Sa oled siin

Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja taotlus

Tulumaksusoodustuse saamiseks peab heategevuslikult ja avalikes huvides (tegevus vastab tulumaksuseaduse § 11 nõuetele) tegutsev mittetulundusühing, sihtasutus ja usuline ühendus esitama nõuetekohase taotluse tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kandmiseks.

Nimekirja ei kanta ühingut, kes pole nimekirja kandmise taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kuus kuud ja esitanud selle perioodi kohta majandusaasta aruannet (või Maksu- ja Tolliametile vahearuannet). 

Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kuulumine annab ühingule võimaluse saada tulumaksusoodustust annetustelt/kingitustelt, vastuvõtukuludelt ning maksta teatud tingimustel tulumaksuvabalt stipendiumeid. Enne tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kandmise taotluse esitamist palume kindlasti tutvuda nimekirja kandmise eelistega ja juhendiga vormi TMIN täitmisest.

Taotluse nimekirja kandmiseks peab edastama Maksu- ja Tolliametile. Taotlusi saab edastada pidevalt. Taotluse esitajad kantakse nimekirja vastavalt Maksu- ja Tolliameti otsusega otsuse tegemisele järgneva kalendrikuu 1. kuupäeval.

Juhend vormi TMIN täitmise ja nimekirja kandmise kohta »

Juhime tähelepanu, et koolitaja tulumaksusoodustusega nimekirja kuulumine ei ole eelduseks koolitatava poolt õppemaksult tulumaksutagastuse taotlemisel. Õppemaksult tulumaksutagastuse taotlemisel on oluline koolitusloa olemasolu koolituse läbiviijal. Täpsemalt saate lugeda Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt „Koolitus- või tegevusluba“.

19.09.2019