Sa oled siin

Käibemaksukohustuslaste registrist kustutamine

Käibemaksukohustuslasena registreeritud isik võib esitada Maksu- ja Tolliametile avalduse enda registrist kustutamiseks juhul, kui tema maksustatav käive ei ületa tema arvestuste kohaselt järgneva 12 kuu jooksul 40 000 eurot.

Piiratud käibemaksukohustuslane võib esitada avalduse enda registrist kustutamiseks, kui ta on piiratud käibemaksukohustuslasena registreeritud vähemalt kaks aastat ja tema teisest liikmesriigist soetatud kaupade väärtus ei ületanud eelmisel ega käesoleval aastal 10 000 eurot.

Käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks esitage Maksu- ja Tolliametile kirjalik avaldus. Avalduse saab esitada e-MTAs või teenindusbüroos.

Käibemaksukohustuslaste registrist kustutamise avalduse esitamine

E-MTAs

Avalduse esitamise õigus on

- juriidilise isiku allkirjaõiguslikul isikul,
- riigi-, valla- või linnaasutuse seaduslikul esindajal,
- füüsilisest isikust ettevõtjal ja
- nende poolt volitatud isikul.

Avalduse esitamine

Avalduse esitajal peab olema pääsuõigus „Käibemaksukohustuslasena registreerimise (KMKR) avalduste esitamine“.

Pääsuõiguse andmiseks peab volitamise õigust omav isik sisenema e-MTAsse esindaja rollis ning valima rubriigis „Seaded“ > „Pääsuõigused“ > „Esindajate pääsuõigused“. Pääsuõiguste administreerimise lehel tuleb sisestada kasutaja isikukood, keda volitatakse, ning valida jaotise „Üksikõigused" all pääsuõigus „Käibemaksukohustuslasena registreerimise (KMKR) avalduste esitamine“.

Rubriigis „Minu pääsuõigused" näete oma pääsuõigusi (õigusi e-MTA teenuste kasutamiseks), saate nendest loobuda ning neid delegeerida (kui on delegeeritav pääsuõigus). Delegeerimine tähendab seda, et annate pääsuõiguse enda esindamiseks teisele isikule edasi.

Avalduse esitamiseks volitatud isikuna valige e-MTAs „Registrid ja päringud“ > „Registreerimine“ > „Käibemaksukohustuslaseks registreerimine“ > „Uus avaldus“ > „Käibemaksukohustuslaste registrist kustutamise avaldus" või „Piiratud käibemaksukohustuslase registrist kustutamise avaldus".

E-MTAs avalduse esitamise videojuhend

Otsuse tegemine

Käibemaksukohustuslane kustutatakse registrist Maksu- ja Tolliameti otsuse alusel otsuses märgitud kuupäeva seisuga.
Enne otsuse tegemist on Maksu- ja Tolliametil õigus isiku majandustegevust kontrollida. Seetõttu võib kustutamise kuupäev olla hilisem teie poolt avalduses märgitud kuupäevast.

Kustutamisest teavitame Teid elektronposti aadressil või lühisõnumiga mobiiltelefoni numbril ning kustutamise otsuse laadime üles e-MTAsse. Otsuse leiate e-MTAs nii rubriigis „Suhtlus" > „Dokumendid" kui ka rubriigis „Registrid ja päringud" >  „Registreerimine“ > „Käibemaksukohustuslaseks registreerimine“.

Seda, kas isik on käibemaksukohustuslaste registrist kustutatud, saab jälgida Maksu- ja Tolliameti päringu KMKR numbri otsing kaudu.

Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos

Avalduse esitamise õigus on

- juriidilise isiku allkirjaõiguslikul isikul,
- riigi-, valla- või linnaasutuse seaduslikul esindajal,
- füüsilisest isikust ettevõtjal ja
- volitatud isikul.

Avalduse esitamine

1. Täitke avaldus

Juhime tähelepanu

Vormide täitmiseks Mac OS X arvutiga palume kasutada programmi Adobe Acrobat Reader viimast tasuta allalaaditavat versiooni (soovitav on valida Reader DC versioon). Vastasel juhul ei ole vormi sisu selle saajale nähtav.

2. Esitage teenindajale:
- avaldus;
- isikut tõendav dokument;
- volitust tõendav dokument, kui olete volitatud isik.

Otsuse tegemine

Käibemaksukohustuslane kustutatakse registrist Maksu- ja Tolliameti otsuse alusel otsuses märgitud kuupäeva seisuga.
Enne otsuse tegemist on Maksu- ja Tolliametil õigus isiku majandustegevust kontrollida. Seetõttu võib kustutamise kuupäev olla teie poolt avalduses märgitud kuupäevast hilisem.

Kustutamisest teavitame Teid elektronposti aadressil või lühisõnumiga mobiiltelefoni numbril ning kustutamise otsuse laadime üles e-MTAsse. Otsuse leiate e-MTAs nii rubriigis „Suhtlus" > „Dokumendid" kui ka rubriigis „Registrid ja päringud" >  „Registreerimine“ > „Käibemaksukohustuslaseks registreerimine“.

Seda, kas isik on käibemaksukohustuslaste registrist kustutatud, saab jälgida Maksu- ja Tolliameti päringu KMKR numbri otsing kaudu.

 

06.07.2021