Sa oled siin

Käibemaksugrupina registreerimine

Mida peab teadma enne käibemaksugrupina registreerimist

Käibemaksugrupina registreerimiseks esitage Maksu- ja Tolliametile kirjalik avaldus.

Käibemaksugrupina registreerimise avalduse esitamine

E-MTAs

Avalduse esitamise õigus on
 • käibemaksugrupi esindusisiku allkirjaõiguslikul isikul
 • volitatud esindajal
   
Avalduse esitamine


Avalduse esitajal peab olema pääsuõigus „Käibemaksukohustuslasena registreerimise (KMKR) avalduste esitamine“.

Pääsuõiguse andmiseks peab volitamise õigust omav isik sisenema e-MTAsse esindaja rollis ning valima rubriigis „Seaded“ menüüpunkti „Pääsuõigused“. Pääsuõiguste administreerimise lehel tuleb sisestada kasutaja isikukood, keda volitatakse, ning valida pääsuõigus „Käibemaksukohustuslasena registreerimise (KMKR) avalduste esitamine“.

Avalduse esitamiseks volitatud isikuna valige „Registrid ja päringud“ > „Registreerimine" > „Käibemaksukohustuslaste register“ > „Uus avaldus“ > „Käibemaksugrupina registreerimise avaldus“.

Otsuse tegemine


Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse käibemaksugrupina registreerimise või registreerimata jätmise kohta 30 päeva jooksul avalduse saamisest arvates.
Otsusest teavitame Teid elektronposti aadressil või lühisõnumiga mobiiltelefoni numbril. Otsuse laadime üles e-MTAsse rubriiki „Registrid" > „Käibemaksukohustuslaste register".

E-posti teel

Avalduse esitamise õigus on
 • käibemaksugrupi esindusisiku allkirjaõiguslikul isikul
 • volitatud esindajal
   
Avalduse esitamine
 

1. Käibemaksugrupina registreerimiseks tuleb esitada kirjalik avaldus vormil KRÜ.

2. Täitke avaldus eesti keeles.

3. Allkirjastage avaldus digitaalselt.

4. Saatke avaldus aadressile emta@emta.ee

5. Kui avalduse allkirjastab volitatud esindaja, siis tuleb lisada manusesse ka volitust tõendava dokumendi koopia.
 

Otsuse tegemine


Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse käibemaksugrupina registreerimise või registreerimata jätmise kohta 30 päeva jooksul avalduse saamisest arvates.
Otsusest teavitame Teid elektronposti aadressil või lühisõnumiga mobiiltelefoni numbril. Otsuse laadime üles e-MTAsse rubriiki „Registrid" > „Käibemaksukohustuslaste register".

Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos

Avalduse esitamise õigus on
 • käibemaksugrupi esindusisiku allkirjaõiguslikul isikul
 • volitatud isikul
   
Avalduse esitamine


1. Käibemaksugrupina registreerimiseks tuleb esitada kirjalik avaldus vormil KRÜ.

2. Täitke avaldus eesti keeles.

3. Esitage teenindajale:

 • avaldus
 • isikut tõendav dokument
 • kui olete volitatud isik, siis on tarvis ka volitust tõendavat dokumenti
   
Otsuse tegemine


Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse käibemaksugrupina registreerimise või registreerimata jätmise kohta 30 päeva jooksul avalduse saamisest arvates.
Otsusest teavitame Teid elektronposti aadressil või lühisõnumiga mobiiltelefoni numbril. Otsuse laadime üles e-MTAsse rubriiki „Registrid" > „Käibemaksukohustuslaste register".

Posti teel

Avalduse esitamise õigus on
 • käibemaksugrupi esindusisiku allkirjaõiguslikul isikul
 • volitatud esindajal
   
Avalduse esitamine
 

1. Käibemaksugrupina registreerimiseks tuleb esitada kirjalik avaldus vormil KRÜ.

2. Täitke avaldus eesti keeles.

3. Saatke avaldus Maksu- ja Tolliametile aadressil Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn.

4. Kui avalduse allkirjastab volitatud esindaja, siis tuleb lisada kirjale ka volitust tõendava dokumendi koopia.
 

Otsuse tegemine


Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse käibemaksugrupina registreerimise või registreerimata jätmise kohta 30 päeva jooksul avalduse saamisest arvates.
Otsusest teavitame Teid elektronposti aadressil või lühisõnumiga mobiiltelefoni numbril. Otsuse laadime üles e-MTAsse rubriiki „Registrid" > „Käibemaksukohustuslaste register".

 

17.09.2019