A ja B osa alusel koostatud nimekirjade
  vaatamine ja kopeerimine
 • esindatava ettevõtte kohta maksukäitumise tõendite koostamine ja vaatamine
 • esindatava ettevõtte teadete seadistamine, lugemine
 • teiste ettevõtete otsimine ja avalike andmete vaatamine
 • teiste ettevõtete otsimine ja avalike andmete vaatamine
 • teiste ettevõtete kohta tõendite koostamine ja vaatamine
 • teiste ettevõtete kohta teadete seadistaine, lugemine
 • teiste ettevõtete hinnangutele juurdepääsu küsimine
Hinnangute teenuse maksukuulekuse hinnangu vaatamine
(kood: MIRROR_TAX_COMPLIANCE)
 • esindatava ettevõtte avalike andmete vaatamine
 • esindatava ettevõtte maksukuulekuse hinnangu vaatamine
 • esindatava ettevõtte nimekirjade vaatamine, loomine, muutmine ja kustutamine
 • teiste ettevõtete otsimine ja avalike andmete vaatamine
 • teiste ettevõtete kohta tõendite koostamine ja vaatamine
 • teiste ettevõtete kohta teadete seadistaine, lugemine
 • teiste ettevõtete hinnangutele juurdepääsu küsimine

Puudub õigus vaadata esindatava ettevõtte maksuasjade korrasoleku hinnangut.

Hinnangute teenuse maksuasjade korrasoleku hinnangu vaatamine
(kood: MIRROR_TAX_RISK)

 • esindatava ettevõtte avalike andmete vaatamine
 • esindatava ettevõtte maksuasjade korrasoleku hinnangu vaatamine
 • esindatava ettevõtte nimekirjade vaatamine, loomine, muutmine ja kustutamine
 • teiste ettevõtete otsimine ja avalike andmete vaatamine
 • teiste ettevõtete kohta tõendite koostamine ja vaatamine
 • teiste ettevõtete kohta teadete seadistaine, lugemine
 • teiste ettevõtete hinnangutele juurdepääsu küsimine

Puudub õigus vaadata esindatava ettevõtte maksukuulekuse hinnangut.

Hinnangute teenuse kasutamine õiguseta vaadata esindatava ettevõtte hinnanguid
(kood: MIRROR_USER)
 • esindatava ettevõtte avalike andmete vaatamine
 • esindatava ettevõtte nimekirjade vaatamine, loomine, muutmine ja kustutamine
 • teiste ettevõtete otsimine ja avalike andmete vaatamine
 • teiste ettevõtete kohta tõendite koostamine ja vaatamine
 • teiste ettevõtete kohta teadete seadistaine, lugemine
 • teiste ettevõtete hinnangutele juurdepääsu küsimine

Puudub õigus vaadata esindatava ettevõtte maksukuulekuse hinnangut ja maksuasjade korrasoleku hinnangut.

Pääsuõiguste andmine

Ettevõtte esindajatele saab pääsuõigusi anda isik, kellel on e-MTA kasutamiseks juriidilise isiku (ettevõtte) esindaja pakett või isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguse haldamiseks.

Pääsuõigusi saab anda e-MTA lehel „Seaded" > „Pääsuõigused" > „Esindajate pääsuõigused".

Õiguse andmiseks:

 1. vajutage nupule „Uus pääsuõigus“;
 2. otsige isik koodi või kasutajatunnuse abil või valige lemmikute hulgast. Otsitud isik kuvatakse tabelis „Valitud isikud“.
 3. vajutage nupule „Edasi“;
 4. õiguste plokis valige, kas soovite anda pääsuõiguste paketi või üksikõiguse. Seejärel sisestage nimetuse lahtrisse paketi või pääsuõiguse nimetus või koodi lahtrisse pääsuõiguse kood. Vajutage nupule „Otsi“.
 5. valige leitud õiguste hulgast vajalik ja vajutage nupule „Lisan“.

Pääsuõiguste andmise videot saab vaadata siit

 

31.08.2021