Ametinimetuse, töökoha aadressi ja tööaja määra märkimine töötamise registris

Kohustuslikuks muutus ametinimetuse ja töökoha aadressi märkimine töötamise registrisse

 

  • Alates 1. juunist 2019 ei saa töötamist ilma ametinimetuse ja töökoha aadressita enam registreerida, muuta ega lõpetada.
  • Töölepingu muudatusena muutunud tööaja määr tuleb töötamise registrisse märkida hiljemalt TSD esitamise tähtajaks. TSD esitamise tähtaeg on maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 10. kuupäev.
  • Kalendrikuul muutunud tööaja määra võib märkida kahel viisil:
    1. arvutades kuu keskmise tööaja määra või
    2. märkida kuu viimase päeva seisuga kehtiva tööajamäära.
    Tööaja määraks on töötaja või ametniku lepingujärgne tööaja määr. See ei sõltu tegelikult töötatud tundidest. Tööaja määr märgitakse vastavalt töölepingu kokkulepitud töökoormusele: täistööaeg (1,0) ja osaline tööaeg (nt 0,25; 0,5; 0,75).

Õiguslik alus

Ametinimetuse, tööaja määra ja töökoha aadressi töötamise registrisse kandmise kohustuse aluseks olevad õigusaktid on:


Ametinimetus ja töökoha aadress tuleb sisestada klassifikaatorist.

Ametite ja aadresside lisamisel saab abi Statistikaametist:
+372 625 9100, klienditugi@stat.ee

Vabatekstina aadressi täpsustus ja/või ametnimetus tuleb lisada siis, kui täpne aadress või ametinimetuse viies tase (neli esimest tuleb alati leida klassifikaatorist) ei ole klassifikaatorist leitavad.

Töötamise
liigi kood
Töötamise liik Kas ametinimetuse ja
töökoha aadressi märkimine
on kohustuslik
Kas tööajamäära
märkimine
on kohustuslik
1 Tööleping Jah Jah
2 Avalik teenistus Jah Jah
3 Kõrgemad riigiteenijad Jah Jah
4 Omavalitsuse valitud või nimetatud liige Jah Jah
15 Abikaasatasu Ei Ei
501 Tasuta töötamine Jah Jah
504 Töötamine tulumaksukohustustega Eestis, sotsiaalmaks välisriigis Jah Jah
505 KOV komisjoni liige, kes ei ole KOV volikogu liige Ei Ei
506 Töötamine tulumaksukohustusega Eestis, ilma sotsiaalmaksukohustuseta Jah Jah
507 Viisa alusel – tööleping Jah Jah
600 VÕS-leping Ei Ei
601 Juhtimis-, kontrollorgani liige Ei Ei
602 Viisa alusel – VÕS-leping Ei Ei
603 Viisa alusel – juhtimis-, kontrollorgani liikme tasu Ei Ei
6 Sotsiaalmaksukohustusega FIE abikaasa Ei Ei
800 (alates 01.07.2020) Tööleping laevapere liikme soodustusega Jah Jah
801 (alates 01.07.2020) Meretööleping, juhtivtöötaja reisilaeval Jah Jah
802 (alates 01.07.2020) Meretööleping, töötaja reisilaeval Jah Jah

 

20.10.2021