Töötamise registreerimine

Küsimused ja vastused töötamise registreerimise kohta »

Töötamise registreerimisel tuleb registrisse kanda


1) Töötaja isikukood,
    isikukoodi puudumisel ees- ja perekonnanimi ning sünniaeg


2) Töötamise alustamise kuupäev
Töötamise alustamise kuupäev on:
- töölepingu alusel töötaja tööle asumise kuupäev
- võlaõigusliku lepingu korral lepingu jõustumise kuupäev
- avalikus teenistuses ametikohale asumise kuupäev

3) Töötamise liik, mille leiate töötamise liikide tabelist.

4) Tööaja määr
Töölepingu muudatusena muutunud tööaja määr tuleb töötamise registrisse märkida hiljemalt TSD esitamise tähtajaks. TSD esitamise tähtaeg on maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 10. kuupäev.

Kalendrikuul muutunud tööaja määra võib märkida kahel viisil:
1. arvutades kuu keskmise tööaja määra või
2. märkida kuu viimase päeva seisuga kehtiva tööajamäära.

Tööaja määraks on töötaja või ametniku lepingujärgne tööaja määr. See ei sõltu tegelikult töötatud tundidest. Tööaja määr märgitakse vastavalt töölepingu kokkulepitud töökoormusele: täistööaeg (1,0) ja osaline tööaeg (nt 0,25; 0,5; 0,75).

Tööaja määra minevikku muuta ei saa. Vajadusel võib lisada kommentaari väljale tegeliku tööaja määra muutumise kuupäeva.

5) Alates 1. juunist muutub kohustuslikuks töötaja ametinimetuse ja töökoha aadressi märkimine.


FIE abikaasa registreerimine

 

FIE abikaasa, kes osaleb FIE ettevõtlustegevuses, tuleb töötamise registris registreerida juhul, kui ta töötab FIE ettevõttes töölepinguga tasu eest (töötamise liik „Tööleping" – seoses töötasult makstavate tööjõumaksudega kaasneb ravi-, pensioni- ja töötuskindlustus) või kui abikaasa töötab tasu saamata (töötamise liik „Tasuta töötamine" – ei kaasne ravi-, pensioni- ega töötuskindlustust).

Töötamise liik „Sotsiaalmaksukohustusega FIE abikaasa"
Alates 1. jaanuarist 2019 teeb füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) oma majandustegevuses osaleva abikaasa kohta kande töötamise registrisse. Kui FIE lõpetab või peatab oma tegevuse, peab ta lõpetama või peatama ka oma abikaasa töötamise kande töötamise registris. Töötamise registri kanne on aluseks sotsiaalkindlustuskaitse saamisel.

FIE ettevõtte tegevuses osalev abikaasa on äriregistrisse kantud FIE abikaasa, kes osaleb FIE ettevõtte tegevuses ning kellel ei ole FIEga sõlmitud töölepingut või töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks võlaõiguslikku lepingut.

Lugege täpsemalt juhendist „FIE abikaasa registreerimine ning abikaasa eest sotsiaalmaksu arvestamine, deklareerimine ja tasumine".


FIE töötajate registreerimine
 

FIE peab oma töötajate registreerimiseks sisenema e-MTAsse ärikliendina.

Seejärel tuleb töötamise registri „Registreeri töötamine" lehel valida rippmenüüst „Vali FIE ärikood".

 

26.01.2021