Üritused

Eelseisev üritus


17. augustil 2020 toimub majandustarkvara-arendajatele suunatud „Aruandlus 3.0“ teemaline infopäev. Antakse ülevaade projekti hetkeseisust ja plaanidest tulevikus. Peatutakse AA 3.0 II etapil ja sellega kaasnevatest muudatustest majandustarkvarades. RIA tutvustab muudatusi X-tee kasutamises just tarkvaraarendaja kui aruandluse vahendaja seisukohast.

Infopäev toimub Zoomi keskkonnas ja registreerumiseks/lingi saamiseks saatke palun e-kiri aadressil marika.korka@stat.ee. Infopäeva salvestus saab olema järelvaadatav.
 

Toimunud üritused


17. veebruaril 2020 toimus majandustarkvara-arendajatele suunatud „Aruandlus 3.0“ teemaline infopäev. Anti ülevaade Statistikaameti ning Maksu- ja Tolliameti ühisprojektist „Aruandlus 3.0“: miks ja kellele see on suunatud ning mis kasu projekt toob. Lisaks anti juhiseid, kuidas andmeid Statistikaametile saata ja vaadeldi X-tee rolli selles. Tutvustati XBRL GL standardi eeliseid ja rahvusvahelist mõõdet. Samuti käsitleti AA 3.0 seoseid reaalajamajandusega.

AA 3.0 sisuliste küsimuste korral pöörduge palun AA.3.0@stat.ee.

Tarkvaraarendajatele suunatud Statistikaameti uudiseid saab tellida siin.

Kõik AA 3.0 puudutavad materjalid on kättesaadavad nii Maksu- ja Tolliameti kui ka Statistikaameti veebisaidil.


4. ja 7. mail 2018 toimunud infopäevadel anti laopidajatele ülevaade 1. augustil 2018 ja 1. veebruaril 2019 rakenduvatest uutest andmekogudest/infosüsteemidest. Räägiti, mis nende rakendumisega muutub ning mida peaks laopidamisetarkvarades muutma ja täiendama. Lisaks anti väike ülevaade SADHESe X-tee spetsifikatsioonide muutusest (versioon 1.3.1) ja täiendavast muudatusest (klassifikaatori lisadokumendi liik täiendav element).


17. oktoobril 2017 toimus majandustarkvara-arendajatele suunatud „Aruandlus 3.0“ teemaline seminar.


21. septembril 2017 toimunud Pärnu raamatupidamiskonverentsil anti ülevaade projektist „Aruandlus 3.0“, majandustehingu põhisest aruandlusest ja andmete esitamise loogikast.

24. mail 2017 toimunud infopäeval käsitleti X-tee rolli turvalise andmevahetuse kanalina ning Statistikaameti andmevahetuse loogika muutusi.
Lisaks huvitavat lugemist Eesti.ee autentimisteenusest (799.63 KB, PDF)

4. mail 2017 toimunud infopäeval anti ülevaade sellest, mis ja kuidas 2018. aastal maksudeklaratsioonil TSD muutub ning mida võiks tähele panna raamatupidamistarkvarades muudatuste ja täienduste tegemisel.


25. aprillil 2017 toimunud infopäeval anti ülevaade X-tee rollist aruandluse automatiseerimisel.


2. juunil 2016 toimunud infopäeval anti ülevaade võimalikust aruandlusandmete liikumise visioonist ja X-tee võimalustest.

04.08.2020