Alates 1. juulist lisandus uus töötamise liik „Tööleping laevapere liikme soodustusega“

Laevapere liige, kes töötab laeval, mis vastab riigiabi tingimustele, registreeritakse töötamise registris (TÖR) töötamise liigiga „Tööleping laevapere liikme soodustusega".

„Tööleping laevapere liikme soodustusega" on seotud konkreetse laevaga, mis on ühtlasi töötaja töötamise asukohaks.

Laeva andmed (IMO number, laeva nimi ja laeva lipuriik) kantakse töötamise registrisse Transpordiameti (VTA) andmete alusel.

Kui töötamise registris ei ole laeva andmeid, siis ei saa töötamise registris registreerida kannet liigiga „Tööleping laevapere liikme soodustusega". Selleks peab tööandja esmalt pöörduma Transpordiameti poole ning esitama vajaliku dokumentatsiooni, mis kinnitab laeva vastamist riigiabi tingimustele.

Kui laev ei vasta enam riigiabi tingimustele, siis lõpetatakse TÖRis laevapere liikme töötamise kanne liigiga „Tööleping laevapere liikme soodustusega". Laevapere liikmele tuleb tööandjal teha uus töötamise kanne liigiga „Tööleping".

Tööandjale

Kui laev kuulub riigiabi süsteemi, siis:

  1. valige töötamise registris töötamise liik „Tööleping laevapere liikme soodustusega"
  2. väljale „Töökoha asukoht" tekib valik riigiabi süsteemiga liitunud laevadest
  3. valige laev või sisestage IMO numbri kolm esimest numbrit, et jõuda kiiremini õige laevani

Kui sobivat laeva loetellu ei ilmu, siis pöörduge palun Transpordiameti poole. Transpordiameti kontaktid riigiabi ja laevanduse maksuerisustega seotud küsimustes on e-posti aadress estonianflag@vta.ee ja tel 620 5775.

04.01.2021