Sa oled siin

Piiratud käibemaksukohustuslase meelespea

Piiratud maksukohustuslasena registreerimise päevast arvates peate täitma alljärgnevaid kohustusi (KMS § 25 lõige 1):

 1. arvutama tasumisele kuuluva käibemaksusumma vastavalt KMS § 29 lõikes 12 sätestatule.
  Piiratud maksukohustuslane peab maksma käibemaksu:
  - kauba ühendusesiseselt soetamiselt (v.a maksuvaba soetus)
  - kauba soetamiselt soetajana kolmnurktehingus
  - Eestis paigaldatava või kokkupandava kauba soetamiselt Eestis maksukohustuslasena registreerimata ettevõtlusega tegelevalt teise liikmesriigi isikult
  - teenustelt, mis on saadud Eestis maksukohustuslasena registreerimata ettevõtlusega tegelevalt välisriigi isikult
  - eelpool nimetamata kauba soetamiselt Eestis maksukohustuslasena registreerimata ettevõtlusega tegelevalt välisriigi isikult

 2. tasuma käibemaksu KMS §-s 38 sätestatud korras;

 3. säilitama dokumente ja pidama arvestust KMS § 36 lõikes 3 sätestatu kohaselt;

 4. esitama käibedeklaratsioone (ilma käibedeklaratsiooni lisata) üksnes juhul, kui olete teinud maksustamisperioodil KMS § 3 lõikes 5 nimetatud toiminguid (KMS § 27 lg 2 p 2).

Piiratud maksukohustuslasena tekib teil deklareeritud kauba soetamiselt ja teenuste saamiselt reaalne käibemaksukohustus, kuna sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus puudub (KMS § 25 lg 1).

Kui olete registreeritud piiratud maksukohustuslasena teenuste saamise tõttu, siis ei ole teil koheselt kohustatud käibemaksu maksta kauba ühendusesiseselt soetamiselt. Kauba soetamiselt peate maksma käibemaksu alles siis, kui soetate aktsiisikaupa või uue transpordivahendi ja kui muu kauba soetamise piirmäär 10 000 eurot on ületatud kalendriaasta algusest arvates, kuigi soovi korral võite seda teha ka varem, teavitades sellest kirjalikult Maksu- ja Tolliametit (e-MTA rubriigi „Suhtlus“ menüüpunktis „Kirjavahetus“, digitaalselt allkirjastatuna emta@emta.ee või Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos). Kauba soetamise piirmäära ületamise päevast arvates kolme tööpäeva jooksul peate teavitama sellest kirjalikult ka Maksu- ja Tolliametit (KMS § 25 lg 2).

Kui olete registreeritud piiratud maksukohustuslasena kauba ühendusesisese soetamise piirmäära ületamise tõttu ja saate seejärel ka maksustamisele kuuluvaid teenuseid, siis olete kohustatud tasuma käibemaksu ka saadud teenustelt, kuna teenuste saamise puhul maksuvaba piirmäär puudub.

Kui olete registreeritud piiratud maksukohustuslasena üksnes teenuste saamise osas, siis ei saa kasutada oma piiratud maksukohustuslasena registreerimise numbrit kauba soetamisel, mille alusel müüja rakendab nullmäära. Kui te siiski kasutate piiratud maksukohustuslasena registreerimise numbrit, käsitatakse seda kui sooviavaldust asuda kaupade soetuselt käibemaksu maksma Eestis ning teil tekib kohustus deklareerida kaupade ühendusesisene soetamine oma käibedeklaratsioonil ning tasuda sellelt käibemaks. Sellisel juhul ei teki deklareerimise ja ka käibemaksu tasumise kohustus mitte ainult selle tehingu osas, mille puhul te oma registreerimise numbrit kasutasite, vaid alates sellest tehingust olete te kohustatud tasuma käibemaksu kõigilt kauba ühendusesisestelt soetamistelt, kuna teid loetakse sellest tehingust alates registreerituks ka kaupade ühendusesisese soetamise osas (KMS § 25 lg 3).
 

Käibedeklaratsiooni esitamisest

 • Käibemaksuga maksustamise periood on kalendrikuu.

 • Kui esimese maksustamisperioodi kalendripäevade arv on väiksem kui 15 (näiteks kui olete käibemaksukohustuslasena registreeritud alates 18. kuupäevast), siis võib esimese perioodi deklareerida koos järgmise maksustamisperioodiga, esitades kahe maksustamisperioodi kohta ühe käibedeklaratsiooni.

 • Kõik deklaratsioonid on võimalik esitada elektroonselt e-MTA kaudu. Infot e-MTA kasutajakonto ja pääsuõiguste kohta leiate lehelt „Kasutajakonto ja pääsuõigused".

 • Käibedeklaratsiooni esitamine paberil on lubatud ainult isikutel, kes on olnud käibemaksukohustuslased vähem kui 12 kuud. Isikud, kes on olnud käibemaksukohustuslased üle 12 kuu, võivad käibedeklaratsiooni paberil esitada ainult Maksu- ja Tolliametile esitatud motiveeritud taotluse alusel.


Abiinfo


Rohkem käibemaksualast informatsiooni Maksu- ja Tolliametilt:

 • ärikliendi nõustamise infotelefon: 880 0812 (E–N 8.30–16.30, R 8.30–15.30)

 • e-posti aadress: ariklient@emta.ee
   

23.09.2019