Sa oled siin

Füüsilisest isikust ettevõtja äriregistrisse kandmine

Kõik füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE-d) peavad enne tegevuse alustamist taotlema enda kandmist äriregistrisse. Sama põhimõte kehtib ka vabakutselistele loovisikutele. Maksu- ja Tolliameti poolt peetavas maksukohustuslaste registris FIE-sid enam ei registreerita.

Täpsem informatsioon Justiitsministeeriumi koduleheküljel „Füüsilisest isikust ettevõtja".

Vaadake lisaks: FIE ABC I osa „Ettevõtluse alustamine ja ülevaade FIE kohustustest" 2. ptk „Tegevuse alustamine"

 

14.03.2019